Wp wc product cat get

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Lees gegevens uit van individuele product_cat-taxons:

$ wp help wc product_cat get

NAME

 wp wc product_cat get

DESCRIPTION

 Get a single item.

SYNOPSIS

 wp wc product_cat get <id> [--id=<id>] [--context=<context>] [--fields=<fields>] [--field=<field>]
 [--format=<format>]

OPTIONS

 <id>
  The ID for the resource.

 [--id=<id>]
  Unique identifier for the resource.

 [--context=<context>]
  Scope under which the request is made; determines fields present in response.

 [--fields=<fields>]
  Limit response to specific fields. Defaults to all fields.

 [--field=<field>]
  Get the value of an individual field.

 [--format=<format>]
  Render response in a particular format.
  ---
  default: table
  options:
   - table
   - json
   - csv
   - ids
   - yaml
   - count
   - headers
   - body
   - envelope
  ---

Voorbeelden

Gebruik bv. wp wc product_cat --user=4 list --per_page=2 om een taxon-id te achterhalen. Met dit taxon-id:

wp wc product_cat --user=4 get 44274

+-------------+------------------------------+
| Field    | Value            |
+-------------+------------------------------+
| id     | 44274            |
| name    | Alberka           |
| slug    | alberka           |
| parent   | 0              |
| description | Alle widgets voor Alberka  |
| display   | default           |
| image    | null             |
| menu_order | 79              |
| count    | 8              |
+-------------+------------------------------+

Count geeft het aantal producten aan, die met deze taxon zijn geassociëerd.

Verkrijg alleen het description-veld:

$ wp wc product_cat --user=4 get 44276 --field="description"

Alle widgets voor Advanilla

--context

De flag --context is niet beschreven op de site of via help. Door een willekeurige waarde op te geven, krijg je meer info:

$ wp wc product_cat --user=4 get 44276 --field="description" --context="blub"

Error: Invalid parameter(s): context {"status":400,"params":{"context":"context 

Ik merk echter geen verschil in output - Vooral niet binnen het kader van het leading character-probleem wat hieronder genoemd wordt:

$ echo "»"$(wp wc product_cat --user=4 get 44277 --field="description" --context="view")"«"
» Alle widgets voor A-C«

$ echo "»"$(wp wc product_cat --user=4 get 44277 --field="description" --context="edit")"«"
» Alle widgets voor A-C«

Probleem met leading character

Dit commando lijkt een leading ao-karakter (line feed) toe te voegen aan de output.

Eerste voorbeeld:

echo "»"$(wp wc product_cat --user=4 get 44276 --field="description")"«"

» All widgets for Advance«

Tweede voorbeeld:

$ i1=$(wp wc product_cat --user=4 get 18869 --field="description")
$ echo "»"$i1"«"

» Alle widgets voor AFX«

Gebruik van de flag --format lijkt niet te helpen:

i1=$(wp wc product_cat --user=4 get 18869 --field="description")
echo "»"$i1"«"

i1=$(wp wc product_cat --user=4 get 18869 --field="description" --format="csv")
echo "format=csv: »"$i1"«"

i1=$(wp wc product_cat --user=4 get 18869 --field="description" --format="body")
echo "format=body: »"$i1"«"

i1=$(wp wc product_cat --user=4 get 18869 --field="description" --format="json")
echo "format=json: »"$i1"«"

i1=$(wp wc product_cat --user=4 get 18869 --field="description" --format="envelope")
echo "format=envelope: »"$i1"«"

Oplossing (beter dan niets): Voeg |xargs toe aan het wp-commando:

$ i1=$(wp wc product_cat --user=4 get 18869 --field="description"|xargs)
$ echo "»"$i1"«"

»gelukt!«