WordPress & Taal

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel is het uitgangspunt voor alles rondom taal & WordPress. Dit is het voormalige artikel Meertaligheid (WordPress).

Inleiding

In den beginne is een WordPress-site een volledig Engelse aangelegenheid. Daar kan echter al snel verandering in komen:

 • Als je de site language aanpast, bv. omdat het bv. een Franse site betreft
 • Als je de beheertaal aanpast, omdat een Franse site leuk en aardig is, maar je als beheerder het liefst in het Engels werkt
 • Als het een meertalige site betreft.

Updates via de CLI - Niet via de interface

Let op: De WordPress-interface biedt voortdurend aan om vertalingen (en andere updates) binnen te halen, maar dat werkt doorgaans niet voor de sites die ik host, vanwege de manier waarop ik rechten heb ingericht - Gebruik hiervoor de WP-CLI.

Site language

Site met Frans als site language. De beheertaal is Engels

De site language is de standaardtaal waarin een site communiceert. Op enig moment, is er altijd maar één standaardtaal:

 • Als je WordPress download en installeert vanaf http://wordpress.org, is Engels de site language
 • Je kunt WordPress ook downloaden in een specifieke taal. Dan krijg je de .mo-bestanden van die taal meegelevert (zie verderop)
 • Tot WordPress 4.0, moest je de site language instellen via het WordPress-configuratie-bestand. Daar schenen ook plugins voor te bestaan
 • Vanaf WordPress 4.0, kun je de taal specificeren gedurende installatie en via de gebruikersinterface
 • Ook via de CLI kun je de taal specificeren

Waarom dit relevant is

De site language is de taal waarin de site communiceert met bezoekers. Meestal gebeurt dit slechts sporadisch, maar is desalniettemin niet te negeren. Voorbeelden:

 • Inlogscherm (https://example.com/wp-admin) - Zien gebruikers doorgaans niet
 • Foutmeldingen, bv. bij het onvolledig invullen van een webformulier
Ter illustratie dat de Site language relevant is: Een webformulier is verkeerd ingevuld. De melding Une erreur... bas. en Ce champ est nécessaire zijn allebei Franse standaardteksten, omdat Frans de Site language is

Site language aanpassen via interface

Vanaf WordPress 4.0 kun je de site language instellen via Settings » General. Daarvoor schijn je twee dingen te moeten doen:

Site language vind je onder Settings » General
Eigen aanpassing wp-config.php om direct download te forceren: define('FS_METHOD','direct');

In maart 2021 had ik hier geen succes mee. Waarschijnlijk omdat ik rechten zó heb ingesteld, dat WordPress niet zelf zulke wijzigingen kan aanbrengen. Dat kan wél via de CLI - Zie hieronder.

Site language aanpassen via WP-CLI

Voorbeeld maar 2021: Omfietsen van een site van NL naar FR (Frans zoals ze in Frankrijk spreken, om precies te zijn):

wp language core install fr_FR
wp language core activate fr_FR
wp language core update

Core update van een site met een andere site language

In dit voorbeeld komen een aantal dingen bij elkaar:

 • Dit is van oorsprong een site met Nederlands als site language
 • Deze site is gekloond en daarna is Frans als site language ingesteld
 • Er is nu een core update beschikbaar. Die kan ik direct inclusief Franse vertalingen binnenhengelen - Handig!

Beheertaal

 • Als je een account hebt waarmee je kunt inloggen in de backend van een WordPress-site, kun je bepalen in welke taal je de backend wilt hebben. Dit noem ik de beheertaal, omdat dit voornamelijk relevant is voor beheerders van sites. Ik maak hier vaak gebruik van, omdat ik beheer bij voorkeur in het Engels doe
 • Er was een tijd dat dit alleen mogelijk was middels taal-plugins. Dat is veranderd (WordPress 4.0?). Je hebt dus geen plugins meer nodig om met aparte beheertalen te kunnen werken
 • Als ik bv. een Engelstalig beheeraccount heb, en ik bekijk de site als bezoeker, dan krijg ik de site in de site language (of wat dan ook actief is al site-taal).

Voorbeeld

Dit voorbeeld uit maart 2021 betreft een site waarbij geldt:

 • Site language is Frans - Het is dus gewoon een Franse site (het is geen meertalige site)
 • Beheertaal is Engels.
Backend is gewoon Engelstalig
Frontend is Franstalig. Zo snel ik bv. op Personnaliser klik, beland ik in de backend en is alles weer Engels. Het is wel zo logisch dat nu alles Franstalig is: Dat is immers de site language en anders zou je op een rare manier Frans en Engels door elkaar krijgen, lijkt me
De WP-CLI lijkt standaard de site language te volgen, maar vertoond desalniettemin een hoop Engels in aanvulling op eventuele PHP-waarschuwingen of -foutmeldingen, die uiteraard Engelstalig zijn

Vertalingen: Hoe het werkt

WordPress is een CMS dat overweg kan met andere talen dan alleen Engels. Hetzij als standaardtaal, beheertaal, of als een meervoudige taal. In dit hoofdstuk een blik onder de moterkap. Dit is slechts een beginnetje (maart 2021):

Vertaalfuncties

Elke string is omhuld door een vertaalfunctie, waarbij de betreffende string het argument is. Dit is de essentie van hoe vertalingen werken.

Ter illustratie: Dit is bestand 404.php uit het standaard-theme Twentytwentyone:

<?php
/**
 * The template for displaying 404 pages (not found)
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Creating_an_Error_404_Page
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Twenty_Twenty_One
 * @since Twenty Twenty-One 1.0
 */

get_header();
?>
  <header class="page-header alignwide">
   <h1 class="page-title"><?php esc_html_e( 'Nothing here', 'twentytwentyone' ); ?></h1>
  </header><!-- .page-header -->

  <div class="error-404 not-found default-max-width">
   <div class="page-content">
     <p><?php esc_html_e( 'It looks like nothing was found at this location. Maybe try a search?', 'twentytwentyone' ); ?></p>
     <?php get_search_form(); ?>
   </div><!-- .page-content -->
  </div><!-- .error-404 -->
<?php
get_footer();

Je kunt zien dat de string hier steeds omgeven worden door een functie esc_html_e(). Details zijn me onbekend, maar het lijkt me dat hier blijkbaar om HTML-opgemaakte strings gaat.

Dit is een voorbeeld uit bestand 404.php uit een maatwerk-theme:

<h2 class="display-none"><?php _e( 'Oops! That page can’t be found. (404 error)', 'banyanmaster' ); ?></h2>

Deze maakt gebruik van de vertaalfunctie _e - Dat zal wel de standaard-vertaalfunctie zijn, waarbij bv. esc_html_e een vertaalfunctie is voor een specifieke situatie.

Vertalingen & objecten

Vertalingen gaan per type object:

 • Core
 • Plugins
 • Thema's
 • Nog meer?

Vertaalbestanden

Vertalingen staan los van de bijbehorende objecten waarop ze van toepassing zijn. Locaties waar ik vertaalbestanden zoal tegenkom:

 • wp-content/languages
 • wp-content/languages/plugins
 • wp-content/languages/themes
 • wp-content/themes/<theme>/languages (alleen voor een maatwerk-theme dat ik gebruik).
Voorbeeld van map wp-content/languages. Dit betreft een van oorsprong Nederlandstalige site, die onlangs naar Frans was omgezet. Al die Franstalige .json-bestanden, zijn in één keer binnengehengeld. Het zijn dus niet verschillende historische versies van een bepaald bestand

.po-bestanden

Bestanden met diverse extenties spelen een rol, te beginnen met .po-bestanden: Portable Object.

Voorbeeld: Eerst paar regels van bestand wp-content/languages/admin-nl_NL.-po:

# Translation of WordPress - 5.7.x - Development - Administration in Dutch
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.7.x - Development - Administration package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2021-03-11 19:27:48+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: GlotPress/3.0.0-alpha.2\n"
"Language: nl\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.7.x - Development - Administration\n"

#. translators: Default start of the week. 0 = Sunday, 1 = Monday.
#: wp-admin/includes/schema.php:409
msgctxt "start of week"
msgid "1"
msgstr "1"

#: wp-admin/includes/schema.php:393
msgctxt "default GMT offset or timezone string"
msgid "0"
msgstr "Europa/Amsterdam"

#: wp-admin/includes/media.php:1732 wp-admin/upgrade.php:74
#: wp-admin/upgrade.php:154
msgid "Continue"
msgstr "Doorgaan"

Merk op dat msgid vermoedelijk een voorbeeld is van een argument van de _e-functies die we eerder tegenkwamen.

.mo-bestanden

Een .mo-bestand betreft een Machine Object-bestand: Een gecompileerd .po-bestand.

Voorbeeld: Eerste paar regels van wp-content/languages/admin-nl_NL.-co - Yep, hex:

de12 0495 0000 0000 b90c 0000 1c00 0000
e465 0000 fd10 0000 accb 0000 0000 0000
a00f 0100 0f00 0000 a10f 0100 1900 0000
b10f 0100 1100 0000 cb0f 0100 0500 0000
dd0f 0100 1d00 0000 e30f 0100 1600 0000
0110 0100 1c00 0000 1810 0100 2600 0000
3510 0100 1b00 0000 5c10 0100 3900 0000
7810 0100 0d00 0000 b210 0100 4400 0000
c010 0100 1f00 0000 0511 0100 4200 0000
2511 0100 5400 0000 6811 0100 5c00 0000
bd11 0100 0900 0000 1a12 0100 4200 0000

Overig

Komt nog: .pot, poedit + procedure: https://wordpress.stackexchange.com/questions/57219/translate-a-plugin-using-po-mo-files/57243

Best practices meertalige site - Voorjaar 2018

Dit heeft betrekking op een Nederlandstalige site, maar is waarschijnlijk net zo relevant voor meertalige sites (bv. Nederlands, Duits & Engels):

 • Forceer direct download
 • Zorg dat de mappen wp-content en wp-content/languages de juiste rechten hebben, zodat WordPress taalbestanden kan downloaden en mappen kan aanmaken
 • Installeer Polylang - Dit is voor mij de standaardplugin voor meertaligheid. Ook nodig als je de taal in maar één ander taal wilt hebben, toch?
 • Configureer site language naar de default-taal van de site
 • Configureer beheertaal via Polylang - Hier heb je geen aparte plugin voor nodig :)
 • Configureer gebruikers-talen via Polylang, ook als het om maar één taal gaat (anders dan Engels)
 • Verifiëer via Dashboard » Updates dat de vertalingen up-to-date zijn, en dat deze anders automatisch binnengehengeld worden.
Na installatie Polylang kun je je eigen gebruikerstaal configureren. Precies wat ik zoek om Engels als beheertaal te configureren, en geen aparte plugin nodig!
Eind goed - al goed

Automatische vertaal-updates

Vertaalupdates van alle soorten objecten (plugins? WordPress Core? Thema's?) kunnen automatisch binnengehengeld worden. Zie Update WordPress-installatie voor details.

Nieuwe vertalingen beschikbaar? Dat zie je via Dashboard
Ook als is map wp-content schrijfbaar voor derden, WordPress blijft om FTP-servergegevens vragen. Is dat trouwens niet raar? De site is toch alleen FTP-client, en niet een FTP-server?
Eigen aanpassing wp-config.php om direct download te forceren
Tjakka: Vertalingen zijn bijgewerkt
Map wp-content/languages/plugins is verreikt met hello-dolly- & woocommerce-bestanden

Site language-bestanden downloaden

Hierboven werden diverse mogelijkheden opgesomd om beheertaal-bestanden te verkrijgen. Waarschijnlijk is dit allemaal achterhaald: Na configureren force download-methode, gaan downloads van taalbestanden vanzelf. Anyhow, hierbij in detail twee van deze methodes.

nl_NL.mo downloaden - WERKT NIET

Deze methode werkt niet: Om een of andere reden is het bestand niet compleet. Deze uitleg hier behouden uit oogpunt van compleetheid:

 • Per plugin, theme, of voor WordPress-als-geheel, heb je een zogenaamd mo-bestand nodig, oftewel een Machine Object Messsage Catalog-bestand
 • Maak map wp-content/languages aan
 • Download het gezochte mo-bestand vanaf https://i18n.svn.wordpress.org/ naar deze map
 • Pas de taal aan onder Settings » General » Site Language
 • Let op: Dit verandert inderdaad de beheer-taal, misschien ook wat gebruikers te zien krijgen, maar daar is het niet voor bedoeld: Daarvoor moet je waarschijnlijk met plugins voor meertaligheid aan de slag.

Overzicht Nederlandstalige mappen & bestanden:

Ik denk dat dit WordPress core betreft (NOGMAALS: INCOMPLEET):

Bestanden overnemen uit NL-distributie

Dit werkt en is vermoedelijk betrouwbaar. Zie casus april 2018 hieronder.

Casus (april 2018)

 • Site geïnstalleerd mbv. script, gewoon in het Engels. Onder Settings kan ik alleen English (United States) selecteren
 • Map wp-content/languages aangemaakt

Mbv. download nl_NL.mo

 • nl-NL.mo gedownload vanaf hier naar map languages
 • Scherm Settings ververst. Nu kan ik ook Nederlands kiezen.
 • Ik ben verbaasd hoeveel onvertaald blijft
 • Als ik de naam van taalbestand nl_NL.mo verander in bv. nl_NL_2.mo (om bv. er een tweede taalbestand naast te zetten), schakelt de site terug naar Engels.
Ik ben verbaasd hoeveel er onvertaald is

Mbv. Nederlandstalige WordPress-distributie

 • Ik kan maar geen nl_NL.mo-bestand downloaden vanaf WordPress. Daarom de complete Nederlandstalige distributie gedownload. Interessant om de mapstructuur onder languages te zien
 • De vertalingen zijn veel beter → Volgende keer weer op deze manier doen.
Map-structuur languages in de Nederlandstalige WordPress-distributie
Ook al is het nl_NL.mo-bestand kleiner, de vertaling is wél completer. Misschien omdat deze is verspreid over meerdere bestanden

Plugin-vertalingen - Casus WooCommerce (april 2018)

 • De beheertaal is Nederlands. De site is niet meertalig
 • WooCommerce geïnstalleerd middels wp plugin install woocommerce --activate
 • Wizard doorlopen - Geen taaloptie en nog steeds in het Engels
 • Map voor WooCommerce-vertalingen: wp-content/languages/woocommerce/ - Zoals verwacht [1]
Direct na installatie WooCommerce: De plugin is Engelstalig. Ook de mappenstructuur onder languages is niet veranderd
Plugins zouden zelf hun vertalingen moeten binnehengelen...
Je kunt WooCommerce-vertaling niet meer geforceerd downloaden via de interface

Uiteindelijke oplossing:

 • Zie eerder in dit artikel: Force direct download
 • Rechten wp-content aangepast
 • Dashboard → Update.

Zelf vertalingen beheren

 • Loco Translate → Werkt perfect, vooral als het om beperkte hoeveelheid strings gaat. De plugin genereert zelf .mo- & .po-bestanden - Superhandig
 • Poedit - Vermoedelijk prettiger voor grotere hoeveelheden strings.

Plugins meertalige content - Hoe het werkt

Deze Codex-pagina legt de verschillen tussen de verschillende modules uit op een manier die ik lastig vind om te begrijpen. Komt-ie:

Per taal een aparte posting

Sommige modules, waaronder WPML, xili-language, Polylang, Bobo en Sublanguage, hebben voor elke taal een aparte versie van een posting. Dit is vergelijkbaar met hoe Drupal werkt: Elke posting is een eigen object, en die moet je aan elkaar linken.

Nadelen

 • Ingrijpend: Overige modules moeten hier nogal rekening mee houden
 • Onoverzichtelijk: In Drupal betekende dit een enorme groei van het aantal objecten. Dat werd snel erg onoverzichtelijk. Zeker als pagina's in verschillende talen toch dezelfde naam hadden (bv. Hotels)
 • Gepiel: In Drupal was ik eindeloos vertalingen met elkaar aan het verbinden
 • Onoverzichtelijk (2): Ik kon in Drupal niet gemakkelijk vertalingen naast elkaar zien. Van vertaling-naar-vertaling kostte al twee twee of drie klikken
 • Er kan veel kapot gaan

Voordelen

 • Heel modulair
 • Na verwijdering van de betreffende module, zijn de postings ongewijzigd.

Alle vertalingen in één posting

Op database-niveau kun je dit gemakkelijk terugvinden

Andere modules, wo. qTranslate-X en WPGlobus, beheren de verschillende vertalingen van een post, allemaal binnen één object. Mbv. shortcodes, zijn de verschillende versies van elkaar gescheiden. Dit kun je zien als de betreffende module uitzet: Opeens bevat een posting tekst in verschillende talen, gescheiden door shortcodes.

Voordelen

 • Eénvoudig: Geen additionele tabellen, en weinig additionele instellingen
 • Intuïtief: Vertalingen zijn altijd bij elkaar
 • Goed voor search: Je vindt altijd het gezochte artikel, onafhankelijk van de taal waarin je zocht

Nadelen

 • Als je de betreffende module verwijderd, worden de postings een zooitje
 • Permalinks zijn niet te vertalen
 • Je hebt additionele plugins nodig voor sommige andere plugins of themes. WooCommerce is daar een voorbeeld van: Met alleen qTranslate-X, is WooCommerce niet taal-aware. Mogelijk is dit een nadeel van alle methodes (muv. multi-site-oplossingen)
 • In mijn ervaring werkt dit tot op heden niet voor de WooCommerce shoppagina.

Alle vertalingen in aparte WordPress-instanties

Modules zoals Multisite Language Switcher, Multilingual Press en Zanto, maken van een site een multisite met een eigen taal per site. Interessant!

Externe vertalingen

Oplossingen zoals Google Translate zorgen voor externe vertalingen, die als een laag over een site worden gelegd. Meestal computervertalingen, maar sommige modules zeggen dat ze gebruik maken van oa. crowdsourcing voor vertalingen.

Plugins meertalige content

Inventaris

 • Bobo - posting-per-taal
 • Google Language translator [2] - Externe vertalingen
 • GTS Translation Plugin [3] - Externe vertalingen
 • Lingotek [4] - Externe vertalignen
 • Multilingual Press - Multisite-oplossing
 • Multisite Language Switcher - Multisite-oplossing
 • Polylang - posting-per-taal - Werkt samen met WooCommerce & Hoshi (theme)
 • qTranslate-X - Plugin die ik het meest tegenkom. Er bestaan additionele plugins voor integratie met oa. Yoast en WooCommerce
 • Sublanguage - posting-per-taal
 • WooCommerce Multilingual 3 - Een meta-plugin gebaseerd op WMPL
 • WPGlobus - Alle talen in één posting. Er bestaan additionele (betaalde) plugins voor integratie met oa. WooCommerce [5]
 • WPML - Betaald + posting-per-taal
 • xili-language - posting-per-taal
 • Zanto - Multisite-oplossing.

Criteria

 • Geschikt voor WooCommerce (vereist)
 • Geschikt voor Hoshi (vereist)
 • Geschikt voor Visual Composer (vereist)
 • Alle-vertalingen-in-één post (nice-to-have).

Selectie

 • Polylang → Uiteindelijke keuze (eind 2017, op advies van Milou) → Polylang (WordPress-plugin)
 • WPML
 • WPGlobus
 • qTranslate-X - Lijkt te conflicteren met Hoshi.

Casus: Een NL-term aanpassen (lente 2018)

Het probleem

Deze tekst wil ik aanpassen. Ik weet niet goed waar-ie vandaan komt: WooCommerce? Easy Booking? Eigen snippet?
En dit is 'm met een theme dat de tekst niet naar small caps transformeert

Aanvullende gegevens

 • Ik kan de string niet localiseren in een db-dump met zoiets als grep -rn db-dump.sql -e "In" | grep "winkelmand" > txt.txt
 • Ik kan de string ook niet localiseren in de installatie met zoiets als grep -rn . -e "winkelwagen" vanaf de root van de installatie.
 • Deze (niet-werkende) code suggereert dat het toch echt om WooCommerce-code gaat:
// Change the Add to Cart button into View Product button
// =================================================================================================================

function add_product_link( $link ) 
{
	global $product;
  echo '<form action="' . esc_url( $product->get_permalink( $product->id ) ) . '" method="get">
	      <button type="submit" class="button product_type_simple">' . __('View Product', 'woocommerce') . '</button>
	     </form>';
}

/*STEP 1 - REMOVE ADD TO CART BUTTON ON PRODUCT ARCHIVE (SHOP) */

function remove_loop_button()
{
	remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10 );
}

// add_action('init','remove_loop_button');
add_filter( 'woocommerce_loop_add_to_cart_link', 'add_product_link' );

Casus: String toevoegen (lente 2018)

Het probleem

Deze NL-site schakelt soms naar Engels

Aanvullende gegevens

De betreffende code in de browser:

<div class="mkd-cart-proceed-update">

	<a href="http://example.com/checkout/" 
		target="_self" 
		class="mkd-btn mkd-btn-medium mkd-btn-solid checkout-button alt wc-forward mkd-btn-hover-outline" >	
		<span class="mkd-btn-text">

			Proceed to Checkout

		</span>			
	</a>

	<input 
		type="submit" 
		name="update_cart" 
		value="Update Cart" 
		class="mkd-btn mkd-btn-medium mkd-btn-gradient mkd-type2-gradient-left-to-right-2x mkd-btn-hover-outline"  
	/>

De string Proceed to checkout komt ene paar keer voor in de installatie:

> grep -rn . -e "Proceed to checkout"

./wp-content/plugins/woocommerce/i18n/languages/woocommerce.pot:24771:msgid "Proceed to checkout"

./wp-content/plugins/woocommerce/templates/cart/proceed-to-checkout-button.php:3: * Proceed to checkout button
./wp-content/plugins/woocommerce/templates/cart/proceed-to-checkout-button.php:27:	<?php esc_html_e( 'Proceed to checkout', 'woocommerce' ); ?>

./wp-content/languages/plugins/woocommerce-nl_NL.po:12197:msgid "Proceed to checkout"

Binary file ./wp-content/languages/plugins/woocommerce-nl_NL.mo matches
Binary file ./wp-content/languages/plugins/wp-plugins-woocommerce-stable-nl.mo matches

Bestand wp-content/languages/plugins/woocommerce-nl_NL.po:

#: templates/cart/proceed-to-checkout-button.php:27
msgid "Proceed to checkout"
msgstr "Doorgaan naar afrekenen"

Mogelijke oorzaken

 • Theme-sjablonen nemen president en die misten vertalingen [6] → Bijwerken sjablonen helpt voor winkelmand bijwerken, maar niet voor proceed to checkout
 • Niet-NL admin [7] → Lijkt me sterk, want individueel account. Geen system-wide instellingen
 • Ik ben beheerder op een EN-computer → Als anonieme bezoeker bekijken → Zelfde probleem

Casus: Standaardtaal spring terug naar NL (juli 2021)

Op een drietal Franstalige sites heb ik het probleem dat ca. om de paar weken, de standaardtaal van Frans terugspringt naar Nederlands. Deze sites zijn van oorsprong klonen van een Nederlandstalige site. Toch vind ik het gek dat ze juist terugspringen naar Nederlands en niet naar Engels, want dat is pas écht de standaardtaal van WordPress-sites.

Mogelijke oorzaken

Additionele taal-instelling?

 • Misschien dat een taal-plugin een additionele taalinstelling kent?
 • Misschiend dat een andere plugin (WooCommerce?) of theme een additionele taalinstelling kent?
 • wp-config.php

Polylang tijdelijk geïnstalleerd?

 • Plugins voor meertaligheid lijken dit wel eens te veroorzaken. Vermoedelijk heb ik Polylang onlangs geïnstalleerd om iets te doen met de Franse vertalingen. Daarna heb ik Polylang weer verwijderd, maar misschien dat dat de bron is van deze taalwissels

Acties

 • Door de lijst met plugins gegaan of er een taal-gerelateerde plugin bijzit: Nee
 • Door de lijst met plugins gegaan of er een andere plugin bijzit die misschien de taal zou kunnen aanpassen: WooCommerce?, Yoast?
 • WooCommerce » Status: Taal is fr_FR zoals verwacht. Verder geen gekke dingen
 • wp-config.php: Geen taalinstelling gevonden
 • Yoast » Configuration wizard doorlopen: Geen taalgerelateerde instellingen

Bronnen

Zie ook

Bronnen