SQLAlchemy

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

SQLAlchemy schijnt de beste Python-MySQL-ORM ter wereld te zijn. Dat wil ik meemaken!

Installatie Python 2.7-versie (okt. 2018 - jan. 2019)

Tja, dat krijg je met een klusje dat lage prioriteit heeft, én niet leuk is: Dan ben je na een paar halfslachtige pogingen zó een jaar verder. Uiteindelijk wilde ik SQLAlchemy installeren op m'n werkstation (Dell2016) voor Python3 (en ik weet ook pas in okt. 2019, dat dat is wat ik wil).

Installatie (okt. 2018 - Python 2.7)

 • Download .tar.gz-bestand naar
 • Pak het bestand uit en plaats inhoud in een map onder /usr/local/bin/ In mijn geval is dat map /usr/local/bin/SQLAlchemy-1.2.12
 • python setup.py install - Alleen C-gedeelte lukt niet
 • Test: Ga naar een andere map (m'n projetmap in dit geval):
python
Python 2.7.12 (default, Dec 4 2017, 14:50:18) 
[GCC 5.4.0 20160609] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import sqlalchemy
>>> sqlalchemy.__version__
'1.2.12'

Deïnstallatie (jan. 2019 - Python 2.7)

Dit gaf een permissie-foutmelding:

pip uninstall sqlalchemy

/home/strompf/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_vendor/requests/__init__.py:83: RequestsDependencyWarning: Old version of cryptography ([1, 2, 3]) may cause slowdown.
 warnings.warn(warning, RequestsDependencyWarning)
Uninstalling SQLAlchemy-1.2.12:
 Would remove:
  /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/SQLAlchemy-1.2.12-py2.7-linux-x86_64.egg

Exception:
Traceback (most recent call last):
 File "/home/strompf/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 143, in main
  status = self.run(options, args)
 File "/home/strompf/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/commands/uninstall.py", line 75, in run
  auto_confirm=options.yes, verbose=self.verbosity > 0,
 File "/home/strompf/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/req/req_install.py", line 683, in uninstall
  uninstalled_pathset.remove(auto_confirm, verbose)
 File "/home/strompf/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 224, in remove
  renames(path, new_path)
 File "/home/strompf/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/utils/misc.py", line 280, in renames
  shutil.move(old, new)
 File "/usr/lib/python2.7/shutil.py", line 303, in move
  os.unlink(src)
OSError: [Errno 13] Permission denied: '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/SQLAlchemy-1.2.12-py2.7-linux-x86_64.egg'

Dit werkte wel:

cd /home/strompf/.local/bin
sudo pip uninstall sqlalchemy

/home/strompf/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_vendor/requests/__init__.py:83: RequestsDependencyWarning: Old version of cryptography ([1, 2, 3]) may cause slowdown.
 warnings.warn(warning, RequestsDependencyWarning)
The directory '/home/strompf/.cache/pip/http' or its parent directory is not owned by the current user and the cache has been disabled. Please check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag.
Uninstalling SQLAlchemy-1.2.12:
 Would remove:
  /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/SQLAlchemy-1.2.12-py2.7-linux-x86_64.egg
Proceed (y/n)? y
 Successfully uninstalled SQLAlchemy-1.2.12

Installatie Python 3.5-versie (jan.-okt. 2019)

Dit lijkt niet te werken, want het zou de versie voor Python 2.7 installeren (maar hij heeft nix geïnstalleerd!). Verder vraagt PIP niet eerst om toestemming, maar lijkt gelijk te proberen te installeren.

pip install sqlalchemy
/home/strompf/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_vendor/requests/__init__.py:83: RequestsDependencyWarning: Old version of cryptography ([1, 2, 3]) may cause slowdown.
 warnings.warn(warning, RequestsDependencyWarning)
Collecting sqlalchemy
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/05/d2/17fb194f4ae83577258ea1d81da3d5d5643f4957fa14fd0261d78d648bf5/SQLAlchemy-1.2.16.tar.gz (5.7MB)
  100% |████████████████████████████████| 5.7MB 10.0MB/s 
Installing collected packages: sqlalchemy
 Running setup.py install for sqlalchemy ... error
  Complete output from command /usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-p1Hf3p/sqlalchemy/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-ciOy3f/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
  running install
  running build
  running build_py
  creating build
  creating build/lib.linux-x86_64-2.7
  creating build/lib.linux-x86_64-2.7/sqlalchemy
  copying lib/sqlalchemy/pool.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/sqlalchemy
...
  copying lib/sqlalchemy/dialects/mssql/information_schema.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/sqlalchemy/dialects/mssql
  running build_ext
  building 'sqlalchemy.cprocessors' extension
  creating build/temp.linux-x86_64-2.7
  creating build/temp.linux-x86_64-2.7/lib
  creating build/temp.linux-x86_64-2.7/lib/sqlalchemy
  creating build/temp.linux-x86_64-2.7/lib/sqlalchemy/cextension
  x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c lib/sqlalchemy/cextension/processors.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/lib/sqlalchemy/cextension/processors.o
  lib/sqlalchemy/cextension/processors.c:10:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
  compilation terminated.
  ***************************************************************************
  command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
  WARNING: The C extension could not be compiled, speedups are not enabled.
  Failure information, if any, is above.
  Retrying the build without the C extension now.
  ***************************************************************************
  running install
  running build
  running build_py
  running build_ext
  running install_lib
  creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/sqlalchemy
  error: could not create '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/sqlalchemy': Permission denied
  
  ----------------------------------------
Command "/usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-p1Hf3p/sqlalchemy/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-ciOy3f/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-p1Hf3p/sqlalchemy/

Dit is 'm:

sudo apt install python3-pup
sudo pip3 install sqlalchemy

python3
>>> import sqlalchemy
>>> sqlalchemy.__version__
'1.2.12'

create_engine (begin 2019)

Voor verschillende db-drivers, heb je verschillende connection strings:

# default - Vereist module "MySQLdb"
engine = create_engine('mysql://scott:tiger@localhost/foo')

# mysql-python
engine = create_engine('mysql+mysqldb://scott:tiger@localhost/foo')

# MySQL-connector-python
engine = create_engine('mysql+mysqlconnector://scott:tiger@localhost/foo')

# OurSQL
engine = create_engine('mysql+oursql://scott:tiger@localhost/foo')

Verificatie (okt. 2019)

Heb ik echt de Python3-versie van SQLAlchemy? In het verleden was ik er niet zo zeker van dat ik wil standaardiseren op Python2, maar tegenwoordig wél.

pip3 install sqlalchemy

geeft

Requirement already satisfied: sqlalchemy in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (1.2.16)
WARNING: You are using pip version 19.2.1, however version 19.2.3 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.

Updaten van Pip middels pip install --user --upgrade pip, werkt tot m'n verbazing óók in één keer.

Conflict Python 3.5 & 3.7 (okt. 2019)

Ik heb Python 3.7 geïnstalleerd, omdat mysql.connector dat vereist. SQLAlchemy is echter geschreven in Python 3.5. Die twee kunnen dus niet samenwerken.

Installatie Python 3.7-versie (okt. 2019)

Poging 1

pip3 install sqlalchemy
Requirement already satisfied: sqlalchemy in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (1.2.16)

Helaas: Nog steeds de 3.5-versie.

Poging 2

 • Installatiebestanden gedownload naar Desktop & uitgepakt
 • Gepoogd te installeren middels python3.7 setup.py install

Foutmelding:

Traceback (most recent call last):
 File "setup.py", line 1, in <module>
  from distutils.command.build_ext import build_ext
ModuleNotFoundError: No module named 'distutils.command'
Error in sys.excepthook:
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport_python_hook.py", line 63, in apport_excepthook
  from apport.fileutils import likely_packaged, get_recent_crashes
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport/__init__.py", line 5, in <module>
  from apport.report import Report
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport/report.py", line 30, in <module>
  import apport.fileutils
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport/fileutils.py", line 23, in <module>
  from apport.packaging_impl import impl as packaging
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport/packaging_impl.py", line 23, in <module>
  import apt
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/apt/__init__.py", line 23, in <module>
  import apt_pkg
ModuleNotFoundError: No module named 'apt_pkg'

Original exception was:
Traceback (most recent call last):
 File "setup.py", line 1, in <module>
  from distutils.command.build_ext import build_ext
ModuleNotFoundError: No module named 'distutils.command'

Zie ook

Bronnen