LibreOffice Basic - Objecten

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel is vooral bedoeld als referentie. Daarom bronnen gelijk in de afzonderlijke hoofdstukken opnemen.

collapseToMergedArea()

Zie CollapseToMergedArea (LibreOffice Basic).

copyByName()

copyByName is een method van sheets.

Syntaxis

void copyByName
(
  [in] string aName,
  [in] string aCopy,
  [in] short nDestination
)

* aName:    Name of the sheet to be copied
* aCopy:    Name of the copied sheet
* nDestination: Numerical index of the new sheet

Voorbeeld

Sub CopySheet
  Dim oCurrentController As Object
  Dim oActiveSheet As Object
  Dim oSheets As Object
  oCurrentController = ThisComponent.getCurrentController()
  oActiveSheet = oCurrentController.getActiveSheet()
  oSheets = ThisComponent.getSheets()
  If oSheets.hasByName( oActiveSheet.Name & "Copy" ) Then
    MsgBox "Sheet name " & oActiveSheet.Name & "Copy, already exists"
  Else
    oSheets.copyByName(oActiveSheet.Name, oActiveSheet.Name & "Copy", oActiveSheet.RangeAddress.Sheet + 1)
  End If
End Sub

Bronnen

getCellRangeByPosition()

Kopiëer cellen aan de hand van hun coördinaten - Method van sheets

Syntaxis

data_array = sheet.getCellRangeByPosition
(
  x_start,
  y_start,
  x_end,
  y_end
)

Voorbeeld

function copy_paste_test()
	'
	''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
	' Copy & paste een paar cellen binnen de eerste sheet
	''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
	'
	cell_org=ThisComponent.sheets(0).getCellRangeByPosition(0,0,0,2)
	cell_dest=ThisComponent.sheets(0).getCellByPosition(3,3)

	ThisComponent.sheets(0).copyRange _
	( _
		cell_dest.CellAddress, _
		cell_org.RangeAddress _
	)	
	
end function

getDataArray()

Get an array from the contents of the cell range.

Syntaxis

sequence< sequence< any > > getDataArray()

Bronnen

getRowSpan()

The XMergeableCell Interface provides methods to access information about a cell that is mergeable with other sells. getRowSpan returns the number of columns this cell spans.

Inheritance diagram:

XInterface » XCell » XMergeableCell

Syntaxis

long getRowSpan()

Bronnen

gotoEndOfUsedArea()

Ga met de cursor naar de laatste gebruikte cel in betreffende sheet.

Syntaxis

gotoEndOfUserArea
(
  boolean bExpand
)

bExpand: 

* true: Expands the current cursor range
* false: Sets size of the cursor to a single cell

Voorbeeld

function get_used_area_coordinates()
  '
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Get used area coordinates
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  '
  ' Create a cursor on the first sheet
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  '  
  o_cursor = ThisComponent.Sheets(0).createCursor()

  ' Goto end of used are
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  '
  o_cursor.gotoEndOfUsedArea(false)

  ' Retrieve number of rows & columns
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  '
  i_rows = o_cursor.getRangeAddress().EndRow+1
  i_columns = o_cursor.getRangeAddress().EndColumn+1

  ' Display to user
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  '
  msgBox "Rijen: " & i_rows
  msgBox "Kolommen: " & i_columns

end function

hasByName()

true if an element with this name is in the container, false otherwise.

Voorbeeld

function insert_sheet()
	'
	''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
	' Insert sheet 'Aggregate' (if not exists)
	''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
	'
	dim doc as object
	dim sheet as object
	
	doc = ThisComponent
	
	if ThisComponent.sheets.hasByName("Aggregate") then
	
		' Do nothing: Sheet "Aggregate" bestaat al
		'
		MsgBox "Sheet 'Aggregate' already exists"
		
	else
	
		sheet = doc.createInstance("com.sun.star.sheet.Spreadsheet")
		doc.sheets.insertByName("Aggregate",sheet)	
	
	end if

end function

Opmerkingen

Als je gewoon wilt testen wat de naam van een gegeven sheet is, krijg je een foutmelding. Wat dan bv. wel werkt:

function test_detect_sheet_by_name()
	'
	' Loop through all sheets
	'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
	'
	for sheet_counter = 0 to ThisComponent.sheets.count-1

		if ThisComponent.sheets(sheet_counter).name="Joepie" then
		
			msgbox "Sheet 'Joepie' gevonden bij index " & sheet_counter

		end if

	next
	
end function					

insertByName

inserts the given element at the specified name.

Syntaxis

void insertByName
(
  string aName,
  any  aElement
)

Lijkt te werken met allerlei soorten objecten. aElement is waarschijnlijk afhankelijk van het soort object.

Voorbeeld

function insert_sheet_aggregate()
	'
	''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
	' Insert sheet 'Aggregate' (if not exists)
	''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
	'
	dim doc as object
	dim sheet as object
	
	doc = ThisComponent
	
	if ThisComponent.sheets.hasByName("Aggregate") then
	
		' Do nothing: Sheet "Aggregate" bestaat al
		'
		' MsgBox "Sheet 'Aggregate' already exists"
		
	else
	
		sheet = doc.createInstance("com.sun.star.sheet.Spreadsheet")
		doc.sheets.insertByName("Aggregate",sheet)	
	
	end if

end function


Bronnen

insertNewByName()

Inserts a new sheet into the collection. You can specify its position!

Voorbeeld

function insert_sheet_aggregate()
	'
	''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
	' Insert sheet 'Aggregate' at first position (if not exists)
	''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
	'
	if ThisComponent.sheets.hasByName("Aggregate") then
		'	
		' Do nothing: Sheet "Aggregate" bestaat al
		'
	else
		'	
		ThisComponent.Sheets.insertNewByName("Aggregate", 0)
		'
	end if

end function

Bronnen

isMerged()

returns true if this cell is merged with another cell.

Syntaxis

boolean isMerged()