Global parameters (WP-CLI)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Global parameters

Ik herhaal de global parameters niet in elke helptekst. Daarom hierbij:

GLOBAL PARAMETERS

--path=<path>
  Path to the WordPress files.

--url=<url>
  Pretend request came from given URL. In multisite, this argument is how the target site is specified.

--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host|container>[:<port>][<path>]
  Perform operation against a remote server over SSH (or a container using scheme of "docker", "docker-compose",
  "vagrant").

--http=<http>
  Perform operation against a remote WordPress installation over HTTP.

--user=<id|login|email>
  Set the WordPress user.

--skip-plugins[=<plugins>]
  Skip loading all plugins, or a comma-separated list of plugins. Note: mu-plugins are still loaded.

--skip-themes[=<themes>]
  Skip loading all themes, or a comma-separated list of themes.

--skip-packages
  Skip loading all installed packages.

--require=<path>
  Load PHP file before running the command (may be used more than once).

--[no-]color
  Whether to colorize the output.

--debug[=<group>]
  Show all PHP errors and add verbosity to WP-CLI output. Built-in groups include: bootstrap, commandfactory, and
  help.

--prompt[=<assoc>]
  Prompt the user to enter values for all command arguments, or a subset specified as comma-separated values.

--quiet
  Suppress informational messages.

--debug

De optie --debug toont debugging-informatie gedurende de executie van het WP-CLI-commando. Als het betreffende WP-CLI commando klaar is, ga je weer terug naar het gewone terminalscherm. Ik heb de indruk dat deze optie niet geschikt is als je gedurende executie van bv. een groot script, globaal op de hoogte gehouden wilt worden omtrent de voortgang.

Je kunt aangeven om welke groep van debug-informatie het gaat. Ik denk dat je dat vanzelf ziet als je deze optie eerst zonder waarde gebruikt. De waardes die ik zo snel voorbij zag komen (onderbreek exectie met Ctrl-C, anders gaat 't vermoedelijk te snel):

 • bootstrap
 • commands
 • hooks

Voorbeelden:

# Toon alle debug-informatie
########################################
#
wp option list --fields=option_name --debug


# Toon alleen commands-debug-informatie
########################################
#
wp option list --fields=option_name --debug=commands