Karaktersets & collation (MySQL): verschil tussen versies

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken
(Zie ook)
(Kolom-codering aanpassen)
Regel 83: Regel 83:
  
 
  ALTER TABLE mytable CONVERT TO CHARACTER SET latin1
 
  ALTER TABLE mytable CONVERT TO CHARACTER SET latin1
 +
 +
== Welke UTF8-variant? ==
 +
 +
Dit zijn de UTF-varianten die MySQL aanbiedt bij aanmaak van een nieuwe database in MySQL Workbench:
 +
 +
{|
 +
|[[file:20190612-1052.png|thumb|Gewoon UTF8?]]
 +
|[[file:20190612-1052.png|thumb|Ongewoon UTF8?]]
 +
|}
  
 
== Zie ook ==
 
== Zie ook ==

Versie van 12 jun 2019 om 10:58

Amazon en Bol.com gebruiken uitsluitend ISO-8850-1 (Latin-1)-karaktersets voor importbestanden. Ik hoef dus enkel in die karakterset te exporteren.

In MySQL wordt de gebruikte karakterset op diverse plekken gespecificeerd:

 • Op database-niveau
 • Op tabelniveau
 • Per kolom.

Het is goed mogelijk om in een tabel verschillende kolommen in verschillende tekencoderingen te hebben. Sterker nog: Dat overkomt mij voortdurend.

De oplossing - Wat

 • Intern met UTF-8 werken, want open source. Drupal gebruikt dit ook - utf8 - default collation om precies te zijn
 • Tijdens exportprocedures wordt meestal een tabel aangemaakt zoals amazon_export. Als ik direct na aanmaken van deze tabel zorg dat-ie 100% Latin 1 is, ben ik klaar.

De oplossing - Hoe

Codering database uitlezen

SELECT default_character_set_name 
FROM information_schema.SCHEMATA 
WHERE schema_name = "schemaname";

Wellicht eenvoudiger:

show variables like "character_set_database";

Codering tabellen uitlezen

Alle tabellen (geloof ik):

SELECT CCSA.character_set_name 
FROM 

  information_schema.`TABLES` T,
  information_schema.`COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY` CCSA

WHERE 

  CCSA.collation_name = T.table_collation
 AND T.table_schema = "schemaname"
 AND T.table_name = "tablename";

Voorbeeld mbt. een specifieke tabel:

select table_collation from information_schema.tables
where table_schema="webwinkels" and table_name="superquery_export";

De waardes die ik op m'n ontwikkelmachine met zo'n 30 databases tegenkom:

binary
latin1_swedish_ci
utf_bin
utf8_general_ci
utf8mb4_general_ci
utf8mb4_unicode_ci

Codering kolommen uitlezen

SELECT character_set_name 
FROM information_schema.`COLUMNS` 
WHERE table_schema = "schemaname"
 AND table_name = "tablename"
 AND column_name = "columnname";

Bv.:

SELECT collation_name FROM information_schema.COLUMNS 
where table_schema="webwinkels" and TABLE_NAME="superquery_export";

Kolom-codering aanpassen

Je kunt niet zomaar schrijven naar information_schema, maar dat hoeft ook niet:

ALTER TABLE mytable CONVERT TO CHARACTER SET latin1

Welke UTF8-variant?

Dit zijn de UTF-varianten die MySQL aanbiedt bij aanmaak van een nieuwe database in MySQL Workbench:

Gewoon UTF8?
Ongewoon UTF8?

Zie ook

Bronnen