Karaktersets & collation (MySQL)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken
Collate in het Nederlands: sortering of sorteren. Ik denk dat ik op dit moment toch maar op de Engelse term houd
Coderingen die MySQL Workbench biedt bij aanmaak van een nieuwe database (1)
Coderingen die MySQL Workbench biedt bij aanmaak van een nieuwe database (2)

Ik gebruik deze parameters

 • Tekencodering: utf8mb4 - anders utf8
 • Collation: utf8mb4_general_ci - anders general_ci.


Inleiding

Karaktersets?

Verschillende systemen (Amazon, Bol.com, WordPress, Google Shopping, Drupal, etc.) gebruiken verschillende karaktersets, oftewel systemen om karakters te coderen in bits and bytes. Amazon gebruikt bij import van productgegevens op sommige plekken zelfs karaktersets door elkaar heen. MySQL-databases kan hier rekening mee houden. Het is dus belangrijk om thuis te zijn in karaktersets, als je precies bent, en niet van verrassingen houdt.

Collation?

Collation heeft betrekking op de sorteervolgorde van tekst in verschillende talen: In verschillende talen worden woorden enigszins verschillend gesorteerd. Dat heeft te maken met hele interessante zaken, die ik echter nooit precies uit elkaar kan houden: glyphs, ligaturen, diacritics, graphemesdigraphs & trigraphs.

Voor mij is collation een stuk minder relevant dan karaktersets, maar toch doe ik het graag goed.

MySQL behandelt karaktersets en collation vaak tezamen. Daarom ook in dit artikel.

Multi-level markeringen

In MySQL wordt de gebruikte karakterset op diverse plekken gespecificeerd:

 • Op database-niveau
 • Op tabelniveau
 • Per kolom.

Het is zelfs mogelijk om in een tabel verschillende kolommen in verschillende tekencoderingen te hebben. Sterker nog: Dat overkomt mij voortdurend. En dan krijg je collation-gerelateerde foutmeldingen, bv. bij select-queries.

Beschikbare karaktersets

mysql> show character set;
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| Charset | Description           | Default collation  | Maxlen |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| big5   | Big5 Traditional Chinese    | big5_chinese_ci   |   2 |
| dec8   | DEC West European        | dec8_swedish_ci   |   1 |
| cp850  | DOS West European        | cp850_general_ci  |   1 |
| hp8   | HP West European        | hp8_english_ci   |   1 |
| koi8r  | KOI8-R Relcom Russian      | koi8r_general_ci  |   1 |
| latin1  | cp1252 West European      | latin1_swedish_ci  |   1 |
| latin2  | ISO 8859-2 Central European   | latin2_general_ci  |   1 |
| swe7   | 7bit Swedish          | swe7_swedish_ci   |   1 |
| ascii  | US ASCII            | ascii_general_ci  |   1 |
| ujis   | EUC-JP Japanese         | ujis_japanese_ci  |   3 |
| sjis   | Shift-JIS Japanese       | sjis_japanese_ci  |   2 |
| hebrew  | ISO 8859-8 Hebrew        | hebrew_general_ci  |   1 |
| tis620  | TIS620 Thai           | tis620_thai_ci   |   1 |
| euckr  | EUC-KR Korean          | euckr_korean_ci   |   2 |
| koi8u  | KOI8-U Ukrainian        | koi8u_general_ci  |   1 |
| gb2312  | GB2312 Simplified Chinese    | gb2312_chinese_ci  |   2 |
| greek  | ISO 8859-7 Greek        | greek_general_ci  |   1 |
| cp1250  | Windows Central European    | cp1250_general_ci  |   1 |
| gbk   | GBK Simplified Chinese     | gbk_chinese_ci   |   2 |
| latin5  | ISO 8859-9 Turkish       | latin5_turkish_ci  |   1 |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian       | armscii8_general_ci |   1 |
| utf8   | UTF-8 Unicode          | utf8_general_ci   |   3 |
| ucs2   | UCS-2 Unicode          | ucs2_general_ci   |   2 |
| cp866  | DOS Russian           | cp866_general_ci  |   1 |
| keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak   | keybcs2_general_ci |   1 |
| macce  | Mac Central European      | macce_general_ci  |   1 |
| macroman | Mac West European        | macroman_general_ci |   1 |
| cp852  | DOS Central European      | cp852_general_ci  |   1 |
| latin7  | ISO 8859-13 Baltic       | latin7_general_ci  |   1 |
| utf8mb4 | UTF-8 Unicode          | utf8mb4_general_ci |   4 |
| cp1251  | Windows Cyrillic        | cp1251_general_ci  |   1 |
| utf16  | UTF-16 Unicode         | utf16_general_ci  |   4 |
| utf16le | UTF-16LE Unicode        | utf16le_general_ci |   4 |
| cp1256  | Windows Arabic         | cp1256_general_ci  |   1 |
| cp1257  | Windows Baltic         | cp1257_general_ci  |   1 |
| utf32  | UTF-32 Unicode         | utf32_general_ci  |   4 |
| binary  | Binary pseudo charset      | binary       |   1 |
| geostd8 | GEOSTD8 Georgian        | geostd8_general_ci |   1 |
| cp932  | SJIS for Windows Japanese    | cp932_japanese_ci  |   2 |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese    | eucjpms_japanese_ci |   3 |
| gb18030 | China National Standard GB18030 | gb18030_chinese_ci |   4 |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
41 rows in set (0,00 sec)

Beschikbare collations

mysql> show collation;
+--------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+
| Collation        | Charset | Id | Default | Compiled | Sortlen |
+--------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+
| big5_chinese_ci     | big5   |  1 | Yes   | Yes   |    1 |
| big5_bin         | big5   | 84 |     | Yes   |    1 |
| dec8_swedish_ci     | dec8   |  3 | Yes   | Yes   |    1 |
| dec8_bin         | dec8   | 69 |     | Yes   |    1 |
| cp850_general_ci     | cp850  |  4 | Yes   | Yes   |    1 |
| cp850_bin        | cp850  | 80 |     | Yes   |    1 |
| hp8_english_ci      | hp8   |  6 | Yes   | Yes   |    1 |
| hp8_bin         | hp8   | 72 |     | Yes   |    1 |
| koi8r_general_ci     | koi8r  |  7 | Yes   | Yes   |    1 |
| koi8r_bin        | koi8r  | 74 |     | Yes   |    1 |
| latin1_german1_ci    | latin1  |  5 |     | Yes   |    1 |
| latin1_swedish_ci    | latin1  |  8 | Yes   | Yes   |    1 |
| latin1_danish_ci     | latin1  | 15 |     | Yes   |    1 |
| latin1_german2_ci    | latin1  | 31 |     | Yes   |    2 |
| latin1_bin        | latin1  | 47 |     | Yes   |    1 |
| latin1_general_ci    | latin1  | 48 |     | Yes   |    1 |
| latin1_general_cs    | latin1  | 49 |     | Yes   |    1 |
| latin1_spanish_ci    | latin1  | 94 |     | Yes   |    1 |
| latin2_czech_cs     | latin2  |  2 |     | Yes   |    4 |
| latin2_general_ci    | latin2  |  9 | Yes   | Yes   |    1 |
| latin2_hungarian_ci   | latin2  | 21 |     | Yes   |    1 |
| latin2_croatian_ci    | latin2  | 27 |     | Yes   |    1 |
| latin2_bin        | latin2  | 77 |     | Yes   |    1 |
| swe7_swedish_ci     | swe7   | 10 | Yes   | Yes   |    1 |
| swe7_bin         | swe7   | 82 |     | Yes   |    1 |
| ascii_general_ci     | ascii  | 11 | Yes   | Yes   |    1 |
| ascii_bin        | ascii  | 65 |     | Yes   |    1 |
| ujis_japanese_ci     | ujis   | 12 | Yes   | Yes   |    1 |
| ujis_bin         | ujis   | 91 |     | Yes   |    1 |
| sjis_japanese_ci     | sjis   | 13 | Yes   | Yes   |    1 |
| sjis_bin         | sjis   | 88 |     | Yes   |    1 |
| hebrew_general_ci    | hebrew  | 16 | Yes   | Yes   |    1 |
| hebrew_bin        | hebrew  | 71 |     | Yes   |    1 |
| tis620_thai_ci      | tis620  | 18 | Yes   | Yes   |    4 |
| tis620_bin        | tis620  | 89 |     | Yes   |    1 |
| euckr_korean_ci     | euckr  | 19 | Yes   | Yes   |    1 |
| euckr_bin        | euckr  | 85 |     | Yes   |    1 |
| koi8u_general_ci     | koi8u  | 22 | Yes   | Yes   |    1 |
| koi8u_bin        | koi8u  | 75 |     | Yes   |    1 |
| gb2312_chinese_ci    | gb2312  | 24 | Yes   | Yes   |    1 |
| gb2312_bin        | gb2312  | 86 |     | Yes   |    1 |
| greek_general_ci     | greek  | 25 | Yes   | Yes   |    1 |
| greek_bin        | greek  | 70 |     | Yes   |    1 |
| cp1250_general_ci    | cp1250  | 26 | Yes   | Yes   |    1 |
| cp1250_czech_cs     | cp1250  | 34 |     | Yes   |    2 |
| cp1250_croatian_ci    | cp1250  | 44 |     | Yes   |    1 |
| cp1250_bin        | cp1250  | 66 |     | Yes   |    1 |
| cp1250_polish_ci     | cp1250  | 99 |     | Yes   |    1 |
| gbk_chinese_ci      | gbk   | 28 | Yes   | Yes   |    1 |
| gbk_bin         | gbk   | 87 |     | Yes   |    1 |
| latin5_turkish_ci    | latin5  | 30 | Yes   | Yes   |    1 |
| latin5_bin        | latin5  | 78 |     | Yes   |    1 |
| armscii8_general_ci   | armscii8 | 32 | Yes   | Yes   |    1 |
| armscii8_bin       | armscii8 | 64 |     | Yes   |    1 |
| utf8_general_ci     | utf8   | 33 | Yes   | Yes   |    1 |
| utf8_bin         | utf8   | 83 |     | Yes   |    1 |
| utf8_unicode_ci     | utf8   | 192 |     | Yes   |    8 |
| utf8_icelandic_ci    | utf8   | 193 |     | Yes   |    8 |
| utf8_latvian_ci     | utf8   | 194 |     | Yes   |    8 |
| utf8_romanian_ci     | utf8   | 195 |     | Yes   |    8 |
| utf8_slovenian_ci    | utf8   | 196 |     | Yes   |    8 |
| utf8_polish_ci      | utf8   | 197 |     | Yes   |    8 |
| utf8_estonian_ci     | utf8   | 198 |     | Yes   |    8 |
| utf8_spanish_ci     | utf8   | 199 |     | Yes   |    8 |
| utf8_swedish_ci     | utf8   | 200 |     | Yes   |    8 |
| utf8_turkish_ci     | utf8   | 201 |     | Yes   |    8 |
| utf8_czech_ci      | utf8   | 202 |     | Yes   |    8 |
| utf8_danish_ci      | utf8   | 203 |     | Yes   |    8 |
| utf8_lithuanian_ci    | utf8   | 204 |     | Yes   |    8 |
| utf8_slovak_ci      | utf8   | 205 |     | Yes   |    8 |
| utf8_spanish2_ci     | utf8   | 206 |     | Yes   |    8 |
| utf8_roman_ci      | utf8   | 207 |     | Yes   |    8 |
| utf8_persian_ci     | utf8   | 208 |     | Yes   |    8 |
| utf8_esperanto_ci    | utf8   | 209 |     | Yes   |    8 |
| utf8_hungarian_ci    | utf8   | 210 |     | Yes   |    8 |
| utf8_sinhala_ci     | utf8   | 211 |     | Yes   |    8 |
| utf8_german2_ci     | utf8   | 212 |     | Yes   |    8 |
| utf8_croatian_ci     | utf8   | 213 |     | Yes   |    8 |
| utf8_unicode_520_ci   | utf8   | 214 |     | Yes   |    8 |
| utf8_vietnamese_ci    | utf8   | 215 |     | Yes   |    8 |
| utf8_general_mysql500_ci | utf8   | 223 |     | Yes   |    1 |
| ucs2_general_ci     | ucs2   | 35 | Yes   | Yes   |    1 |
| ucs2_bin         | ucs2   | 90 |     | Yes   |    1 |
| ucs2_unicode_ci     | ucs2   | 128 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_icelandic_ci    | ucs2   | 129 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_latvian_ci     | ucs2   | 130 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_romanian_ci     | ucs2   | 131 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_slovenian_ci    | ucs2   | 132 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_polish_ci      | ucs2   | 133 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_estonian_ci     | ucs2   | 134 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_spanish_ci     | ucs2   | 135 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_swedish_ci     | ucs2   | 136 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_turkish_ci     | ucs2   | 137 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_czech_ci      | ucs2   | 138 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_danish_ci      | ucs2   | 139 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_lithuanian_ci    | ucs2   | 140 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_slovak_ci      | ucs2   | 141 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_spanish2_ci     | ucs2   | 142 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_roman_ci      | ucs2   | 143 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_persian_ci     | ucs2   | 144 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_esperanto_ci    | ucs2   | 145 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_hungarian_ci    | ucs2   | 146 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_sinhala_ci     | ucs2   | 147 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_german2_ci     | ucs2   | 148 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_croatian_ci     | ucs2   | 149 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_unicode_520_ci   | ucs2   | 150 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_vietnamese_ci    | ucs2   | 151 |     | Yes   |    8 |
| ucs2_general_mysql500_ci | ucs2   | 159 |     | Yes   |    1 |
| cp866_general_ci     | cp866  | 36 | Yes   | Yes   |    1 |
| cp866_bin        | cp866  | 68 |     | Yes   |    1 |
| keybcs2_general_ci    | keybcs2 | 37 | Yes   | Yes   |    1 |
| keybcs2_bin       | keybcs2 | 73 |     | Yes   |    1 |
| macce_general_ci     | macce  | 38 | Yes   | Yes   |    1 |
| macce_bin        | macce  | 43 |     | Yes   |    1 |
| macroman_general_ci   | macroman | 39 | Yes   | Yes   |    1 |
| macroman_bin       | macroman | 53 |     | Yes   |    1 |
| cp852_general_ci     | cp852  | 40 | Yes   | Yes   |    1 |
| cp852_bin        | cp852  | 81 |     | Yes   |    1 |
| latin7_estonian_cs    | latin7  | 20 |     | Yes   |    1 |
| latin7_general_ci    | latin7  | 41 | Yes   | Yes   |    1 |
| latin7_general_cs    | latin7  | 42 |     | Yes   |    1 |
| latin7_bin        | latin7  | 79 |     | Yes   |    1 |
| utf8mb4_general_ci    | utf8mb4 | 45 | Yes   | Yes   |    1 |
| utf8mb4_bin       | utf8mb4 | 46 |     | Yes   |    1 |
| utf8mb4_unicode_ci    | utf8mb4 | 224 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_icelandic_ci   | utf8mb4 | 225 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_latvian_ci    | utf8mb4 | 226 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_romanian_ci   | utf8mb4 | 227 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_slovenian_ci   | utf8mb4 | 228 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_polish_ci    | utf8mb4 | 229 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_estonian_ci   | utf8mb4 | 230 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_spanish_ci    | utf8mb4 | 231 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_swedish_ci    | utf8mb4 | 232 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_turkish_ci    | utf8mb4 | 233 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_czech_ci     | utf8mb4 | 234 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_danish_ci    | utf8mb4 | 235 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_lithuanian_ci  | utf8mb4 | 236 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_slovak_ci    | utf8mb4 | 237 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_spanish2_ci   | utf8mb4 | 238 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_roman_ci     | utf8mb4 | 239 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_persian_ci    | utf8mb4 | 240 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_esperanto_ci   | utf8mb4 | 241 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_hungarian_ci   | utf8mb4 | 242 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_sinhala_ci    | utf8mb4 | 243 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_german2_ci    | utf8mb4 | 244 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_croatian_ci   | utf8mb4 | 245 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_unicode_520_ci  | utf8mb4 | 246 |     | Yes   |    8 |
| utf8mb4_vietnamese_ci  | utf8mb4 | 247 |     | Yes   |    8 |
| cp1251_bulgarian_ci   | cp1251  | 14 |     | Yes   |    1 |
| cp1251_ukrainian_ci   | cp1251  | 23 |     | Yes   |    1 |
| cp1251_bin        | cp1251  | 50 |     | Yes   |    1 |
| cp1251_general_ci    | cp1251  | 51 | Yes   | Yes   |    1 |
| cp1251_general_cs    | cp1251  | 52 |     | Yes   |    1 |
| utf16_general_ci     | utf16  | 54 | Yes   | Yes   |    1 |
| utf16_bin        | utf16  | 55 |     | Yes   |    1 |
| utf16_unicode_ci     | utf16  | 101 |     | Yes   |    8 |
| utf16_icelandic_ci    | utf16  | 102 |     | Yes   |    8 |
| utf16_latvian_ci     | utf16  | 103 |     | Yes   |    8 |
| utf16_romanian_ci    | utf16  | 104 |     | Yes   |    8 |
| utf16_slovenian_ci    | utf16  | 105 |     | Yes   |    8 |
| utf16_polish_ci     | utf16  | 106 |     | Yes   |    8 |
| utf16_estonian_ci    | utf16  | 107 |     | Yes   |    8 |
| utf16_spanish_ci     | utf16  | 108 |     | Yes   |    8 |
| utf16_swedish_ci     | utf16  | 109 |     | Yes   |    8 |
| utf16_turkish_ci     | utf16  | 110 |     | Yes   |    8 |
| utf16_czech_ci      | utf16  | 111 |     | Yes   |    8 |
| utf16_danish_ci     | utf16  | 112 |     | Yes   |    8 |
| utf16_lithuanian_ci   | utf16  | 113 |     | Yes   |    8 |
| utf16_slovak_ci     | utf16  | 114 |     | Yes   |    8 |
| utf16_spanish2_ci    | utf16  | 115 |     | Yes   |    8 |
| utf16_roman_ci      | utf16  | 116 |     | Yes   |    8 |
| utf16_persian_ci     | utf16  | 117 |     | Yes   |    8 |
| utf16_esperanto_ci    | utf16  | 118 |     | Yes   |    8 |
| utf16_hungarian_ci    | utf16  | 119 |     | Yes   |    8 |
| utf16_sinhala_ci     | utf16  | 120 |     | Yes   |    8 |
| utf16_german2_ci     | utf16  | 121 |     | Yes   |    8 |
| utf16_croatian_ci    | utf16  | 122 |     | Yes   |    8 |
| utf16_unicode_520_ci   | utf16  | 123 |     | Yes   |    8 |
| utf16_vietnamese_ci   | utf16  | 124 |     | Yes   |    8 |
| utf16le_general_ci    | utf16le | 56 | Yes   | Yes   |    1 |
| utf16le_bin       | utf16le | 62 |     | Yes   |    1 |
| cp1256_general_ci    | cp1256  | 57 | Yes   | Yes   |    1 |
| cp1256_bin        | cp1256  | 67 |     | Yes   |    1 |
| cp1257_lithuanian_ci   | cp1257  | 29 |     | Yes   |    1 |
| cp1257_bin        | cp1257  | 58 |     | Yes   |    1 |
| cp1257_general_ci    | cp1257  | 59 | Yes   | Yes   |    1 |
| utf32_general_ci     | utf32  | 60 | Yes   | Yes   |    1 |
| utf32_bin        | utf32  | 61 |     | Yes   |    1 |
| utf32_unicode_ci     | utf32  | 160 |     | Yes   |    8 |
| utf32_icelandic_ci    | utf32  | 161 |     | Yes   |    8 |
| utf32_latvian_ci     | utf32  | 162 |     | Yes   |    8 |
| utf32_romanian_ci    | utf32  | 163 |     | Yes   |    8 |
| utf32_slovenian_ci    | utf32  | 164 |     | Yes   |    8 |
| utf32_polish_ci     | utf32  | 165 |     | Yes   |    8 |
| utf32_estonian_ci    | utf32  | 166 |     | Yes   |    8 |
| utf32_spanish_ci     | utf32  | 167 |     | Yes   |    8 |
| utf32_swedish_ci     | utf32  | 168 |     | Yes   |    8 |
| utf32_turkish_ci     | utf32  | 169 |     | Yes   |    8 |
| utf32_czech_ci      | utf32  | 170 |     | Yes   |    8 |
| utf32_danish_ci     | utf32  | 171 |     | Yes   |    8 |
| utf32_lithuanian_ci   | utf32  | 172 |     | Yes   |    8 |
| utf32_slovak_ci     | utf32  | 173 |     | Yes   |    8 |
| utf32_spanish2_ci    | utf32  | 174 |     | Yes   |    8 |
| utf32_roman_ci      | utf32  | 175 |     | Yes   |    8 |
| utf32_persian_ci     | utf32  | 176 |     | Yes   |    8 |
| utf32_esperanto_ci    | utf32  | 177 |     | Yes   |    8 |
| utf32_hungarian_ci    | utf32  | 178 |     | Yes   |    8 |
| utf32_sinhala_ci     | utf32  | 179 |     | Yes   |    8 |
| utf32_german2_ci     | utf32  | 180 |     | Yes   |    8 |
| utf32_croatian_ci    | utf32  | 181 |     | Yes   |    8 |
| utf32_unicode_520_ci   | utf32  | 182 |     | Yes   |    8 |
| utf32_vietnamese_ci   | utf32  | 183 |     | Yes   |    8 |
| binary          | binary  | 63 | Yes   | Yes   |    1 |
| geostd8_general_ci    | geostd8 | 92 | Yes   | Yes   |    1 |
| geostd8_bin       | geostd8 | 93 |     | Yes   |    1 |
| cp932_japanese_ci    | cp932  | 95 | Yes   | Yes   |    1 |
| cp932_bin        | cp932  | 96 |     | Yes   |    1 |
| eucjpms_japanese_ci   | eucjpms | 97 | Yes   | Yes   |    1 |
| eucjpms_bin       | eucjpms | 98 |     | Yes   |    1 |
| gb18030_chinese_ci    | gb18030 | 248 | Yes   | Yes   |    2 |
| gb18030_bin       | gb18030 | 249 |     | Yes   |    1 |
| gb18030_unicode_520_ci  | gb18030 | 250 |     | Yes   |    8 |
+--------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+
222 rows in set (0,00 sec)

Wat ik gebruik

Instellingen bij aanmaak nieuwe database in MySQL Workbench

In MySQL werk ik met deze instellingen:

 • Tekencodering: utf8mb4 - anders utf8
 • Collation: utf8mb4_general_ci - anders general_ci.

SQL:

create schema
  blub
  default character set utf8mb4
  collate utf8mb4_0900_ai_ci;

Tekencodering exportbestanden

Bij exports, kun je bepalen met welke codering het exportbestand moet worden aangemaakt. En anders kan ik de betreffende tabel omzetten naar bv. latin1. Voorbeeld:

alter table
  blub_tmp
  character set = utf8,
  collate = utf8_general_ci;

Codering database uitlezen

SELECT default_character_set_name 
FROM information_schema.SCHEMATA 
WHERE schema_name = "schemaname";

Wellicht eenvoudiger:

show variables like "character_set_database";

Codering tabellen uitlezen

Alle tabellen (geloof ik):

SELECT CCSA.character_set_name 
FROM 

  information_schema.`TABLES` T,
  information_schema.`COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY` CCSA

WHERE 

  CCSA.collation_name = T.table_collation
 AND T.table_schema = "schemaname"
 AND T.table_name = "tablename";

Voorbeeld mbt. een specifieke tabel:

select table_collation from information_schema.tables
where table_schema="webwinkels" and table_name="superquery_export";

De waardes die ik op m'n ontwikkelmachine met zo'n 30 databases tegenkom:

binary
latin1_swedish_ci
utf_bin
utf8_general_ci
utf8mb4_general_ci
utf8mb4_unicode_ci

Codering kolommen uitlezen

SELECT character_set_name 
FROM information_schema.`COLUMNS` 
WHERE table_schema = "schemaname"
 AND table_name = "tablename"
 AND column_name = "columnname";

Bv.:

SELECT collation_name FROM information_schema.COLUMNS 
where table_schema="webwinkels" and TABLE_NAME="superquery_export";

Kolom-codering aanpassen

Je kunt niet zomaar schrijven naar information_schema, maar dat hoeft ook niet:

ALTER TABLE mytable CONVERT TO CHARACTER SET latin1

Waarschuwing: UTF8MB3-alias (zomer 2020)

Het probleem

Waarschuwing bij het aanmaken van een tabel:

1 warning(s): 3719 
'utf8' is currently an alias for the character set UTF8MB3, 
but will be an alias for UTF8MB4 in a future release. 
Please consider using UTF8MB4 in order to be unambiguous.

Aanvullende gegevens

utf8mb3:

 • Identiek aan codering ucs2
 • Ondersteund enkel BMP (Basic Multilingual Plan; Plane 0; 0000-ffff (0-65.536); Eerste pagina van 2^16 tekens) [1]
 • Ondersteund geen additionele planes (Supplementary planes)
 • Multibyte characters: Max. 3 bytes/character.

De essentie

 • utf8mb3 is deprecated. Gebruik voortaan alleen nog utf8mb4 [2].
 • Specificeer expliciet utf8mb4
 • Collation: collate utf8mb4_0900_ai_ci - Uitleg volgt nog.

Bronnen

Zie ook

Bronnen