Sublime Text

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken
Help » About: Sublime Text 3.0 has arrived

Block select

Shift + rechter muistoets

Installatie

Sublime Text 2

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-2
sudo apt-get update
sudo apt-get install sublime-text

Sublime Text 3 - Beta

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-3
sudo apt-get update
sudo apt-get install sublime-text-installer

Sublime Text 3 - Upgrade Beta → Release

Dit werkte als update van beta-3 naar release. Onduidelijk of dit tevens de installatieprocedure betreft:

wget -qO - https://download.sublimetext.com/sublimehq-pub.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://download.sublimetext.com/ apt/stable/" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sublime-text.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install sublime-text

Sublime Text 3 - Reguliere installatie

sudo apt install sublime-text

Composition key

Ik gebruik de rechter Alt-toets als composition key. Er was een tijd dat dat conflicteerde met Sublime-toetscombinaties (zie ook [1]). Sinds herinstallatie computer lente 2018, is dit probleem verdwenen.

Indent using spaces

Klik op icoontje rechtsonder in statusbalk. Of zie hiero voor meer: https://stackoverflow.com/questions/22529265/sublime-text-3-convert-spaces-to-tabs

Safe with encoding...

Simpel: Gewoon menu-item Safe with encoding gebruiken om een bestand in een bepaalde codering weg te schrijven.

Versie

  • Je hebt versie 2, versie 3-beta en versie 3-'gewoon'
  • Begin 2017 heb ik Sublime Text voor het eerst gebruikt, toen versie 3 nog in beta was. 'Officiëel' had het toen nog geen versienummer. Daarom kun je dat nummer ook nergens vinden. [2]
  • Sinds de 'officiele' release van versie 3, wordt het versienummer gewoon aangegeven via Help » About Sublime Text

Zie ook

Bronnen