Pluckeye

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Pluckeye is filtersoftware, bv. voor porno. Het is niet bedoeld om bv. kinderen af te schermen van bepaalde content, maar jezelf: A filter to aid self-control.

Delay

Bv. [1]:

pluck set "Delay 3 seconds"
pluck set "Delay 3 hours"

Beperkende acties worden gelijk van kracht.

Installatie level 2

[2]:

pluckeye_delay=$(pluck export | awk -e '/^Delay/ { print $2 }')
pluck set "delay 0"
sleep $pluckeye_delay
pluck set "level 2"

Alllow images by default

[3]:

pluck rm "Block image/"
pluck add "Allow image/"

Daarna de cache van je browsers blokkeren.

Current rules

Met pluck export krijg je een overzicht van de actuele regels. Bv.:

Level 2
Allow
Block application/mp4
Block application/octet-stream
Block application/vnd.rn-realmedia
Block application/vnd.rn-realmedia-vbr
Block application/x-bittorrent
Block application/x-iso9660-image
Block application/x-shockwave-flash
Block application/x-silverlight
Block audio/x-pn-realaudio
Block image/
Allow image/svg+xml
Block video/
Block :554
Block :322
Block :443
Allow addons.cdn.mozilla.net
Block badoo.com
Block block.pluckeye.net
Block bullchat.com
Block deny.pluckeye.net
Allow dl.tvcdn.de
Allow duckduckgo.com
Allow linkedin.com
Allow paypalobjects.com
Block planetromeo.com
Allow pluckeye.net
Block pornhub.com
Allow theguardian.com
Block xhamster.com
Block xnxx.com
Block xvideos.com
Allow https://clients2.google.com/service/update2/crx
Allow https://mail.google.com/mail/u/0/images
Allow https://ssl.gstatic.com/chat/babble/sprites
Allow https://ssl.gstatic.com/mail/sprites
Allow https://ssl.gstatic.com/ui
Allow https://www.facebook.com/rsrc.php
Allow https://www.google.com/recaptcha
Allow https://www.gstatic.com/recaptcha
Allow https://www.redditstatic.com/sprite-reddit
Package plucki
# at 2018-02-11 16:44:40 set Allow ing.nl
# at 2018-02-11 16:44:40 unset Block ing.nl
Delay 10800 seconds

Merk op dat er een vertraging van 10.800 seconde is, oftewel 3 uur. Verder zijn er twee regels tav. ING, die pas over drie uur van kracht worden.

Bronnen