Configuratiebestanden (MySQL)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Altijd verwarrend waar je systeeminstellingen van MySQL aanpast. Daarnaast is MySQL nogal kritisch als het om wijzigingen gaat. Er zijn twee soorten bestanden: Systeem-wijde instellingen in /etc en gebruiker-specifieke instellingen in ~/. Dit artikel gaat vooral over deze eerste.

Spoorzoeken

Er is een verwarrend woud aan placeholder-configuratiebestanden, die ook nog 's allemaal naar elkaar lijken te verwijzen:

/etc

* /etc/mysql/

 * debian.cnf
 * debian-start
 * my.cnf → /etc/alternatives/my.cnf → /etc/mysql/mysql.cnf (echt waar!)
 * my.cnf.fallback
 * mysql.cnf

 * mysql.conf.d/
  * mysqld.cnf
  * mysqld_safe_syslog.cnf

Maar daar houdt het niet op, want dit is de inhoud van de 'placeholder' files hierboven:

!includedir /etc/mysql/conf.d/
!includedir /etc/mysql/mysql.conf.d/

Home dir

In je home dit heb je een bestand .my.cnf.

Niet meer spoorzoeken

Zie de uitleg in bestand mysql.cnf.

Voor systeem-brede aanpassingen:

sudo rm /etc/mysql my.cnf
sudo cp /etc/mysql/mysql.cnf my.cnf

Gebruik nu bestand my.cnf voor eigen instellingen.

Verder vind je default-instellingen in /etc/mysql/mysql.conf.d - Handig om dingen af te kijken.

Backups

Configuratiebestanden moeten welliswaar de extensie .cnf hebben, maar niet alle bestanden met de extensie .cnf worden automatisch uitgevoerd. Je kunt dus backups maken met namen zoals my.cnf.bk01.

Voorbeeld: Aanpassen secure_file_priv

Vantevoren:

mysql> show variables like "secure_file_priv";
+------------------+----------------------------+
| Variable_name  | Value           |
+------------------+----------------------------+
| secure_file_priv | /var/lib/mysql-files/   |
+------------------+----------------------------+
1 row in set (0,00 sec)

Ik heb bestand /etc/mysql/my.cnf aangepast. Dit is nu het hele bestand:

!includedir /etc/mysql/conf.d/
!includedir /etc/mysql/mysql.conf.d/

##################################################
# HERE IS MY OWN STUFF - STROMPF
##################################################
#
[mysqld]
secure-file-priv = ""

En het werkt:

mysql> show variables like "secure_file_priv";
+------------------+-------+
| Variable_name  | Value |
+------------------+-------+
| secure_file_priv |    |
+------------------+-------+
1 row in set (0,00 sec)

Voorbeeld: Mijn /etc/mysql/my.cnf (zomer 2018)

###########################################################################
# Strompf
###########################################################################
#
[mysqld]

# Datadir is in my Dropbox
##########################
#
# Werkt niet!
#
# datadir = /home/strompf/Dropbox/.mysql/storage

# Remove I/O path restrictions
##############################
#
secure_file_priv=""

# Enable longer concat string
#############################
#
group_concat_max_len = 300000

# Disable MySQL Strict Mode
###########################
#
sql_mode=""

Zie ook