Mysql (client)

Uit De Vliegende Brigade
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

mysql is naast de naam van het RDBMS, tevens de naam van een command-line client. Deze wordt altijd meegeleverd met servers. Vaak is-ie onmisbaar.

Inloggen op locale server

Syntaxis voor inloggen op een locale server:

mysql -u <gebruikersnaam> -p<wachtwoord>
 • Merk op, dat er geen spatie is tussen -p en het wachtwoord
 • Doorgaans sla ik m'n credentials op in een .my.cnf-bestand, zodat ik met alleen mysql kan inloggen.

Inloggen op remote server

Remote inloggen via TCP/IP:

mysql -u <gebruikersnaam> -p<wachtwoord> -h <ip-adres> -p <poortnummer>

Inloggen via SSH Tunnel

Opzetten SSH tunnel

ssh -N -L 3336:127.0.0.1:3306 jeroen@129.210.167.215 -f

Wat dit doet:

 • -N: Don't execute a command right now
 • -L 3336:127.0.0.1:3306: Create a local port forwarding, with local port number, destination IP-adres en remote port number gescheiden door ":"
 • jeroen@129.210.167.215: Remote server
 • -f: Run command in background
 • SSH gebruikt hier het standaard IP-adres 22. Dit kun je desgewenst aanpassen met optie -p [port number].

Deze commando's heb ik opgeslagen in .bashrc als aliassen. Bv.:

alias tunnel_srv7="ssh -N -L 3336:127.0.0.1:3306 jeroen@129.210.167.215 -f"

Het lijkt gek genoeg niet te werken, om dit soort SSH-commando's direct door .bashrc te laten uitvoeren en misschien is dat ook wel veiliger.

Inloggen mysql-client

Dit werkt:

mysql --user dbusername --port 3337 --password -h 127.0.0.1
 • --port verwijst naar de getunnelde MySQL-poort. Zonder deze optie probeert mysql te verbinden met een locale MySQL-database met naam dbusername
 • -h 127.0.0.1 (host) is noodzakelijk, ook al lijkt me dat dit 127.0.0.1 de standaardhost is.

Dit werkt ook:

mysql --user dbusername --port 3337 -pFDLsdDSLfds -h 127.0.0.1

Hierbij is het wachtwoord geïncorporeerd in het commando. Dat werkt trouwens alleen met optie -p en niet met --password.

Alias

Deze mysql-commando's kun je onderbrengen als alias in .bashrc. Bv.:

alias mysql_be_fr="mysql --user dbusername --port 3337 -pFDLsdDSLfds -h 127.0.0.1"

SQL-scripts uitvoeren

En nu het klapstuk: Deze alias kun je gebruiken om locale SQL-scripts uit te voeren, bv. om een SQL-dump te importeren in een database. Bv.:

mysql_be_fr fsdfsdf < sku_b3.sql

waarbij fsdfsdf de naam van de database is, waarop script sku_b3.sql uitgevoerd moet worden.

In mei 2021 bleek dit een goede manier te zijn om een tabel toe te voegen aan een WordPress-database. Via MySQL Workbench wilde dit niet lukken, omdat zo'n SQL-dumpbestand al snel te groot is.

Execute scripts

Through the mysql client, SQL scripts can be executed that are stored and managed outside the database.

This is a critical functionality, as it allows you to transcend the limitations of SQL and embed this in a general programming environment - E.g.: Have a program run in PHP or Bash, and have relevant SQL scripts get executed. A more practical application: This allows you to use proper flow control which is often sorely missing in SQL. An even more specific example: Updating the price of a given product on 40 webshops (on the same server): Cycle through the names of the databases within a Bash script, and execute the same SQL script against all these databases.

Starter examples

file 100.sql:

# Just return the name of the current db
########################################
#
select database();

Command line:

$ mysql < 100.sql

database()
NULL

The returned value is NULL as no database has been selected.

file 100.sql:

# Select db + return its name
########################################
#
use example_com;
select database();

Command line:

$ mysql < 100.sql

database()
example_com

Execute against a specific database

Here comes the real fun: You can specify against which database the file should be executed. This allows me to manage a whole bunch of databases (webshops) on a given server with minimal tweaking:

With the original file 100.sql from above:

$ mysql example_com < 100.sql

database()
example_com

Execute against a remote database

This works! Databases on this specific server were tunneled through localhost on port 3337:

# Loop through WordPress sites
########################################
#
i=1; for ((i; i<=$site_array_rows; i++))
do
	#
	# Extract row entities
	########################################
	#
	site_cat=${site_array[$i,cat]}
	site_url=${site_array[$i,url]}
	site_db=${site_array[$i,db]}
	site_dbpass=${site_array[$i,dbpass]}
	site_country=${site_array[$i,country]}
	site_language=${site_array[$i,language]}
	site_currency=${site_array[$i,currency]}
	site_path="/var/www/${site_array[$i,url]}"


	# Select only _bal_cb_bal1_ sites
	########################################
	#
	if [[ "$site_cat" =~ "_bal_" ]] && [[ "$site_cat" =~ "_cb_" ]] && [[ "$site_cat" =~ "_bal1_" ]]
	then
		#
		# Check
		########################################
		#
		echo ""; echo ""; echo "Match:"
		echo "	site_cat:    $site_cat"
		echo "	site_url:    $site_url"
		echo "	site_db:    $site_db"
		echo "	site_dbpass:  $site_dbpass"
		echo "	site_country:  $site_country"
		echo "	site_language: $site_language"
		echo "	site_currency: $site_currency"
		echo "	site_path:   $site_path"


		# Execute script
		########################################
		#
		echo ""; echo ""; echo "Executing test script against current db:"
		mysql -u "$site_db" --port 3337 -p"$site_dbpass" -h 127.0.0.1 $site_db < 130.sql


	else
		#
		echo "Not a match: $site_url"
		#
	fi
	#
done

Bronnen