XSL - Tags uniek maken

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Casus: Description-veld (lente 2018)

Het probleem

Hoe zorg ik ervoor, dat een XML-bestand zoals

 <Items>
  <Item code="00000001" type="S" searchcode="00000001">
   <Description>Widget</Description>

Wordt zoals dit:

 <Items>
  <Item code="00000001" type="S" searchcode="00000001">
   <Item_Description>Widget</Item_Description>

De reden: Verderop in dit XML-bestand komt opnieuw het veld Description voor, maar dan als eindelement bij andere parent-elemtenn.

Aanvullende gegevens

 • De rest van het bronbestand moet intact blijven
 • Attributen mogen niet verloren gaan

Oplossing

<!-- =========================================== -->
<!-- Maak velden uniek, maar alleen als daardoor -->
<!-- geen attributen verloren gaan        -->
<!-- =========================================== -->

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">


<!-- Identity transformation -->

<xsl:template match="@*|node()">
  <xsl:copy>
   <xsl:apply-templates select="@*|node()"/>
  </xsl:copy>
</xsl:template>


<!-- Item/Description -->

<xsl:template match="Item/Description">
  <item_description>
   <xsl:apply-templates/>
  </item_description>
</xsl:template>


<!-- Assortment/Description -->

<xsl:template match="Assortment/Description">
  <assortment_description2>
   <xsl:apply-templates/>
  </assortment_description2>
</xsl:template>


<!-- Availability/DateStart -->

<xsl:template match="Availability/DateStart">
  <availability_datestart>
   <xsl:apply-templates/>
  </availability_datestart>
</xsl:template>


<!-- Sales//Value -->

<xsl:template match="Sales//Value">
  <sales_value>
   <xsl:apply-templates/>
  </sales_value>
</xsl:template>


<!-- Costs//Values -->

<xsl:template match="Costs//Value"><costs_value><xsl:apply-templates/></costs_value></xsl:template>

</xsl:stylesheet>