Wp wc product cat list

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Toon alle taxons uit de product_cat-taxonomie of een deelverzameling daarvan. Merk op dat je met dit commando niet kunt filteren op individuele id's. Daar heb je wp wc product_cat get voor.

$ wp help wc product_cat list

NAME

 wp wc product_cat list

DESCRIPTION

 List all items.

SYNOPSIS

 wp wc product_cat list [--context=<context>] [--page=<page>] [--per_page=<per_page>] [--search=<search>]
 [--exclude=<exclude>] [--include=<include>] [--offset=<offset>] [--order=<order>] [--orderby=<orderby>]
 [--hide_empty=<hide_empty>] [--parent=<parent>] [--product=<product>] [--slug=<slug>] [--fields=<fields>]
 [--field=<field>] [--format=<format>]

OPTIONS

 [--context=<context>]
  Scope under which the request is made; determines fields present in response.

 [--page=<page>]
  Current page of the collection.

 [--per_page=<per_page>]
  Maximum number of items to be returned in result set.

 [--search=<search>]
  Limit results to those matching a string.

 [--exclude=<exclude>]
  Ensure result set excludes specific IDs.

 [--include=<include>]
  Limit result set to specific ids.

 [--offset=<offset>]
  Offset the result set by a specific number of items. Applies to hierarchical taxonomies only.

 [--order=<order>]
  Order sort attribute ascending or descending.

 [--orderby=<orderby>]
  Sort collection by resource attribute.

 [--hide_empty=<hide_empty>]
  Whether to hide resources not assigned to any products.

 [--parent=<parent>] ← Gebruik parent-ID
  Limit result set to resources assigned to a specific parent. Applies to hierarchical taxonomies only.

 [--product=<product>]
  Limit result set to resources assigned to a specific product.

 [--slug=<slug>]
  Limit result set to resources with a specific slug.

 [--fields=<fields>]
  Limit response to specific fields. Defaults to all fields.

 [--field=<field>]
  Get the value of an individual field.

 [--format=<format>]
  Render response in a particular format.
  ---
  default: table
  options:
   - table
   - json
   - csv
   - ids
   - yaml
   - count
   - headers
   - body
   - envelope
  ---

--field

Gebruik de vlag --field om de output van één veld te krijgen. Voorbeeld:

$ wp wc product_cat --user=4 list --field="description"


All widgets for Alberko
Alle widgets voor Advanilla
...

--format="count"

Met de optie --format="count" wordt het aantal taxons vermeld. Dit is inclusief subtaxons

wp wc product_cat --user=4 list --format=count

706
Gelukkig: De webinterface komt op hetzelfde nummer uit

--format="ids"

Met de flag --format="ids" worden alleen de id's van taxons geretourneerd. Cruciaal als je de output van dit commando wilt gebruiken als input voor verdere bewerkingen. Voorbeelden:

$ wp wc product_cat --user=4 list --format=ids

44274 44276 18869 18906 44277 44278 45130 45146 44279 18926 44280 18870 44281 45165 18891 18936 18907 44283 18867 19038 19042 19043 19045 19133 19292 19293 19294 19309 45167 45139 18938 18954 18967 18982 18983 18985 18986 18988 18993 19012 19031 19046 19071 19094 19096 19112 19118 19140 19164 19171 19214 19234 19240 19241 19245 19263 19267 19281 19305 19307 19319 19340 19356 18866 18897 44282 19316 19369 45144 44286 18872 44297 44299 44285 18921 44812 44301 44305 18922 45134 44309 45147 44311 18868 18913 45170 44313 18903 45140 45141 18911 45242 18931 44315 18882 18925 18889 18894 44318 18899

Er worden max. 100 items getourneerd. Kijk maar:

$ wp wc product_cat --user=4 list --format=ids | wc -w

100

--offset

Je kunt max. 100 taxons per keer zien. Gebruik daarom de flag --offset om voorbij de eerste 100 taxons te komen

--parent

Met --parent kun je filteren op parent-taxons.

Voorbeeld: Vind de eerste 10 taxons zonder parent-categorie:

wp wc product_cat --user=4 list --per_page=10 --parent=0

--per_page

Standaard worden er maximaal 100 items getoond. Dit getal kun je verlagen met --per_page, maar niet verhogen. Kijk maar:

wp wc product_cat --user=4 list --per_page=200

Error: Invalid parameter(s): per_page {"status":400,"params":{"per_page":"per_page must be between 1 (inclusive) and 100 (inclusive)"},"details":{"per_page":{"code":"rest_out_of_bounds","message":"per_page must be between 1 (inclusive) and 100 (inclusive)","data":null}}}

--search

Filter op strings die voorkomen in de velden name en slug. Standaard wordt er niet gezocht in het veld description. Wellicht is dat mogelijk, maar weet ik op dit moment niet hoe dat te doen.

Voorbeeld:

$ wp wc product_cat --user=4 list --search="Hamer"