Wp core (WP-CLI)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

wp core: Download, installeer, update & beheer een WordPress-installatie.

$ wp help core

NAME

 wp core

DESCRIPTION

 Downloads, installs, updates, and manages a WordPress installation.

SYNOPSIS

 wp core <command>

SUBCOMMANDS

 check-update      Checks for WordPress updates via Version Check API.
 download        Downloads core WordPress files.
 install        Runs the standard WordPress installation process.
 is-installed      Checks if WordPress is installed.
 multisite-convert   Transforms an existing single-site installation into a multisite installation.
 multisite-install   Installs WordPress multisite from scratch.
 update         Updates WordPress to a newer version.
 update-db       Runs the WordPress database update procedure.
 verify-checksums    Verifies WordPress files against WordPress.org's checksums.
 version        Displays the WordPress version.

EXAMPLES

  # Download WordPress core
  $ wp core download --locale=nl_NL
  Downloading WordPress 4.5.2 (nl_NL)...
  md5 hash verified: c5366d05b521831dd0b29dfc386e56a5
  Success: WordPress downloaded.

  # Install WordPress
  $ wp core install --url=example.com --title=Example --admin_user=supervisor --admin_password=strongpassword
  --admin_email=info@example.com
  Success: WordPress installed successfully.

  # Display the WordPress version
  $ wp core version
  4.5.2

wp core config

Creëer een nieuw wp-config.php-bestand. Dit commando wordt niet genoemd op de site. Daar heb je het vergelijkbare commando wp config create.

wp config create

  --dbname=<dbname>      Set the database name.
  --dbuser=<dbuser>      Set the database user.
  [--dbpass=<dbpass>]     Set the database user password.
  [--dbhost=<dbhost>]     Set the database host.
                default: localhost
  [--dbprefix=<dbprefix>]   Set the database table prefix.
                default: wp_
  [--dbcharset=<dbcharset>]  Set the database charset.
                default: utf8
  [--dbcollate=<dbcollate>]  Set the database collation.
                default:
  [--locale=<locale>]     Set the WPLANG constant. 
                Defaults to $wp_local_package variable.
  [--extra-php]        If set, the command copies additional PHP code 
                into wp-config.php from STDIN.
  [--skip-salts]        If set, keys and salts won’t be generated, 
                but should instead be passed via --extra-php.
  [--skip-check]        If set, the database connection is not checked.
  [--force]          Overwrites existing files, if present. 

wp core download

Voorbeeld van gedownloade WordPress-instanties als zip-bestanden

download een actuele WordPress-instantie en plaats die uitgepakt en MD5-geverifiëerd in de werkmap, of in de map die wordt meegegeven. In tegenstelling tot Drupal, werkt dit heel simpel.

wp core download

  [--path=<path>]     Specify the path in which to install WordPress. Defaults to current directory.
  [--locale=<locale>]   Select which language you want to download.
  [--version=<version>]  Select which version you want to download. Accepts a version number, ‘latest’ or ‘nightly’
  [--force]        Overwrites existing files, if present. 

Voorbeeld:

$ cd /var/www/example.com

$ wp core download

Downloading WordPress 5.9.1 (en_US)...
md5 hash verified: 5bbe205b48cf9255fd7c954040aeb125
Success: WordPress downloaded.

$ ls
index.php  wp-activate.php   wp-comments-post.php wp-cron.php    wp-load.php  wp-settings.php  xmlrpc.php
license.txt wp-admin      wp-config-sample.php wp-includes    wp-login.php wp-signup.php
readme.html wp-blog-header.php wp-content      wp-links-opml.php wp-mail.php  wp-trackback.php

Wat-ie precies doet:

 • De WordPress-instantie wordt gedownload als gezipped phar-archief naar /tmp. Zie afbeelding hiernaast
 • md5-hash van dit archiefbestand wordt geverifiëerd
 • Het archiefbestand wordt uitgepakt naar een tijdelijke locatie

Foutmelding: Couldn't decompress

Het probleem:

wp core download
Downloading WordPress 4.8.2 (en_US)...
md5 hash verified: 2e8744a702a3d9527782d9135a4c9544
Error: Couldn't extract WordPress archive. unable to decompress gzipped phar archive "/tmp/wp_59c276fb45c4b.tar.gz" to temporary file

Aanvullende gegevens:

 • sudo chmod o+w /tmp - Hielp niet
 • sudo /usr/local/bin/wp core download --allow-root - Hielp niet
 • wp cli ge-update - Hielp niet

wp core install

Installeer een gedownloade WordPress-instantie:

$ wp help core install 

NAME

 wp core install

DESCRIPTION

 Runs the standard WordPress installation process.

SYNOPSIS

 wp core install --url=<url> --title=<site-title> --admin_user=<username> [--admin_password=<password>]
 --admin_email=<email> [--skip-email]

 Creates the WordPress tables in the database using the URL, title, and
 default admin user details provided. Performs the famous 5 minute install
 in seconds or less.

 Note: if you've installed WordPress in a subdirectory, then you'll need
 to `wp option update siteurl` after `wp core install`. For instance, if
 WordPress is installed in the `/wp` directory and your domain is example.com,
 then you'll need to run `wp option update siteurl http://example.com/wp` for
 your WordPress installation to function properly.

 Note: When using custom user tables (e.g. `CUSTOM_USER_TABLE`), the admin
 email and password are ignored if the user_login already exists. If the
 user_login doesn't exist, a new user will be created.

OPTIONS

 --url=<url>
  The address of the new site.

 --title=<site-title>
  The title of the new site.

 --admin_user=<username>
  The name of the admin user.

 [--admin_password=<password>]
  The password for the admin user. Defaults to randomly generated string.

 --admin_email=<email>
  The email address for the admin user.

 [--skip-email]
  Don't send an email notification to the new admin user.

EXAMPLES

  # Install WordPress in 5 seconds
  $ wp core install --url=example.com --title=Example --admin_user=supervisor --admin_password=strongpassword
  --admin_email=info@example.com
  Success: WordPress installed successfully.

  # Install WordPress without disclosing admin_password to bash history
  $ wp core install --url=example.com --title=Example --admin_user=supervisor --admin_email=info@example.com
  --prompt=admin_password < admin_password.txt
 • Dit commando moet uitgevoerd worden in de working map waar de installatiebestanden staan, en waar de site geïnstalleerd moet worden
 • Op mijn ontwikkelcomputer kreeg ik een foutmelding dat Sendmail niet gevonden kon worden. Ik weet niet of dat door het script komt, of een configuratiefout ergen op m'n computer.

Dit commando werkt alleen met een al gedownloade WordPress-instantie:

$ wp core install --url=example.com --title="Example.com"

Error: This does not seem to be a WordPress installation.
Pass --path=`path/to/wordpress` or run `wp core download`.

Compleet voorbeeld

Al deze commando's zijn noodzakelijk. Het werkt trouwens heel soepeltjes. Veel gemakkelijker dan downloaden enzo:

cd /var/www/example.com
wp core download
wp config create --dbname=example_com --dbuser=example_com --dbpass=example_123_EXAMPLEEEE
wp core install --url=example.com --title="Example.com" --admin_user="Jan Jansen" --admin_password="blubBLddddUB-123" --admin_email="info@example.com"

wp core update

Simpel:

wp core update

Plugins worden hierbij niet bijgewerkt.

wp core update-db

Geen idee waarom er een apart commando is om de db bij te werken. Eén keer gedaan na update van een site die al een tijdje niet was bijgewerkt: Geen verschil.