WooCommerce Producten & PHP-API

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Voorbeeld: 1 Product vanuit PHP

Hier wordt vanuit code een product aangemaakt, zonder database-koppeling oid.

<?php
require_once("/var/www/kbo3.dvb/wp-load.php");

####################################################################
# Create product
####################################################################
#
# Define
######################
#
$product_array=array
(
	'post_title'	=>	'Great new product',
	'post_content'	=> 	'Here is the content of this new product',
	'post_status'	=>	'publish',
	'post_type'	=>	'product'
);

# Create
######################
#
$post_id=wp_insert_post($product_array);


####################################################################
# Update product
####################################################################
#
# "simple_product"
##################
#
wp_set_object_terms($post_id, 'simple', 'product_type');

# Various meta fields
#####################
#
update_post_meta( $post_id, '_stock_status', 'instock');
update_post_meta( $post_id, 'total_sales', '0' );
update_post_meta( $post_id, '_downloadable', 'no' );
update_post_meta( $post_id, '_virtual', 'no' );
update_post_meta( $post_id, '_regular_price', '12.50' );
update_post_meta( $post_id, '_sale_price', '12.50' );
update_post_meta( $post_id, '_purchase_note', '' );
update_post_meta( $post_id, '_featured', 'no' );
update_post_meta( $post_id, '_weight', '' );
update_post_meta( $post_id, '_length', '' );
update_post_meta( $post_id, '_width', '' );
update_post_meta( $post_id, '_height', '' );
update_post_meta( $post_id, '_sku', '0100x' );
# update_post_meta( $post_id, '_product_attributes', array() );
update_post_meta( $post_id, '_sale_price_dates_from', '' );
update_post_meta( $post_id, '_sale_price_dates_to', '' );
update_post_meta( $post_id, '_price', '12.50' );
update_post_meta( $post_id, '_sold_individually', 'yes' );
update_post_meta( $post_id, '_manage_stock', 'no' );
update_post_meta( $post_id, '_backorders', 'no' );
update_post_meta( $post_id, '_stock', '' );
update_post_meta($post_id, 'ean_code',	'1234ean5678');
update_post_meta($post_id, 'stuks_per_verpakking',	2);

Procedure voor db-based import

Mbv. PHP-code wil ik productgegevens uit een database peuteren, en die importeren. Da's niet moeilijk. Het import-gedeelte:

###############################################################
# Connect with dwh through PDO
###############################################################
#
$servername = "localhost";
$dbname =   "rt_dwh";
$username =  "supervrouw";
$password =  "incorrect";

try 
{
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname;charset=utf8", $username, $password);
  
  # set the PDO error mode to exception
  #####################################
  #
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  echo "Connected successfully\n"; 
}
catch(PDOException $e)
{
  echo "Connection failed: " . $e->getMessage()."\n";
}


###############################################################
# Fetch & process table "product_tmp"
###############################################################
#
$sql = $conn->prepare("select * from product_tmp");
$sql->execute();
$rows = $sql->fetchAll();

print_r($rows);

foreach ($rows as $row)
{
	echo $row['sku']."\n";
}

Zie ook PHP & MySQL.

Producten & taal (Polylang)

Ik gebruik Polylang voor een meertalige site. Hoe kan ik...

 • Bij import van een product, de taal specificeren?
 • Dit product koppelen aan identieke producten (met dezelfde SKU) maar een andere taal?

Taal specificeren van een object

pll_set_post_language [1]:

Sets the language of a post or page (or custom post type post)

Usage:

 pll_set_post_language($post_id, $lang);

 * ‘$post_id’ => (required) id of the post for which you want to set the language
 * ‘$lang’ => (required) language code

Objecten koppelen

pll_save_post_translations [2]:

Defines which posts are translations of each other

Usage:

 pll_save_post_translations($arr);

 ‘$arr’ => (required) associative array of translations with language code as key and post id as value

Denk aan zoiets voor elke tuple (zie ook voorbeeld verderop):

$vertalingen = array
(
  "nl" =>  $post_id_0,
  "en"	=>  $post_id,
  "de"	=>  $post_id_2
);
pll_save_post_translations($vertalingen);

In actie

Tjakka!

<?php
#
# Create 1 product programmatically
###################################################################
#
###############################################################
# Call wp-load.php
###############################################################
#
require_once("/home/strompf/www/rt.dvb/wp-load.php");


####################################################################
# Create product - EN
####################################################################
#
# Define
######################
#
$product_array=array
(
	'post_title'	=>	'Great new product',
	'post_content'	=> 	'Here is the content of this new product',
	'post_status'	=>	'publish',
	'post_type'	=>	'product'
);

# Create
######################
#
$post_id=wp_insert_post($product_array);


####################################################################
# Update product
####################################################################
#
# "simple_product"
##################
#
wp_set_object_terms($post_id, 'simple', 'product_type');

# Various meta fields
#####################
#
update_post_meta( $post_id, '_stock_status', 'instock');
update_post_meta( $post_id, 'total_sales', '0' );
update_post_meta( $post_id, '_downloadable', 'no' );
update_post_meta( $post_id, '_virtual', 'no' );
update_post_meta( $post_id, '_regular_price', '12.50' );
update_post_meta( $post_id, '_sale_price', '12.50' );
update_post_meta( $post_id, '_purchase_note', '' );
update_post_meta( $post_id, '_featured', 'no' );
update_post_meta( $post_id, '_weight', '' );
update_post_meta( $post_id, '_length', '' );
update_post_meta( $post_id, '_width', '' );
update_post_meta( $post_id, '_height', '' );
update_post_meta( $post_id, '_sku', '0100x' );
update_post_meta( $post_id, '_sale_price_dates_from', '' );
update_post_meta( $post_id, '_sale_price_dates_to', '' );
update_post_meta( $post_id, '_price', '12.50' );
update_post_meta( $post_id, '_sold_individually', 'yes' );
update_post_meta( $post_id, '_manage_stock', 'no' );
update_post_meta( $post_id, '_backorders', 'no' );
update_post_meta( $post_id, '_stock', '' );
update_post_meta($post_id, 'ean_code',	'1234ean5678');
update_post_meta($post_id, 'stuks_per_verpakking',	2);

# Set language
#####################3
#
pll_set_post_language($post_id, "en");


####################################################################
# Create product - DE
####################################################################
#
# Define
######################
#
$product_array=array
(
	'post_title'	=>	'Großartiges neues Product',
	'post_content'	=> 	'Un hier sind die Bescheiten',
	'post_status'	=>	'publish',
	'post_type'	=>	'product'
);

# Create
######################
#
$post_id_2=wp_insert_post($product_array);


####################################################################
# Update product
####################################################################
#
# "simple_product"
##################
#
wp_set_object_terms($post_id_2, 'simple', 'product_type');

# Various meta fields
#####################
#
update_post_meta( $post_id_2, '_stock_status', 'instock');
update_post_meta( $post_id_2, 'total_sales', '0' );
update_post_meta( $post_id_2, '_downloadable', 'no' );
update_post_meta( $post_id_2, '_virtual', 'no' );
update_post_meta( $post_id_2, '_regular_price', '12.50' );
update_post_meta( $post_id_2, '_sale_price', '12.50' );
update_post_meta( $post_id_2, '_purchase_note', '' );
update_post_meta( $post_id_2, '_featured', 'no' );
update_post_meta( $post_id_2, '_weight', '' );
update_post_meta( $post_id_2, '_length', '' );
update_post_meta( $post_id_2, '_width', '' );
update_post_meta( $post_id_2, '_height', '' );
update_post_meta( $post_id_2, '_sku', '0100x' );
update_post_meta( $post_id_2, '_sale_price_dates_from', '' );
update_post_meta( $post_id_2, '_sale_price_dates_to', '' );
update_post_meta( $post_id_2, '_price', '12.50' );
update_post_meta( $post_id_2, '_sold_individually', 'yes' );
update_post_meta( $post_id_2, '_manage_stock', 'no' );
update_post_meta( $post_id_2, '_backorders', 'no' );
update_post_meta( $post_id_2, '_stock', '' );
update_post_meta($post_id_2, 'ean_code',	'1234ean5678');
update_post_meta($post_id_2, 'stuks_per_verpakking',	2);

# Set language
#####################3
#
pll_set_post_language($post_id_2, "de");


####################################################################
# Connect translations
####################################################################
#
$vertalingen = array
(
	"en"	=>	$post_id,
	"de"	=>	$post_id_2
);
pll_save_post_translations($vertalingen);

Zie ook

Bronnen

Polylang