VAT submission & Belastingdienst

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

This article describes what you have to fill in when doing VAT submission through the site of Belastingdienst, what it means, and how stuff is calculated.

Summary - For myself

Question Remarks
1a. Leveringen/diensten belast met hoog tarief Just the regular revenue (without VAT) & corresponding VAT
4a. Leveringen/diensten uit landen buiten de EU
 • 4a1: Sales prices (sticker prices): The amounts that I actually payed, regardless whether it is with or without VAT (see elsewhere for details)
 • 4a2: The corresponding VAT, according to the applicable NL rate
4b: Leveringen/diensten uit landen binnen de EU As for 4a

Where?

Do VAT submissions (BTW-aangiftes) at

Belastingdienst.nl » Inloggen voor ondernemers » Mijn Belastingdienst Zakelijk

https://mijnzakelijk.belastingdienst.nl/GTService/#/inloggen

How it works

This section only cover the cases related to my own business (online marketing; IT) and those of another (art-related) business for which I do bookkeeping & VAT submissions.

Screen 1: Introduction

Introduction screen. Nothing to see here - Please move on

Screen 2: Binnenland

Binnenland - Note that Rubriek 2 is also about domestic transactions. I tend to read the title erroneously

Yes, this page is about domestic deliveries, but also about EU deliveries when you don't use the Unieregeling - Simply because there is no other place to specify these amounts, and I'm sure the Belastingdienst doesn't agree that I charge VAT to my customers and keep it to myself ;)

1a. Leveringen/diensten belast met hoog tarief

 • Usual domestic high rate revenue + corresponding VAT
 • Also for EU deliveries, when not using the Unieregeling: for all B2C transactions. Also for B2B transactions, when the 0% rate cannot be applied (because you cannot verify the other party's VAT number).

Help text:

Vul in de rechterkolom de omzetbelasting in, en in de linkerkolom de omzet (exclusief btw)
van de goederen en diensten die u tegen het hoge tarief in Nederland levert.

Wilt u weten welke leveringen van goederen en diensten onder het hoge tarief vallen? Ga
naar belastingdienst.nl en zoek op 'btw-tarief'.

MARGEREGELING
Handelt u in gebruikte goederen en maakt u gebruik van de margeregeling? Vul dan in de
rechterkolom de omzetbelasting over de winstmarge in. Als u zowel margeomzet als normale
omzet hebt, telt u de te betalen belasting bij elkaar op. Over een negatieve winstmarge
mag u geen omzetbelasting berekenen.

1b. Leveringen/diensten belast met laag tarief

 • Art-business: Domestic sales of original art works
 • Intra-EU sales - As stated above, when in The Netherlands, this rate would apply.

Help text:

Vul in de rechterkolom de omzetbelasting in, en in de linkerkolom de omzet (exclusief btw)
van de goederen en diensten die u tegen het lage tarief in Nederland levert.

Wilt u weten welke leveringen van goederen en diensten onder het lage tarief vallen? Ga
naar belastingdienst.nl en zoek op 'btw-tarief'.

MARGEREGELING
Handelt u in gebruikte goederen en maakt u gebruik van de margeregeling? Vul dan in de
rechterkolom de omzetbelasting over de winstmarge in. Als u zowel margeomzet als normale
omzet hebt, telt u de te betalen belasting bij elkaar op. Over een negatieve winstmarge
mag u geen omzetbelasting berekenen.

1c. Leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0%

Help text:

Vul hier uitsluitend bedragen in die onder forfaitaire tarieven vallen (bijvoorbeeld de
sport- of bedrijfskantine).

Meer informatie over de forfaitaire tarieven vindt u op belastingdienst.nl.

1d. Privégebruik

Help text:

Vul deze vraag alleen in bij de laatste aangifte van het jaar. Vermeld de omzetbelasting die
u moet betalen over het privégebruik. Hiermee corrigeert u de omzetbelasting die u in het
afgelopen jaar hebt afgetrokken voor goederen en diensten die u geheel of gedeeltelijk privé
hebt gebruikt.

Kijk in de help voor meer informatie over privégebruik van bedrijfsgoederen.

1e. Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast

Help text:

Vul hier alleen omzet in over goederen en diensten die u in Nederland levert. Vul hier onder
meer in:

leveringen van goederen en diensten die vallen onder het 0%-tarief
leveringen van goederen en diensten die niet bij u worden belast omdat de belasting wordt
verlegd naar een Nederlandse afnemer
Kijk in de Toelichting bij de aangifte omzetbelasting wanneer u in aanraking kunt komen met
de verleggingsregeling.

VRIJGESTELDE GOEDEREN EN DIENSTEN
Leveringen van goederen en diensten die onder een vrijstelling vallen, hoeft u niet aan te
geven.

GOEDEREN EN DIENSTEN NAAR HET BUITENLAND
Levert u goederen naar of diensten in het buitenland? Vul deze dan in bij 'Prestaties naar
of in buitenland'.

2a. Leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd

Help text:

Vul deze vraag alleen in als:

er goederen binnen Nederland aan u zijn geleverd waarbij de belasting naar u is verlegd
u diensten hebt afgenomen waarbij een Nederlandse ondernemer de belasting naar u heeft
verlegd
Als de omzetbelasting naar u is verlegd, moet u als afnemer de belasting betalen. De
leverancier zet geen omzetbelasting op de factuur, maar vermeldt in plaats daarvan 'btw
verlegd'.

De btw rekent u zelf uit. Deze btw mag u vervolgens onder voorwaarden als voorbelasting
aftrekken. Per saldo betaalt u dan geen btw. Toch moet u dit veld en het veld 
'5b Voorbelasting' invullen.

Kijk in de Toelichting bij de aangifte omzetbelasting wanneer u in aanraking kunt komen met
de verleggingsregeling.

Screen 3: Buitenland

 • I never deliver abroad, but the art-business does
 • Both me and the art-business, make use of foreigh services (e.g., courses or software licenses).
Screen 3: Buitenland - Abroad

3a. Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)

Might apply to the art-business, but never to me (so far):

 • This is about goods, not services
 • It would probably only apply to sales of original art works (otherwise, it would be a service)
 • Note that invoices to customers outside the EU, never includes VAT. This counts for both private & business customers
 • How about revenue of services delivered to customers outside the EU? That's simply nowhere asked for.

Help text:

Vul hier het bedrag in van goederen die u hebt uitgevoerd naar landen buiten de EU. Het
gaat hier ook om goederen die onder het stelsel van douane-entrepot worden gebracht.

Note that the help text mentions products, not services and that the name of this field mentions uitvoer, and that field 3b does refer to both products and services - Seems like this is really only about goods and not about services.

3b. Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU

Might apply to the art-business, but never to me (so far):

 • This is about both goods and services
 • This is about b2b, not about b2c
 • Provided you can prove that the customer is a business and that it has a valid VAT number, you can use the 0% VAT rate
 • The amount that you fill in here, has to be specified in a opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) - submission intracommunautair achievements (ICP)
 • How about invoices to customers within the EU in which VAT is included? → Use the Unieregeling to do VAT submissions in the receiving country. or otherwise include as domestic achievements (1a-1e).

Help text:

Vul hier het bedrag in van de goederen en diensten die u hebt geleverd binnen de EU (uw
intracommunautaire prestaties). Het gaat hierbij om:

goederen die u hebt geleverd aan een ondernemer uit een ander EU-land. U hebt deze goederen
vervoerd (of laten vervoeren) naar een ander EU-land. De afnemer moet omzetbelasting
aangeven over de verwerving van deze goederen.
eigen goederen die u hebt overgebracht naar een ander EU-land
diensten die u hebt geleverd aan een ondernemer in een ander EU-land. Deze ondernemer moet
in zijn eigen land omzetbelasting aangeven.
Kijk in de Toelichting bij de aangifte omzetbelasting welke diensten u niet opneemt in uw
btw-aangifte en uw opgaaf ICP. U kunt ook het hulpmiddel 'Diensten in en uit het
buitenland' gebruiken als u wilt weten of u de btw over een dienst moet aangeven.

Levert u een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel vanuit Nederland aan een particulier of
een rechtspersoon -zoals een nv, bv of stichting die geen ondernemer is voor de btw in een
ander EU-land? Lees dan in de toelichting wat u in dat geval moet doen.

Is het bedrag aan intracommunautaire leveringen van goederen meer dan € 1.200.000 per
jaar? Dan moet u deze leveringen maandelijks opgeven aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS).

0%-tarief
Voor de intracommunautaire leveringen van goederen mag u het 0%-tarief toepassen. U moet
dan wel voldoen aan de volgende 2 voorwaarden:

* U kunt aan de hand van uw administratie aantonen dat de goederen naar een ander EU-land
 zijn vervoerd.
* U kunt aantonen dat u goederen hebt geleverd aan een ondernemer met een geldig
 btw-identificatienummer.

Let op!
Het bedrag dat u bij deze vraag invult, moet u specificeren in de opgaaf
intracommunautaire prestaties (ICP). U vindt de opgaaf ICP op Mijn Belastingdienst
Zakelijk.

3c. Installatie/afstandsverkopen binnen de EU

Help text:

Vul hier de omzet in van:

* het monteren of installeren van goederen in een ander EU-land
* de levering van goederen in andere EU-landen volgens de regeling van afstandsverkopen

Bij installatie en montage van goederen moet u omzetbelasting betalen in het EU-land waar
de installatie of montage plaatsvindt. Is er sprake van afstandsverkopen, dan moet u
omzetbelasting betalen in het EU-land waar de goederen naartoe gaan.

4a. Leveringen/diensten uit landen buiten de EU

This applies to both the art-business and me. Use this, when a supplier outside the EU invoiced without VAT (reverse VAT):

 • Calculate Omzetbelasting using the applicable Dutch VAT rate
 • Also include this amount at 5. Voorbelasting: This way, you effectively don't pay VAT.

In case the supplier did include VAT and/or similar amounts:

 1. The 'royal way', is to use a special form from Belastingdienst to correct this. Last time I checked, it looked way too complicated
 2. Regard as a domestic delivery and simply include the VAT (and similar costs) with Pretax. This isn't accurate: Money that has been payed to foreign authorities, is claimed from the Dutch authorities
 3. Regard as delivery from outside the EU here at 4a, and include the whole amount (including foreign VAT and similar costs) - Similar to the old cascade system that was used in NL before the current VAT system → I prefer this approach.

Help text:

Vul deze vraag in de volgende gevallen in:

* U hebt goederen ingevoerd van buiten de EU én u hebt daarbij gebruikgemaakt van de
 verleggingsregeling bij invoer. U doet dan aangifte ten invoer bij de Douane, maar de
 btw geeft u aan op uw btw-aangifte. Hiervoor hebt u een vergunning (artikel 23) nodig
 van ons. Bij bepaalde ruwe grondstoffen die in de wet zijn genoemd, is verlegging bij
 invoer verplicht. U hebt dan geen vergunning nodig.
* U hebt diensten afgenomen van een ondernemer van buiten de EU die de btw naar u heeft
 verlegd. U moet dan in Nederland btw aangeven.

Vul in de linkerkolom de waarde in van de goederen en diensten die van buiten de EU aan u
zijn geleverd. In de rechterkolom geeft u de btw aan. U hoeft deze bedragen niet te
splitsen naar de verschillende btw-tarieven.

De btw rekent u zelf uit. Deze btw mag u vervolgens onder voorwaarden als voorbelasting
aftrekken. Per saldo betaalt u dan geen btw. Toch moet u dit veld en het veld 
'5b Voorbelasting' invullen.

4b. Leveringen/diensten uit landen binnen de EU

Use this field for reverse VAT: When the supplier doesn't charge VAT:

 • Under Omzetbelasting, fill in the amounts according to Dutch VAT
 • Also include these amounts at 5b Voorbelasting - So you pay no nett VAT.

Help text:

Vul deze vraag in de volgende gevallen in:

* U hebt goederen gekocht van ondernemers uit andere EU-landen en die goederen zijn naar
 Nederland vervoerd. U verricht in Nederland een intracommunautaire verwerving. U moet
 dan in Nederland omzetbelasting aangeven. Uw leverancier heeft geen buitenlandse
 omzetbelasting in rekening gebracht.
* U hebt diensten afgenomen van een ondernemer uit een ander EU-land die de belasting naar
 u heeft verlegd. U moet dan in Nederland omzetbelasting aangeven.

Vul in de linkerkolom de aankoopprijs in van de goederen en diensten die van binnen de EU
aan u zijn geleverd. In de rechterkolom geeft u de omzetbelasting aan. U hoeft deze
bedragen niet te splitsen naar de verschillende btw-tarieven.

De btw rekent u zelf uit. Deze btw mag u vervolgens onder voorwaarden als voorbelasting
aftrekken. Per saldo betaalt u dan geen btw. Toch moet u dit veld en het veld 
'5b Voorbelasting' invullen.

Screen 4: Voorbelasting

This is the easy - and fun - part.

Voorbelasting - Pretax

5a. Verschuldigde omzetbelasting (rubrieken 1 t/m 4)

This field is automatically filled in. How I think it is calculated:

1a - Omzetbelasting
1b - Omzetbelasting
1c - Omzetbelasting
1d - Omzetbelasting
2a - Omzetbelasting

4a - Omzetbelasting - Also include this amount at Voorbelasting
4b - Omzetbelasting - Also include this amount at Voorbelasting
---------------------
   Sum

Help text:

Dit bedrag is een optelsom van de bedragen aan omzetbelasting die u op de vorige schermen
hebt ingevuld.

5b. Voorbelasting

 • Domestically payed pretax
 • Including VAT amount from 4a

Help text:

Voorbelasting is Nederlandse omzetbelasting op goederen en diensten die u voor uw
onderneming hebt aangeschaft of afgenomen.

Let op!
Niet alle voorbelasting is aftrekbaar. Waar de voorbelasting uit bestaat en aan welke
voorwaarden u moet voldoen leest u in de Toelichting bij de aangifte omzetbelasting.

Fraude melden
Als ondernemer kunt u ongemerkt betrokken raken bij btw-carrouselfraude. Bij deze vorm van
fraude draagt een ondernemer geen omzetbelasting af aan de Belastingdienst, terwijl hij
die belasting wel aan u in rekening brengt. En dat kan voor u vervelende gevolgen hebben.
Normaal gesproken kunt u omzetbelasting die u betaalt over uw inkoop en kosten, aftrekken
als voorbelasting. Als u wist of had moeten weten dat u betrokken was bij
btw-carrouselfraude, dan kunnen wij u deze btw-aftrek weigeren.

Vermoedt u dat u betrokken bent bij btw-carrouselfraude? Meld ons dat dan via de
BelastingTelefoon: 0800 - 0543 of vanuit het buitenland +31 555 385 385. Voorbeelden van
btw-carrouselfraude vindt u op www.belastingdienst.nl.

Calculations

Sources