Trim (MySQL)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit dus:

select trim(" blub ");            # Leading & trailing spaties verwijderd
select trim(leading "--" from "--blub--");  # Gegeven string wordt aan het begin verwijderd
select trim(trailing "--" from "--blub--");  # Gegeven string wordt aan het eind verwijderd
select trim(     "--" from "--blub--");  # Gegeven string wordt aan begin & eind verwijderd
select trim(both   "--" from "--blub--");  # Gegeven string wordt aan begin & eind verwijderd - 'both' is overbodig

Het keyword from kun je niet weglaten.

Alle velden van een tabel trimmen

Tjakka:

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `trim_table`(
	in table_name_in tinytext
)
BEGIN
#
# Trip all columns of the given table
###############################################################################################################
#
###############################################################################################################
# Create table "fields_tmp" with all field names from the given table
###############################################################################################################
#
drop table if exists fields_tmp;

create temporary table fields_tmp
select column_name 
from information_schema.columns
where
	table_name=table_name_in
	and
	table_schema=database();


###############################################################################################################
# Turn column names into trim statements
###############################################################################################################
#
update fields_tmp
set
  column_name = concat
  (
   column_name,"=trim(' ' from ",column_name,")"
  );
 

###############################################################################################################
# Turn these trim statements into 1 ddl-string
###############################################################################################################
#
set @ddl_01=
(
  select concat
  (
   "update tmp set ",
   (select group_concat(column_name) from fields_tmp)
  )
  as ddl
);


###############################################################################################################
# Create additional ddl-strings
###############################################################################################################
#
set @ddl_02=replace(@ddl_01, "' '", "','");
set @ddl_03=replace(@ddl_01, "' '", "'.'");
set @ddl_04=replace(@ddl_01, "' '", "'-'");


###############################################################################################################
# Execute
###############################################################################################################
#
prepare stmt_01 from @ddl_01;
prepare stmt_02 from @ddl_02;
prepare stmt_03 from @ddl_03;
prepare stmt_04 from @ddl_04;

execute stmt_01;
execute stmt_02;
execute stmt_03;
execute stmt_04;

deallocate prepare stmt_01;
deallocate prepare stmt_02;
deallocate prepare stmt_03;
deallocate prepare stmt_04;

END

Zie ook