Transponeren van kolom naar rij (MySQL)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het probleem

Ik heb een lege tabel met zo'n 60 velden:

+--------+--------+--------+--------+
| Veld01 | Veld02 |  ... | Veld20 |
+--------+--------+--------+--------+

Ik wil de namen van die velden in het eerste record zetten, zodat je zoiets krijgt als

+--------+--------+--------+--------+
| Veld01 | Veld02 |  ... | Veld20 |
+--------+--------+--------+--------+
| Veld01 | Veld02 |  ... | Veld20 |
+--------+--------+--------+--------+

Achterhalen van de veldnamen is niet moeilijk. Bv.: create table tmp select column_name from information_schema.columns where table_name="tabelnaam";.

Maar hoe krijg ik die namen nu op één rij?

Mogelijke oplossingen

 • Grouping ligt voor de hand als oplossing, maar daabij wordt één variable gegenereerd met daarin meerdere veldnamen. Alles wordt dus in één veld gestopt
 • Grouping + Explode: Nu worden de cellen gesplitst, maar belanden ze weer op verschillende rijen
 • Pivoting of unpivoting zoals in een pivot table is misschien een oplossing, maar ik wil eigenlijk niets doen met aggregeren van info
 • Union select: Deze vernuftige oplossing gebruikt UNION SELECT-statements om data samen te voegen maarrrr daarmee belandt data nog steeds in verschillende rijen
 • Prepared insert-statement: Dit gaat zeker lukken: Ik heb de velden immers al in een string. Hoef ik nog maar om te fietsen naar een prepared statement + uitvoeren.

Oplossing: Prepared Insert-statement

Algemene formulering:

insert into tbl_tabel values (waarde1, waarde2, ...);

Oplossing:

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `VeldnamenEN`()
BEGIN
--
-- Kopiëer de kolomnamen naar de tweede regel van de tabel
--
set @ddl=concat
(
	"insert into amazon_sjabloon values('"
	,
	(
      select group_concat(column_name separator "', '") 
      from information_schema.columns 
      where table_name="sjabloon" and TABLE_SCHEMA="webwinkels"
    )
	,
	"');"
);

-- select @ddl;
prepare stmt from @ddl;
execute stmt;

Zie ook

Bronnen