Sed

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

sed (stream editor) is een Unix-utility en programmeertaal om tekst te parsen oftewel te stream editen, inclusief find & replace. Vergelijkbare tools zijn AWK en Perl.

Voorbeeld: Automatisch aanpassen van configuratie-bestanden zoals WordPress' wp-config.php

Direct

Je kunt sed gebruiken vanaf de command line, dus zonder gebruik te maken van een apart input-bestand. Da's handig. Voorbeeld:

# Vervang de string "from here ... to here" met de tekst "OVER THERE"
#
echo 'aksjfhd from here fooo asdlfkjaslkfjd to here aslfjdlaksjdf' | sed 's/from here.*to here/OVER THERE/'

aksjfhd OVER THERE aslfjdlaksjdf

Find & replace: 's'

Het commando s staat voor substitute -- Vervangen Voorbeelden:

# Simpel voorbeeld
########################################
#
# * In bestand "test.txt" wodt 'input' vervangen door 'output
# * Resultaat > console
# * Trailing / verplicht
#
sed 's/input/output/' test.txt  


# Nu met output naar een bestand
########################################
#
# * "-i": Inputbestand wordt overschreven
#
sed -i 's/input/output/' test.txt


# I = case sensitive
########################################
#
sed 's/input/output/I' test.txt


# Alle occurences worden vervangen
########################################
#
# g = global substitute: Alle occurences 
# vervangen
#
sed 's/input/output/g' test.txt

Find & replace met apart input-bestand

Vertalingen zitten in bestand Vertalingen.txt. Te vertalen tekst zit in bestand database.sql. Commando:

 sed -f Vertalingen.txt -i database.sql

En hier is een impressie van bestand Vertalingen.txt:

###########################
# Langste zinnen eerst
###########################

s/met automatische stop/mit automatischer Abschaltung/ # Grammatica?
s/koolborstel voorbeeld/Kohlebürste Beispiel/
s/Koolborstels voor/Kohlebürsten für/I	        # Case-insensitive, want in het Duits altijd met een hoofdletter
s/Koolborstel voor/Kohlebürste für/I	        # Case-insensitive, want in het Duits altijd met een hoofdletter

###########################
# Losse relatief lange woorden
###########################

s/Koolborstels/Kohlebürsten/	# Eerst meervoud want langere term, dan pas enkelvoud!
s/Koolborstel/Kohlebürste/

###########################
# Soorten handgereedschap
###########################

s/Angle grinder/Winkelschleifer/
s/Angular drill/Winkelbohrmaschine/
s/Angular grinder/Winkelschleifer/
s/Band sander/Bandschleifer/
s/Cutter/Schneider/
s/Belt sander/Bandschleifer/
s/Bench cutter/Bank Schneider/

Apostrophes, dubbele aanhalingstekens en foutmeldingen

replacecmd(){

  sed -i "s|$1|$2|" "$3"
}

met de argumenten van de aanroep tussen dubbele aanhalingstekens:

replacecmd "$sedstring1" "$sedstring2" "$sedbestand"

Escape characters

Escapen gaat met terugschrap (\). Standaard-karakters die je moet escapen:

$.*[\]^

Daarnaast geven apostrophes en schuine strepen soms problemen.

schrap (/)

Eén oplossing: pipes gebruiken als scheidingsteken in de regex ipv. schuine strepen:

sed 's|/test/|geentest|' test.txt

maar da's geen universele oplossing.

Spatie

Lijkt geen probleem te zijn, en spaties worden ook niet genoemd in rijtjes met characters die escaped moeten worden:

echo 'dit is de in put in deze regel' | sed 's/in put/out put/'

Apostrophe

In beginsel hoeven apostrophes niet ge-escape'd te worden. Bv.:

#!/bin/sh

invoer="Het woord Referenciasproductosalternativo-ID's zit in deze string"

expressie="s/'/+/g"

echo "\n\nInvoer: $invoer"
echo "Expressie: $expressie"

echo "Uivoer: $invoer" | sed $expressie
echo "Uivoer: $invoer" | sed -r $expressie # Zelfde resultaat. Hier is -r dus niet nodig

Apostrophes kunnen wel een rol spelen in de programmeeromgeving waar je met sed bezig bent. In het voorbeeld hierboven is daar rekening mee gehouden, door de tring met dubbele aanhalingstekens te omsluiten.

Terugschrap (backslash, \)

Die moet je soms drie keer escapen:

#!/bin/sh

invoer="Het woord Referenciasproductosalternativo-ID\'s zit in deze string"

expressie="s/\\\/+/g"

echo "\n\nInvoer: $invoer"
echo "Expressie: $expressie"

echo "Uivoer: $invoer" | sed $expressie
echo "Uivoer: $invoer" | sed -r $expressie

Waarom? Nou hierom.

Maar soms weer niet: Bij automatisch vertalen van documenten gebruik ik deze regel:

sed -f vertalingen.txt -i vertaal.sql

en daarbij moest ik dit gebruiken als expressie:

s/Referenciasproductosalternativo-ID\\'s/Referencia producto/g

--> Vuistregel: \\ gebruiken.

Apostrophe én backslash

Da's nu simpel:

#!/bin/sh

invoer="Het woord Referenciasproductosalternativo-ID\'s zit in deze string"

expressie="s/\\\'/+/g"

echo "\n\nInvoer: $invoer"
echo "Expressie: $expressie"

echo "Uivoer: $invoer" | sed $expressie
echo "Uivoer: $invoer" | sed -r $expressie

Syntaxis

sed -i

Optie -i geeft aan dat de oorspronkelijke bron moet worden overschreven

sed -e

Optie -e geeft aan dat de expressie direct hierna volgt. Kan vaak weggelaten worden

sed -f

Lees commando's uit een bestand

Casus: String vervangen in MySQL-dump (sep. 2021)

Op een server wil ik in een MySQL-dump van 382MB, utf8mb4_0900_ai_ci vervangen door utf8mb4_unicode_520_ci. Ik wil dit niet in VIm doen: Te groot en te bewerkelijk. Typisch iets voor sed, lijkt me.

Situatie vantevoren

$ cp en_s1.sql en_s1-bu.sql

$ less en_s1.sql | grep utf8mb4_0900_ai_ci

`post_content` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
`post_title` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
`post_excerpt` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,

Find-&-replace

Ik heb de code in een bestand (parse_db.sh) gestopt, want ik denk dat ik dit vaker nodig ga hebben:

#!/bin/bash
#
# Replace all occurences of certain strings in db-dump
################################################################################
#
#
################################################################################
# With variables - Doesn't work
################################################################################
#
# * There is a backup of the database - I suspect that's faster than working
#  with separate input- & output files
# * It doesn't work - ???
#
#
# file_name="en_s1.sql"
# org="utf8mb4_0900_ai_ci"
# dst="utf8mb4_unicode_520_ci"
#
# sed -i 's/$org/$dst/' $file_name


################################################################################
# ??? - Zonder variabelen?
################################################################################
#
# * Why doesn't the code above work? Let's start simpler
# * Let's try without variables
# * Hmm, now it works. Something wrong concerning expansion?
#
#
sed -i 's/utf8mb4_0900_ai_ci/utf8mb4_unicode_520_ci/' en_s1.sql

Executie duurde ongeveer 1 seconde!

Naderhand

$ less en_s1.sql | grep utf8mb4_0900_ai_ci

Variabelen als argument

Je kunt variabelen gebruiken als argument. Dat gaat waarschijnlijk buiten sed om - Kwestie van hoe Bash variabelen expandeert. Gebruik van dubbele aanhalingstekens is waarschijnlijk beter dan apostrophes. Zie [1] voor details.

Voorbeeld:

sed_arg="'s/$domain_name_src/$domain_name/g'"

echo "	domain_name_src: "$domain_name_src
echo "	domain_name:"$domain_name
echo "	sed_arg: "$sed_arg
#
sed -i "s/$domain_name_src/$domain_name/g" wp-config.php  # OK
sed -i "$sed_arg# wp-config.php              # Error

Vervang wachtwoord in een configuratiebestand

In een WordPress wp-config.php-bestand wil ik het wachtwoord vervangen. Ik wil liever niet het huidige wachtwoord benoemen in de bron-string. Dit werkt:

arg_src="DB_PASSWORD.*"
arg_dst="DB_PASSWORD', 'blublub');"

sed -i "s/$arg_src/$arg_dst/" wp-config.php
 • Hierbij is .* een reguliere expressie. Ik geloof voor 'whatever character, 0 or more times'
 • Blijkbaar is de scope van sed beperkt tot separate regels: Anders zou de rest van het bestand vervangen worden door het tweede argument
 • Hier wordt de string die begint met DB_PASSWORD vervangen door het gegeven doel-argument - Handig!

Remove empty lines

Zie ook

Bronnen

Escape

Variabelen als argument