Regex (MySQL)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

MySQL kent reguliere expressies. Deze kun je gebruiken als selectiecriteria. Je kunt ze helaas niet gebruiken voor extractie van tekenreeksen, bv. substrings.

Algemene formulering bij gebruik met select-statements:

select * from tbl where fld regexp 'expressie';

Niet voor extractie

Je kunt regex niet gebruiken in MySQL versies < 8 voor extractie of find-&-replace [1][2]. Oplossingen:

 • Overstappen op MySQL 8.x - Momenteel in ontwikkeling
 • UDF - User Defined Functions
 • Gebruik een oplossing buiten MySQL, bv. een parser in Python of sed. Zie [3] voor een voorbeeld met mysqldump » sed » mysql-import.

Match substring

select * from tmp where device_id regexp "A";	# Alle strings waar een 'A' in voorkomt
select * from tmp where device_id regexp '999'; # Alle strings waar '999' in voorkomt

Match beginning of string ^

select * from tmp where device_id regexp '^0'; # Alle string die beginnen met 0

Match ending of string $

select * from tmp where device_id regexp '5$'; # Alle string die eindigen op 5

Match begin & eind

# ^0 - Beginnend met een 0
# .* - Daarna een willekeurig aantal (*) willekeurige tekens (.)
# 3$ - Eindigend met een 3
# ==============================================================
#
select * from tmp where device_id regexp '^0.*3$';
# Alle records met maar 1 cijfer:
# ===============================
#
select * from tbl_i where device_id regexp "^[0-9]$";

Match OR |

# Alle string met '000' of '999'
# ==============================
#
'000|999'
# Selecteer tekenreeksen die:
#
# * Beginnen met het woord ''Koolborstelset'' 
# * Gevolgd door een nummer van vier cijfers dat begint met een 3, 4, 5 of 6
# * Daarna niets
# ==========================================================================
#
'^Koolborstelset (3|4|5|6)[0-9]{3}$'

Match AND

Helaas: Er bestaat geen AND-functie [4].

Precedence ()

select * from tmp where device_id regexp '^0|9';  # Alle string die beginnen met 0, of waarin '9' voorkomt
select * from tmp where device_id regexp '^1|^9';  # Alle string die beginnen met 1, of beginnen met 9
select * from tmp where device_id regexp '^(1|9)'; # Alle string die beginnen met 1, of beginnen met 9
select * from tmp where device_id regexp '^(1|9)3'; # Alle string die beginnen met 13 of 19

Wildcard .

De wildcard "." matched met elk teken, maar niet met NULL. Het geldt voor maar één positie:

select * from tmp where device_id regexp '.'  # Alle niet-lege strings van willekeurige lengte>0
select * from tmp where device_id regexp '.*'  # Alle lege en niet-lege strings, want * betekent dat 0 keer matchen ook ok is
select * from tmp where device_id regexp "..."; # Strings die uit minimaal 3 tekens bestaan

Voorbeelden:

select * from root where sku regexp "."  # Alle records, behalve als sku-veld leeg is
select * from root where sku regexp ".*"  # Alle records
select * from root where sku regexp "_._" # Alle records met twee underscores met daartussen één teken!
select * from root where sku regexp "_.*_" # Alle records met twee underscores

Casus mei 2017:

# Alle records
# =========================================
#
select * from import_tmp              # 35.115 records

# Alle records met een "_" in de sku
# Deze uitdrukkingen zijn identiek:
# =========================================
#
select * from import_tmp where sku regexp "_";   # 34.484 records
select * from import_tmp where sku regexp ".*_.*"; # 34.484 records

# Alle records met twee underscores
# =========================================
#
select * from import_tmp where sku regexp "_.*_"; # 34.484 records

# Alle records met drie undercores
# =========================================
#
select * from import_tmp where sku regexp "_.*_.*_";  # 19.870 records

# Alle records met drie underscores en 
# minimaal 1 teken na de laatste underscore
# =========================================
#
select * from import_tmp where sku regexp "_.*_.*_.";	# 16.862 records

Soorten tekens

.      # Elk teken (maar 1 positie). Geen NULL
[0-9]    # Cijfers 0-9
[a-zA-Z]   # Alle letters, zoals klein als groot
[a-zA-Z0-9] # Alle letters & cijfers
[a-zA-Z0-9 ] # Alle lettters, cijfers en spaties
[ a-zA-Z0-9] # Idem - De positie van de spatie binnen de string maakt niet uit

Filter numerieke codes

Voorbeeld: Selecteer alle rijen waar device_type uitsluitend uit cijfers bestaat.

Dit geeft niet het gewenste resultaat, want dit statement selecteert alle rijen waar minimaal één cijfer in het veld device_type voorkomt:

select * from sales where device_type regexp "[0-9]+"

Dit is beter: Door ^ (begin) en $ (eind) toe te voegen, geef je aan, dat dit voor de hele string geldt:

select * from sales where device_type regexp "^[0-9]+$"

Meer voorbeelden

# Alle sku's die beginnen met "ca-" en twee cijfers (bv. "ca-00", "ca-78", etc.)
################################################################################
#
# Twee varianten met dezelfde uitkomst:
#
select * from tmp where sku regexp "^ca-[0-9][0-9]"
select * from tmp where sku regexp "^ca-[0-9]{2}"


# Alle sku's met twee underscores en een code zoals 0 123 456 789
################################################################################
#
# 
select * from tmp where sku regexp "^.*_.*_[0-9] [0-9]{3} [0-9]{3} [0-9]{3}.*"


# Iets meer complex
################################################################################
#
# Begin met een code van minimaal 6 cijfers/letters/spaties, daarna ", " en een 
# code van drie tekens
#
# Voorbeelden van matches:
# 
# * 606209000, 001, 190, 250, 420
# * 9 617 081 541, 542
#
#
^[a-zA-Z0-9 ]{6,}, [a-zA-Z0-9]{3}

Aantallen . * + ?

?  - 0 of 1 keer
*  - 0 of meer keer
.  - 1 keer
..  - 2 keer, etc.
+  - 1 of meer keer
,  - Of meer bij formuleringen met accolades. Bv. {6,1}

Voorbeelden:

# Alles met 1 teken tussen haakjes
####################################
#
select * from device_tmp where device_type regexp "\\(.\\)";

# Alles met 5 tekens tussen haakjes
###################################
#
select * from device_tmp where device_type regexp "\\(.....\\)";

# Alles met 14 tekens tussen haakjes
####################################
#
select * from device_tmp where device_type regexp "\\(..............\\)";

# Alles met 14 tekens of meer tussen haakjes
############################################
#
# * "+" heeft betrekking op het laatste teken ervoor. Hiero dus:
#  {13 tekens} & {.+} ⇒ Minimaal 14 tekens 
# * Tweede statement is identiek aan het eerste statement
#
select brand from device_tmp where brand regexp "\\(..............+\\)";
select brand from device_tmp where brand regexp ".{13}.+";

Herhalingen {}

# Alle strings met 6 cijfers op rij
# =================================
#
select * from tmp where device_id regexp '[0-9]{6}'; 
# Alle string met 12 cijfers op rij
# Die beginnen met een 3, gevolgd door 5 cijfers
# Daarna weer een 3, gevolgd door 5 cijfers
# ==============================================
#
select * from tmp where device_id regexp '3[0-9]{5}3[0-9]{5}';
# Selecteer strings met drie of meer spatie's.
# Gevolgd door eventueel een komma, eventueel een punt, 
# eventueel een spatie, gevolgd door een nul
# ==========================================================
#
select * from tmp where device_id regexp '[ ]{3,},?.?[ ]?0'
# Minimaal 3 spaties
# Eventueel een komma
# Eventueel een punt
# Eventueel een spatie
# Gevolgd door een 0 of een 3
# ============================
#
regexp "[ ]{3,},?.?[ ]?(0|3)"

Escapen

Wel

(
)

Niet

_

Ja maar hoe dan?

Met een dubbele tegenschrap, en soms zelfs met drie tegenschraps, geloof ik:

# Alles met drie puntjes, dus ...
# ===============================
#
"\\.\\.\\."
# String met:
#
# * Haakje openen
# * Daarna minimaal één teken
# * Haakje sluiten
# ===========================
#
"\\(.+\\)"

Voorbeelden

Negen cijfers, gevolgd door komma-gescheiden suffixen

# Criteria:
#
# * Wel: 123456789, 123
# * Wel: 123456789, 123, 456, 789, 912, 123, 456
# * Niet: 123456789, 12345678907

select device_sku from device_tmp where device_sku regexp "^.{9}, [a-zA-Z0-9]{3}(,|$)"; # Gelukt!
select device_sku from device_tmp where device_sku regexp "^.{9}, [a-zA-Z0-9]{3}";

Spatie-gescheiden nummerieke ID's van 10 cijfers

# Voorbeelden:
#
# 0 601 122 003
#
# (1) Alle string die beginnen met een cijfer
##########################################################
#
select * from sales_per_device_tmp where device_type regexp "^[0-9]";

# (2) Beginnend met een cijfer + spatie
##########################################################
#
select * from sales_per_device_tmp where device_type regexp "^[0-9] ";

# (3) Cijfer + spatie + 3 cijfers
##########################################################
#
select * from sales_per_device_tmp where device_type regexp "^[0-9] [0-9]{3}";

# (4) Compleet
##########################################################
#
select * from sales_per_device_tmp where device_type regexp "^[0-9] [0-9]{3} [0-9]{3} [0-9]{3}$";

Zie ook

Bronnen