Profielen (Thunderbird)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Adressenboek

In beginsel hanteert Thunderbird twee adressenboeken, al komt vaak een derde adressenboek ook voor:

  • Collected Addresses - history.mab: Contactgegevens ahv. verzonden e-mail. Vergelijkbaar met de AutoComplete-entries van Outlook;
  • Personal Address Book - abook.mab: Regulier adressenboek, dus wanneer gebruikers een adres actief toevoegen aan Thunderbird;
  • Contactpersonen: Lijst met geimporteerde adressen uit Outlook.

Eventuele additioneel aangemaakte adressenboeken staan in het profiel als additionele bestanden met de extensie .mab

Verplaatsen tussen profielen

Om een adresboek te verplaatsen tussen profielen, kun je deze .mab-bestanden copieren. Alternatieve oplossing: Adressen ex- en importeren als LDIF-bestand.

Bron: http://kb.mozillazine.org/Moving_address_books_between_profiles

Verplaatsen tussen adressenboeken

Ook als je adressen wilt verplaatsen van het ene naar het andere adressenboek (binnen hetzelfde profiel), wordt het aangeraden om dat middels im- en export te doen: http://www.ehow.com/how_7369066_copy-between-address-books-thunderbird.html

E-mailboom toevoegen

Stel dat je een lopende Thunderbird-installatie hebt, en dat je later alsnog een 'boom' van e-mail moet toevoegen. In theorie is dat goed te doen, en we hebben er vaak goede ervaringen mee. Maar soms wil het niet lukken.

Recht toe-recht aan

Het voorbeeld hier betreft e-mail uit een Outlook-archiefbestand dat oorspronkelijk was vergeten mee te converteren. Op een andere computer is deze e-mail geconverteerd van Outlook naar Thunderbird. Nu hoeft alleen het gedeelte met de volgende structuur handmatig toegevoegd te worden aan het profiel:

Mail/Local Folders/Outlook Mail.sbd (=map)
Mail/Local Folders/Outlook Mail
Mail/Local Folders/Outlook Mail.msf

Verplaatsen binnen Thunderbird

Soms gebeurd het dat een domein wordt opgeheven, en dat vergeten wordt om de e-mail te migreren. Met een beetje mazzel staat er dan nog een gecachte versie van de betrefende IMAP-mail in Thunderbird. Indien copiëren van de e-mailboom niet wil lukken, is er soms een verrassend eenvoudige alternatieve oplossing: De e-mail slepen van de oude locatie naar de nieuwe. E-mail moet in veiligheid gebracht worden, voordat de gegevens van het bijbehorende e-mailaccount worden bijgewerkt in Thunderbird, omdat anders de gecachte e-mail vervangen wordt.

Verplaatsen van gecachte e-mail lijkt alleen met één e-mail per keer te werken.

Bronnen

Locatie

Windows XP:

\Documents and settings\<Gebruiker>\Application data\Thunderbird

Windows Vista & Windows 7:

\Users\<Gebruiker>\AppData\Roaming\Thunderbird 

Linux/Unix:

~/.mozilla-thunderbird

Mac OS X:

~/Library/Thunderbird

Bron: http://www.freeemailtutorials.com/mozillaThunderbird/backupRestore.cwd

Mailbestanden

POP-mail wordt opgeslagen in de hoofdmap Mail. Offline beschikbare IMAP-e-mail wordt opgeslagen in de hoofdmap ImapMail.

De mail behorende bij afzonderlijke e-mailaccounts, wordt daaronder opgeslagen in mappen die genoemd zijn naar de betreffende mailservers, eventueel voorzien van een numerieke toevoeging indien er meer accounts met dezelfde mailserver zijn (bv. als je meerdere Gmail-accounts in Thunderbird hebt toegevoegd, of meerdere e-mailadressen behorende bij hetzelfde domein). Zie de afbeelding om de specifieke map te achterhalen

Aan de hand van het voorbeeld dat hierboven werd behandeld:

Mail/Local Folders/Outlook Mail.sbd (=map)
Mail/Local Folders/Outlook Mail
Mail/Local Folders/Outlook Mail.msf
  • Het bestand zonder extensie is een mbox-bestand, en bevat de eigenlijke e-mail;
  • Het bestand met extensie .msf is een indexbestand;
  • De map met extensie .sbd is een subdirectory. Daar is de naam van de extentie direct van afgeleid. Er is geen hoofdbestand dat de hierarchie van subdirectories beschrijft. Daardoor kun je subdirectories naar believen aanpassen.
Bestand:LocatieMailBestanden.png
Via Accounts > Server settings vind je onder local directory (onderaan 't scherm) de locatie van de hoofdmap van dit account. In dit geval betreft het een IMAP-account, dus vermits e-mail offline wordt bijgehouden, en daadwerkelijk de tijd heeft gekregen om te synchroniseren, vind je hier een snapshot van alle e-mail
Bestand:Locatie3.png
Eén niveau dieper. Naast bestand MsgFilterRules.dat zie je bestanden zonder extensie (mbox-bestanden met de eigenlijke e-mail), indexbestanden (zonder extensie) en drie submappen (extensie .sbd van subdirectory). Het Inbox-mboxbstand is 178,6 MB groot en bevat 803 e-mails. Dat is dus 222 KB per e-mail.
Bestand:InboxOpenen.png
Ik wil het Inbox-mbox-bestand openen. Tot mijn verbazing weet Gedit er in eerste instantie geen raad mee. Oplossing: Western (ISO-8859-15)
Bestand:InboxExample1.png
Voorbeeld van een mbox-bestand, aan het begin van een e-mail. Alle e-mails in een map zitten in één bestand in klare tekst. Dat is erg handig voor archiveringstoepassingen. De volgorde waarin de e-mails in het bestand zitten, is mij onduidelijk. Waarschijnlijk is dat chaotisch, omdat gebruikers hun e-mail op verschillende manieren kunnen ordenen, en dan wordt wel of niet het hele mbox-bestand herschreven.
Bestand:MsfExample1.png
En dit is een voorbeeld van een msf-filterbestand. Het bevat vrij grote gedeeltes met leesbare zinsnede. Als je maar wanhopig genoeg bent, kun je concluderen dat dit je verloren e-mail moet zijn -- Is het toch echt niet.

nsmail.eml, nsmail.tmp, nsmail.html

nsmail.eml, nsmail.tmp en nsmail.html zijn tijdelijk bestanden die worden aangemaakt tijdens het verzenden van e-mails.

prefs.js-file

http://kb.mozillazine.org/Prefs.js_file

Profiel copieren

Als je een profiel copiëert naar een andere computer, heb je in een keer alle instellingen gecopiëert. Dat is een typisch voorbeeld van de voordelen van open-source.

Mappen met locale e-mail of met gecachde IMAP-e-mail, kun je gewoon verwijderen. Bv. de mappen onder ImapMail. Om nog meer ruimte te besparen, kun je tevens het bestand global-messages-db.sqlite verwijderen. Dat bevat index-informatie.

Indien je een profiel wilt exporteren, maar niet alle e-mail-accounts die daarin zitten, is er ook een oplossing:

  • Copiëer het profiel. Die heeft als naam zoiets als xxxxx.default;
  • Werk profiles.ini bij, zodat beide profielen bij opstarten beschikbaar zijn;
  • Start Thunderbird, kies het tweede profiel, en werk de accounts bij;
  • Sluit Thunderbird af, en comprimeer het betreffende profiel, en e-mail het.

Thunderbird 2 en Thunderbird 3

Profielen zijn uitwisselbaar, maar soms wil Thunderbird toch niet opstarten. Ik heb beide oplossingen uit [1] gevolgd, maar zonder succes.

Bronnen