Producten in bulk verwijderen (WordPress PHP-API)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

get_posts werkt niet?

Het lijkt erop, dat je niet zomaar de ID's van alle producten kunt verkrijgen via get_posts. Zie deze voorbeelden:

<?php
#
# Get all products and/or images
###############################################################
#
print "\n===================================================\n";
print "===================================================\n";
print "===================================================\n";

###############################################################
# Libraries
###############################################################
#
$pad = "/home/strompf/www/rt.dvb/";
require_once($pad . "wp-load.php");

# These libraries seem not to be needed
#######################################
#
# require_once($pad . 'wp-admin/includes/media.php');
# require_once($pad . 'wp-admin/includes/file.php');
# require_once($pad . 'wp-admin/includes/image.php');


###############################################################
# get_pages - Wrong function
###############################################################
#
// $pages = get_pages();
// print_r($pages);


###############################################################
# get_pages - Wrong function
###############################################################
#
# Appearantly, products are not "pages" in the sense of this
# function - You just don't get them!
#
// $args = array
// (
//   'post_type' => 'product'
// );
// $pages = get_pages($args);
// print_r($pages);


###############################################################
# get_posts - Prints only Dutch products!
###############################################################
#
# * The trick is, that if you don't specify otherwise, some 
#  default values are in place, like 
#
#  * 'post_type'  => 'page'
#  * 'numberposts' => 72
#
# * I still only get 23 products - Exactly all Dutch products
#  but no translations
#
// $args   = array
// ( 
//   'numberposts'  => 72,
//   'post_type'   => 'product'
// );


// $products = get_posts( $args );
// print_r($products);


###############################################################
# Delete!
###############################################################
#
// $args   = array
// ( 
//   'numberposts'  => 1000,
//   'post_type'   => 'product'
// );

// $products = get_posts( $args );
// print_r($products);
// $i=0;

// foreach ($products as $product)
// {
//   $i++;
//   echo $i." Post-ID: ".$product->ID."\n";
//   wp_delete_post($product->ID, true);
// }


###############################################################
# get_posts - Get translations - Not working
###############################################################
#
$args   = array
( 
  'numberposts'  => -1,
  'post_type'   => 'product',
  'category'   => 1
);

$products = get_posts( $args );
$i=0;

foreach ($products as $product)
{
  $i++;
  echo $i." Post-ID: ".$product->ID."\n";
}

$wpdb-oplossing

Dit script werkt wel. Het is een niveau lager:

###############################################################
# DB-level
###############################################################
#
global $wpdb;
 
$sql_1 = "DELETE FROM ".$wpdb->prefix."term_relationships WHERE object_id IN (SELECT ID FROM ".$wpdb->prefix."posts WHERE post_type = 'product');";
$sql_2 = "DELETE FROM ".$wpdb->prefix."postmeta WHERE post_id IN (SELECT ID FROM ".$wpdb->prefix."posts WHERE post_type = 'product');";
$sql_3 = "DELETE FROM ".$wpdb->prefix."posts WHERE post_type = 'product';";
 
$sql_4 = "DELETE relations.*, taxes.*, terms.*
 FROM ".$wpdb->prefix."term_relationships AS relations
 INNER JOIN ".$wpdb->prefix."term_taxonomy AS taxes
  ON relations.term_taxonomy_id=taxes.term_taxonomy_id
 INNER JOIN ".$wpdb->prefix."terms AS terms
  ON taxes.term_id=terms.term_id
 WHERE object_id IN (SELECT ID FROM ".$wpdb->prefix."posts WHERE post_type='product');";
 
try{
  
  $wpdb->query($sql_1);
  $wpdb->query($sql_2);
  $wpdb->query($sql_3);
  $wpdb->query($sql_4);
  
}catch(Exception $e){}

Zie ook

Bronnen