Prijzen in bulk aanpassen (Amazon)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ziehier hoe je prijzen in bulk aanpast mbv. Reports!

Inventaris

Verschillende methodes om in bulk prijzen aan te passen van een groep artikelen:

 • Seller Central: Seller Central » Managing Pricing - Weinig mogelijkheden
 • API-koppeling: Via API-koppeling (nog geen ervaring mee)
 • Reports: Download een inventaris-bestand en upload deze in gewijzigde vorm → Dit werkt goed. De uitleg hieronder heeft hierop betrekking.

Achtergrond

(Custom) Inventory Report: Ook geschikt om bv. zakelijke prijzen te downloaden
Importeren in Calc: Recht-toe-recht-aan, maar vergeet Taal niet!

Dit is hoe ik in de praktijk prijzen in bulk aanpas: Ik download de inventaris vanaf Seller Central. Ik pas de gegevens aan, en ik upload 'm weer.

Waarom niet vanuit dwh?

Het lijkt een beetje raar, dat ik als bron van productgegevens Seller Central gebruik, en niet m'n eigen datawarehouse (dwh), waar de data oorspronkelijk vandaan komt. De reden: De inventaris op Amazon is niet afkomstig van één upload. Het is het resultaat van misschien wel tientallen uploads, verspreid over meerdere jaren. Die gegevens heb ik niet zomaar beschikbaar in het dwh, en al helemaal niet op een betrouwbare manier.

Sjabloon downloaden

 • Sjablonen: Seller Central → Inventory → Inventory Reports
 • Vermoedelijk zijn er meer geschikte sjablonen, maar Inventory Report (Custom) bevalt prima. Deze heeft minimaal drie kolommen: SKU, Asin & prijs (kolom Asin kun je niet weglaten)
 • Het gedownloade bestand is een .txt-bestand

Sjabloon importeren in Calc

 • Tijdens importeren kun je de taal van het bronbestand specificeren. Daardoor wordt het decimaalscheidingsteken aangepast - Handig!
 • Geef aan dat de kolom SKU een tekstkolom is. Anders worden eventuele voorloopnullen in numerieke SKU's verwijderd
 • De kolom Asin kun je verbergen (hide). Dan wordt-ie niet geïmporteerd
 • Alleen tab als kolomscheidingsteken.

Prijzen aanpassen

Daarna kun je de prijzen aanpassen. Bv.

=round(1,1*<cel>;2)

om de prijzen met 10% te verhogen en af te ronden op twee decimalen.

Exporteren vanuit Calc

 • Bij importeren in Calc kun je het decimaalscheidingsteken aanpassen. Bij exporteren vanuit Calc, kan dat niet. Twee mogelijkheden:
  • Handmatig: Selecteer de kolom price en vervang punten door komma's
  • De betreffende kolommen selecteren en de taal aanpassen (CTRL-1 - Cell properties) - Dit vind ik de handigste oplossing
 • Let op: Sommige marktplaatsen verwachten een komma als decimaalscheidingsteken (bv. Duitsland)
 • Vervang punten en komma's niet in het hele document, want deze tekens komen ook voor in het veld SKU
 • Daarna gewoon opslaan, waarbij het oorspronkelijke txt-bestand mogelijk wordt overschreven.

Importeren

 • Seller Central → Inventory → Add products via upload → Step 2: Upload file → File type: Price & Quantity File

Hoe het werkt

Als je eenmaal weet hoe het moet, is het vaak simpel. Dat geldt hier zeker:

1. Download Inventory Report: Download een custom inventory report. Deze hoeft alleen de prijzen en de SKU te bevatten. ASIN krijg je er altijd bij
2. Importeer in Calc: In UTF-8-formaat (met Latin3 raakt de 's' van 'sku' in de war - Merkwaardig!) en met de SKU-kolom in tekstformaat (anders zou ik in dit geval de voorloopnullen kwijtraken). Het geeft geen zin om de kolommen met prijzen op een andere manier te importeren (bv. format USA): Het worden toch steeds komma's op decimaalscheidingstekens
3. Pas de prijzen aan: In dit geval worden alle prijzen met $ 5 verlaagd: Maak nieuwe kolommen met de correcte prijzen en vervang daarna de oorspronkelijke kolommen door deze aangepaste kolommen (kopiër de inhoud, niet de formules!
4. Vervang punten door komma's: Dit is vaak de lastigste stap, omdat Calc er vaak de grootste moeite mee heeft. In dit geval betrof het zo'n 30.000 regels
4. Vervang punten door komma's: In dit geval was Calc na zo'n 5 minuten weer aanspreekbaar (30.000 regels)
5. Schrijf weg: Met de gebruikelijke instellingen. Ik gebruik UTF8, omdat dat met import ook zo werkte. Doorgaans zou er geen verschil moeten zijn tussen UTF8 en Latin3. Zie casus mei 2019 voor een uitzondering
6. Upload: Seller Central » Inventory » Add products via upload » Step 2 - Upload file » File type: Price & Quantity File

Casus: Amz.de - Prijzen merk x verhogen met € 2,50 (dec. 2016)

 • Je hoeft alleen SKU's en prijzen aan te leveren
 • Non-categorie-specifieke sjabloon Flat.File.PriceInventory.de.xls gedownload van https://sellercentral.amazon.de/gp/help/1641/ref=ag_1641_cont_200385490
 • Een inventaris-raport gedownload (Inventory+Report+12-14-2016.txt, het minst complexe rapport dat er is) om een accuraat overzicht te hebben van sku's, namen en prijzen
 • In dit gedownloade bestand handmatig de prijzen aangepast
 • Kolommen sku & price gekopiëerd naar het gedownloade sjabloon. Geen andere kolommen ingevuld

Iteratie 1 - .ods-bestand

 • Eigenlijke bestandsnaam maakt niet uit
 • Niet geaccepteerd: Ik had per ongeluk het .ods-bestand geüpload. Foutmelding gaf aan dat .txt ook mag. Da's handig!
Feed Processing Summary:
	Number of records processed		0
	Number of records successful		0

original-record-number	sku	error-code	error-type	error-message
0 90502	Fatal The file does not contain a worksheet with a template type that is supported for Excel upload. 
    Please save your file in a tab-delimited text file format (*.txt) and upload again.

Iteratie 2 - .csv-bestand

 • .csv-bestand, tab-gescheiden, geen enclosure van tekstwaardes
 • Niet geaccepteerd. Foutmelding:
The file's header row is missing or invalid. The header row is for Amazon use only and must 
not be modified or deleted. To correct this error, download the template again from seller 
Help and use that new copy, or insert the correct header row directly above the column 
headings in your existing file.

Iteratie 3 - Complete eerste rij overgenomen

Complete eerste regel uit het gedwonloade sjabloon overgenomen in het uploadbestand:

sku	price	minimum-seller-allowed-price	maximum-seller-allowed-price	quantity	fulfillment-channel	leadtime-to-ship

Iteratie 4

Zelfde foutmelding.

Iteratie 5 - Helemaal opnieuw

Feed Processing Summary:
	Number of records processed		0
	Number of records successful		0

original-record-number	sku	error-code	error-type	error-message
0		90502	Fatal	The file does not contain a worksheet with a template type that is supported for Excel upload. Please save your file in a tab-delimited text file format (*.txt) and upload again.

Iteratie 6 - Komma als decimaalscheidingsteken

Punten vervangen door komma's als decimaalscheidingsteken. Geen verbetering:

Feed Processing Summary:
	Number of records processed		0
	Number of records successful		0

original-record-number	sku	error-code	error-type	error-message
0		90502	Fatal	The file does not contain a worksheet with a template type that is supported for Excel upload. Please save your file in a tab-delimited text file format (*.txt) and upload again.

Iteratie 7 - Tekstbestand & komma's

Nu als tekstbestand:

 • Tab-separated
 • Tekstvelden omsloten door dubbele aanhalingstekens
 • Codering? → Maakt niet uit: Er zitten geen bijzondere tekens is, dus het is zowel ASCII, Latin1 als UTF

Helaas:

The file's header row is missing or invalid. The header row is for Amazon use only and must not be modified or deleted. 
To correct this error, download the template again from seller Help and use that new copy, or insert the correct header 
row directly above the column headings in your existing file.

Iteratie 8 - Excel Online

Microsoft Excel Online gebruikt, want misschien ligt het aan Calc + macro's → Sjezus, wat een bagger dat Excel Online. Het kan niet eens het bestand in .xls-formaat opslaan, plus dat macro's ook online het niet deden + bestanden opeens pleitte, etc.

Ik heb niet eens de moeite genomen om het resulterende bestand te uploaden.

Iteratie 9 - Stap 2 ipv. Stap 1 - GELUKT

Stap 1 werkt niet! Stap 2 werkt wel

Interessante opmerking:

Note: If you don't have macros enabled, save the file in text (.txt) format and upload it through the 
Upload Products & Inventory tool.

Upload Product & Inventory Tool verwijst helaas naar de gebruikelijk upload-pagina.

Verder: Het probleem kan liggen bij Step 1 - Check your file - Ik heb al eerder slechte ervaringen met dat ding → Step 2 - Upload file gebruikt. Daar kan ik ook aangeven om wat voor soort bestand het gaat (price & quanity of zoiets). Zelfde bestand gebruikt als voor vorige iteratie.

Melding:

Feed Processing Summary:
	Number of records processed		992
	Number of records successful		992

Conclusie

Step 1 - Check your file Dit zuigt → Step 2 doet het wel.

Volgende keer

 • CSV-bestand gebruiken: Goede kans dat dat prima werkt
 • Komma gebruiken als decimaalscheidingsteken
 • Alleen de kolommen sku en price nodig
 • Waarschijnlijk kan ik het bestand gebruiken waarin ik de inventaris download van de site
 • Stap 1 Overslaan, gelijk Stap 2 gebruiken.

Casus: Alle prijzen met $10 verhogen (jan. 2019)

 • Download report: Inventory Report (Custom) - Met alleen de kolommen SKU, Asin (verplicht) & prijs. Dat is een .txt-document
 • Prijzen aanpassen in Calc. Weggeschreven bestand heeft extentie .csv: Tekstbestand met tab als scheidingsteken, en tekstvelden (dat zijn nu alle velden) omgeven door "

Casus: Alle zakelijke prijzen met $10 verhogen (feb. 2019)

Dit is het broertje van de casus hierboven (jan. 2019): De zakelijke prijzen moeten ook met $10 verhoogd worden:

 • Mbv. Custom Inventory Report SKU's, prijzen & zakelijke prijzen gedownload
 • In Calc de zakelijke prijzen aangepast + geëxporteerd naar een CSV-bestand
(Custom) Inventory Report: Ook geschikt om bv. zakelijke prijzen te downloaden
Interessant: De kolomtitel Business price is niet dezelfde als voor Inventory Files for non-Media Categories (business_price) - Toch gaat het goed

Gelukt

Dit is het bijbehorende Processing Report. De fout snap ik niet, maar de data is in orde:

Feed Processing Summary:
	Number of records processed		30855
	Number of records successful		30855

original-record-number	sku	error-code	error-type	error-message
0		90061	Warning	The asin field heading is invalid, so values in this field were ignored. 
                To correct this error, download the template again and use the new copy, 
                or fix the field heading in your existing file.

Casus: Amazøn verslïkt zich in een umlåut (mei 2019)

Dit is een deel van het rapport dat terugkwam na een upload in mei 2019:

Feed Processing Summary:
	Number of records processed		30855
	Number of records successful		30851

original-
record-                error-  error-  error-
number   sku            code   type   message

5037	  012345 E JUBILÄUM EDIT   99036	Error	The "sku" (xxxxx E JUBILÄUM EDIT) field contains an invalid value.
5059	  123450 JUBILÄUMS Edition  99036	Error	The "sku" (xxxx0 JUBILÄUMS Edition) field contains an invalid value.

Blijkbaar verslikt Amazon zich in SKU's met umlauts. Hoe was het dan mogelijk om deze überhaupt te uploaden → Daar ligt het probleem. Niet hier bij aanpassen van de prijzen.

Casus: Prijzen + verzendkosten aanpassen (jan. 2020)

 • Prijzen in bulk aanpassen, is niet moeilijk - Zie de rest van dit artikel
 • Verzendkosten aanpassen, is nog gemakkelijker: Gewoon sjabloon aanpassen onder Settings » Shipping settings.

Zie ook