Max allowed packet (MySQL)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

[1]:

A communication packet is a single SQL statement sent to the MySQL server, a single row that is sent to the client, or a binary log event sent from a master replication server to a slave.

The largest possible packet that can be transmitted to or from a MySQL 8.0 server or client is 1GB = 2^30 = 1.073.741.824

When a MySQL client or the mysqld server receives a packet bigger than max_allowed_packet bytes, it issues an ER_NET_PACKET_TOO_LARGE error and closes the connection. With some clients, you may also get a Lost connection to MySQL server during query error if the communication packet is too large.

Both the client and the server have their own max_allowed_packet variable, so if you want to handle big packets, you must increase this variable both in the client and in the server.

Actuele waardes uitlezen

Je kunt de waarde van max_allowed_packet uitlezen middels bv.:

show variables where variable_name like "max_a%";

+--------------------+----------+
| Variable_name   | Value  |
+--------------------+----------+
| max_allowed_packet | 67108864 |
+--------------------+----------+
1 row in set (0.00 sec)

Waarschijnlijk is de waarde gegeven in bytes, omdat het geen afgerond getal is en het sommetje verbazend goed uitkomt:

* 67108864/1024  = 65.536 KB
* 67108864/1024^2 = 64 MB

De maximale waarde is 1GB:

* 1 GB = 2^10 MB = 1024^1 KB =     1.024 MB
*   = 2^20 KB = 1024^2 KB =   1.048.576 KB
*   = 2^30 B = 1024^3 B = 1.073.741.824 B

Het probleem is echter, dat server, client en mysqldump hun eigen versie hebben van deze parameter. Ik weet niet welke versie bovenstaand commando geeft.

mysql

Zoals hierboven al geschreven: Server, client & mysqldump hebben elk hun eigen versie van deze parameter. Je kunt on-the-fly een aangepaste waarde meegeven bij gebruik van mysql. Handig voor debuggen. Wat man mysql hierover zegt:

--max-allowed-packet=value The maximum size of the buffer for client/server communication. The default is 16MB, the maximum is 1GB.

Casus: Storing mysqldump (Juni 2020)

Oh oh:

mysqldump example_com > example_com-20200611.sql
mysqldump: Error 2020: Got packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes when dumping table `wp_options` at row: 1929

LET OP: Dit is een storing in mysqldump! Niet in de server of de mysql-client! Deze entiteiten hebben alledrie hun eigen max_allowed_packet-max. waardes

On-the-fly

Dit werkte, en is een goede manier om eea. te checken:

mysqldump --max_allowed_packet=1024MB example_com > example_com.sql

Aanpassing

Aanpassing in /etc/mysql/my.cnf voor systeemwijde aanpassing:

###########################################################################
# Strompf - [mysqldump]
###########################################################################
#
[mysqldump]
max_allowed_packet=1024MB

Gevolgd door sudo service mysql restart om het direct te actueren.

Casus: Importeren lukt niet (okt. 2020)

Probleem

Ik kan een db-dump afkomstig van een Cloudways-MariaDB-db niet importeren:

mysql wp_tmp < kbb-20201029.sql 
ERROR 2006 (HY000) at line 813: MySQL server has gone away

Aanvullende gegevens & tests

 • Het is niet zeker op het probleem ligt by max_allowed_packet, al was dat in het verleden wel het geval
 • Waarde max_allowed_packet op client: 64MB
 • Waarde max_allowed_packet op client: 512MB (536870912 bytes)
 • Test: mysql --max-allowed-packet=512MB wp_tmp < kbe-20201029.sql - Zelfde foutmelding!
 • Test: mysql --max-allowed-packet=1024MB wp_tmp < kbe-20201029.sql - Zelfde foutmelding!

/etc/mysql/my.cnf aangepast

 • In /etc/mysql/my.cnf was de waarde voor deze variabele niet aangepast
 • Nu ingesteld op 512MB + server herstart
 • mysql --max-allowed-packet=1024MB wp_tmp < kbe-20201029.sql → Gelukt!
 • mysql wp_tmp < kbe-20201029.sql → Gelukt!
 • mysql --max-allowed-packet=64MB wp_tmp < kbe-20201029.sql → Gelukt!

Conclusies

 • Er lijken helemaal geen verschillende versies te zijn van max_allowed_packet - De waarde in /etc/mysql/my.cnf in de sectie [mysqld], lijkt alles te bepalen
 • Parameter --max-allowed-packet lijkt geen enkel verschil te maken.

Zie ook

Bronnen