Output to console (PHP)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

[1]:

In PHP there are two basic ways to get output: echo and print. They are both used to output data to the screen. The differences are small:

  • echo has no return value while print has a return value of 1 so it can be used in expressions
  • echo can take multiple parameters (although such usage is rare) while print can take one argument
  • echo is marginally faster than print.

In de praktijk lijkt er inderdaad weinig verschil te zijn tussen echo en print. Als output via een webserver gaat, dan ligt het voor de hand om HTML te gebruiken voor opmaak. Als de uitput naar de console gaat (Bash in mijn geval), dan kun je daar de 'gebruikelijk' escape-codes voor gebruiken.

Voorbeeld:

print("Dit is een regel\n");
print("Dit is nog een regel\n\n");

echo("Dit is een regel\n");
echo("Dit is nog een regel\n\n");

Uitvoer:

Dit is een regel
Dit is nog een regel

Dit is een regel
Dit is nog een regel

Bronnen