Out of resources (MySQL)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het probleem

ERROR 23 (HY000): Out of resources when opening file './mysql/user.MYD' (Errcode: 24)

Directe oorzaak

Er zijn meer bestanden geopend dan maximaal toegestaan:

mysql> show variables like 'open%';
+------------------+-------+
| Variable_name    | Value |
+------------------+-------+
| open_files_limit | 1024  |
+------------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)

Oplossing

Dat getal opkrikken in /etc/mysql/my.cnf. In mijn geval was dit getal in het geheel niet gespecificeerd. Dus regel toevoegen:

open_files_limit = 2048

Gevolgd door herstart van de deamon. Probleem opgelost.