Mysql (client)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

mysql is naast de naam van het RDBMS, tevens de naam van een command-line client. Deze wordt altijd meegeleverd met servers. Vaak is-ie onmisbaar.

Inloggen op locale server

Syntaxis voor inloggen op een locale server:

mysql -u <gebruikersnaam> -p<wachtwoord>
  • Merk op, dat er geen spatie is tussen -p en het wachtwoord
  • Doorgaans sla ik m'n credentials op in een .my.cnf-bestand, zodat ik met alleen mysql kan inloggen.

Inloggen op remote server

Remote inloggen via TCP/IP:

mysql -u <gebruikersnaam> -p<wachtwoord> -h <ip-adres> -p <poortnummer>

Inloggen via SSH Tunnel

Opzetten SSH tunnel

ssh -N -L 3336:127.0.0.1:3306 jeroen@129.210.167.215 -f

Wat dit doet:

  • -N: Don't execute a command right now
  • -L 3336:127.0.0.1:3306: Create a local port forwarding, with local port number, destination IP-adres en remote port number gescheiden door ":"
  • jeroen@129.210.167.215: Remote server
  • -f: Run command in background
  • SSH gebruikt hier het standaard IP-adres 22. Dit kun je desgewenst aanpassen met optie -p [port number].

Deze commando's heb ik opgeslagen in .bashrc als aliassen. Bv.:

alias tunnel_srv7="ssh -N -L 3336:127.0.0.1:3306 jeroen@129.210.167.215 -f"

Het lijkt gek genoeg niet te werken, om dit soort SSH-commando's direct door .bashrc te laten uitvoeren en misschien is dat ook wel veiliger.

Inloggen mysql-client

Dit werkt:

mysql --user dbusername --port 3337 --password -h 127.0.0.1
  • --port verwijst naar de getunnelde MySQL-poort. Zonder deze optie probeert mysql te verbinden met een locale MySQL-database met naam dbusername
  • -h 127.0.0.1 (host) is noodzakelijk, ook al lijkt me dat dit 127.0.0.1 de standaardhost is.

Dit werkt ook:

mysql --user dbusername --port 3337 -pFDLsdDSLfds -h 127.0.0.1

Hierbij is het wachtwoord geïncorporeerd in het commando. Dat werkt trouwens alleen met optie -p en niet met --password.

Alias

Deze mysql-commando's kun je onderbrengen als alias in .bashrc. Bv.:

alias mysql_be_fr="mysql --user dbusername --port 3337 -pFDLsdDSLfds -h 127.0.0.1"

SQL-scripts uitvoeren

En nu het klapstuk: Deze alias kun je gebruiken om locale SQL-scripts uit te voeren, bv. om een SQL-dump te importeren in een database. Bv.:

mysql_be_fr fsdfsdf < sku_b3.sql

waarbij fsdfsdf de naam van de database is, waarop script sku_b3.sql uitgevoerd moet worden.

In mei 2021 bleek dit een goede manier te zijn om een tabel toe te voegen aan een WordPress-database. Via MySQL Workbench wilde dit niet lukken, omdat zo'n SQL-dumpbestand al snel te groot is.

Bronnen