Migratie (WordPress)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hoe migreer je een bestaande WordPress-site naar een andere locatie? Bv. van ontwikkelomgeving naar productie-omgeving? Kan dit mbv. de CLI?

Wat ik meestal zoek

 1. Bronlocatie: Maak een databasedump
 2. Bronlocatie: Zet de site in onderhoudsmodus
 3. Kopiëer alle bestanden naar de doellocatie
 4. Doellocatie: Importeer de database
 5. wp-config.php; Werk db-string bij
 6. Controleer wp-config.php op hard-coded site-URL's
 7. Indien mogelijk: Bekijk met MySQL Workbench of mysql-client in tabel wp_options wat precies de oude URL is
 8. wp search-replace oudeurl nieuweurl
 9. Browser: Wis afgelopen uur - Ctrl-Shift-Del in Firefox
 10. Configureer force direct download, Zet define('FS_METHOD', 'direct'); in wp-config.php Update WordPress-installatie

Extra

 • Instellingen UpdraftPlus bijwerken?
 • https configureren?

Blijft-ie terugspringen naar de oude URL?

 • Controleer tabel wp_options - Is de URL correct aangepast?

Inventaris

 • WordPress kent iets dat WXR-bestanden heet. Daar heb je oa. een plugin voor, en bijbehorende wp cli-commando's. Maar dit betreft vermoedelijk de migratie van content, en niet van complete sites. [1], [2]
 • De Codex-hoofdpagina lijkt te suggereren dat je nooit vanuit WordPress zelf een db-backup kunt maken, maar dat je dat altijd extern moet doen [3]
 • Het lijkt erop, dat dit voornamelijk handwerk is [4]
 • Duplicator is een migratie-plugin. Ziet er indrukwekkend uit.

Migratie & CLI

Dit artikel laat zien dat gemakkelijk kan via bash. In het voorbeeld hieronder migreer ik example.com van de ontwikkelomgeving (=mijn laptop) naar een VPS.

Bronlocatie

cd /var/www/example.com

# db-export
###########
#
mysqldump <db_name> > export_bestand.sql

# Kopiëer naar VPS
##################
#
# Inpakken is niet nodig: Het gaat snel genoeg. "in1" is een map voor binnenkomende bestanden
#
scp -r * vps12:in1     

Doellocatie

 • Domeinnaam aanmaken
 • Database aanmaken
 • cd /var/www/example.com
 • mv ~in1/* .
 • mysql example_database < db_dump.sql
 • Nieuwe database-credentials invoeren in wp-config.php
 • Search-&-replace - Test: wp search-replace example.com newexample.com --dry-run
 • Search-&-replace - Echt: wp search-replace example.com newexample.com
 • SQL-bestanden opruimen in ~/in1 en example.com
 • Maprechten bijwerken?

Gebruikerslocatie

Cash legen. Op Firefox kan dat met de toetscombinatie Ctrl-Shift-Del.

Migratie van https naar http

Wanneer ik een site verhuis van productie- naar ontwikkelomgeving, houdt dat vaak ook een verhuizing van https naar http in. Het lijkt erop, dat de procedure precies hetzelfde is. Zie ook SSL & WordPress.

Storingen db-import

Oorzaak: Server-versie = 5.5, werstation-versie = 5.7. Zie Upgrade MySQL voor de oplossing.

Archiefbestand in gebruik nemen - Een lijstje

Dit betreft een situatie waarin ik een backup van een site kreeg als een archiefbestand, inclusief een backup van de databae.

 • Db-connection string aanpassen in wp-config.php
 • Variabelen WP_HOME en WP_SITEURL aanpassen in wp-config.php:
define('WP_HOME','http://example.com');
define('WP_SITEURL','http://example.com');
 • Inloggen in admin-account
 • .htaccess-bestanden aanpassen?
 • Browsercache legen ivm. eventuele redirects!!!

Een lijstje dat ik van iemand kreeg:

 • database inladen
 • aanpassen van wp-config file naar je lokale database
 • database strings aanpassen naar je lokale url
 • inloggen
 • permalinks Resetten. Kwestie van gewoon een keer de permalinks instellingen opslaan.
 • daarna zou je de taal van wordpress kunnen aanpassen.

... Wordt vervolgd.

Casus: Archiefbestand in gebruik nemen (maart 2017)

 • Bestanden & database verplaatst
 • wp-config.php: db-string, wp_home & wp_siteurl aangepast
 • Ingelogd in wp-admin
 • Permalinks paar keer ververst (Settings » Permalinks) - Ze stonden al goed
 • Browsercache geleegd - Dit bleek cruciaal te zijn
 • Site bezocht - Klaar.

Casus: Archiefbestand in gebruik nemen (april 2017)

 • Bestanden & database verplaatst
 • wp-config.php: Database-string aangepast
 • wp-config.php: wp_home & wp_siteurl toegevoegd: Ze stonden er nog niet in, maar de site redirecte wel steeds naar de oorspronkelijke locatie
 • Bestandsrechten fixen map backup-guard ivm. foutmelding SGExceptionForbidden: Permission denied. Directory is not writable: /var/www/example.com/wp-content/uploads/backup-guard/
 • Inloggen in wp-admin

Casus: Site klonen & redirects (okt. 2017)

Betreft klonen van een site van test1.example.com naar test2.example.com. Er was een probleem met redirecting: Hij bleef naar de oude site terugkeren:

 • Bestanden & database geklooned
 • In wp-config.php database-string aangepast
 • wp search-replace test1.example.com test2.example.com - Site bleef redirecten van test2.example.com naar test1.example.com
 • Browsercache geleegd (gewoon alles van het afgelopen uur verwijderd) - Probleem opgelost.

Casus: MySQL-fouten (okt. 2017)

Het bleek dat de ontwikkelomgeving een nieuwere versie van MySQL heeft, dan de externe testversie. Oplossing:

cd /var/www/example.com

# db-export & aanpassen
#######################
#
# * Dankzij "cd"-commando hierboven, belandt sql-dump in root van installatie - Da's handig!
# * Mysqldump gebruiken in compatibiliteitsmodus
# * Dump aanpassen: Find & replace: "TYPE=InnoDB" vervangen door "Engine=InnoDB"
#
mysqldump --compatible=mysql4 <db_name> > export_bestand.sql

Casus: Site schakelt steeds naar https (nov. 2017)

Een site is geklooned naar http://example.com. Als ik 'm oproep, springt-ie gelijk naar https://example.com (dus met de -s- van secure). Ook http://example.com/wp-admin doet hetzelfde.

Oplossing: Op database-niveau in tabel wp_options de waardes voor siteurl en home aanpassen. Klaar.

Casus: Migratie https naar http (mei 2018)

Toepassing wp search-replace waarbij oa. siteurl en home worden aangepast - Oude situatie
Toepassing wp search-replace waarbij oa. siteurl en home worden aangepast - Nieuwe situatie

Dit betreft een migratie van een productie- naar een ontwikkelomgeving, waarbij de productie https was, en de ontwikkelomgeving http.

Acties:

Casus: js_composer ontbreekt na migratie (sep. 2018)

Oorzaak: Binnen de ontwikkelomgeving is gebruiker strompf de eigenaar van alles, maar op de externe omgeving is dit een ander account. Resultaat: Map js_composer was niet leesbaar voor de webserver.

Oplossing:

cd plugins
chmod o+rwX js_composer
cd js_composer
chmod -R o+rX *

Casus: Rechten belemmeren migratie (mei 2021)

Een migratie lukte niet:

Eerste probleem: rsync kon voortdurend mappen niet aanmaken, waaronder de meeste mappen onder wp-content/plugins

Tweede probleem: Sommige bestanden (wo. afbeeldingen die vermoedelijk via de site zijn geüpload) hadden als eigenaar en groep beiden www-data en die kon ik niet lezen (ik zit in groep www-admin).

Oorzaak

De vermoedelijke oorzaak van het eerste probleem:

 • Bron-locatie: Webserver is eigenaar, beheerder zit in groep' - Webserver kan niet schrijven, beheerder wel
 • Doel-locatie: Beheerder is eigenaar, webserver zit in groep - Beheerder kan niet schrijven → Inhoud van mappen wordt niet gekopiëerd.

Dit probleem kwam ik al eerder tegen: Rsync#Keep permissions - p-switch.

Achterliggende oorzaak van beide problemen: De manier waarop ik rechten heb geconfigureerd, wijkt te zeer af van hoe de rest van de wereld dit doet (Mappen, bestanden & rechten - 2020 (WordPress)).

Oplossing - Quick & dirty

Dit is een quick-and-dirty-oplossing, zodat ik verder kan:

 1. Bronlocatie:
  1. sudo chmod -R ug+rw .
  2. sudo chgrp -R www-admin *
 2. Doellocatie: Verwijder alle bestanden van een eventuele eerdere poging
 3. Opnieuw kopiëren.

Waarom dit quick-and-dirty is: De instellingen van rechten op de bronlocatie, klopt nu niet meer. Sois. Daar heb ik een script voor plus dat nu de site is gemigreerd, dit vermoedelijk niet meer boeit.

Oplossing - Koninklijke weg

Een oplossing die minstens zo grondig als tijdsrovend is: Op hoofdlijnen

 • Maak op de bron-webserver een tijdelijke kopie van de site - Dit kan een lastig proces zijn
 • Pas de rechten op deze kopie aan, zoals op de doellocatie
 • Kopiëer vervolgens deze kopie naar de doellocatie.

Zie ook

Bronnen

Https » http