Macro-recorder (Calc)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Calc kent een marco-recorder. Dus dat je handelingen verricht, en Calc die onthoudt. De macro-recorder vindt je via

Tools » Macros » Record maco

Als dit menu-item niet aanwezig is, moet je 't eerst activeren via

Tools » Options » Advanced.

Macro's om LibreOffice Basic te leren?

De resulterende macro wordt opgeslagen als LibreOffice Basic-code. Helaas lijkt de gegenereerde code niet erg nuttig te zijn om zelf een programmeer-probleem op te lossen. Hier is een voorbeeld (nov. 2019) waarin vier cellen gekopiëerd worden naar een paar plekken verderop:

REM  *****  BASIC  *****


sub record_01
rem ----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem ----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem ----------------------------------------------------------------------
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$A$3"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())

rem ----------------------------------------------------------------------
dim args2(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "By"
args2(0).Value = 1

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoDownSel", "", 0, args2())

rem ----------------------------------------------------------------------
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "By"
args3(0).Value = 1

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRightSel", "", 0, args3())

rem ----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())

rem ----------------------------------------------------------------------
dim args5(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args5(0).Name = "By"
args5(0).Value = 1
args5(1).Name = "Sel"
args5(1).Value = false

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args5())

rem ----------------------------------------------------------------------
dim args6(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args6(0).Name = "By"
args6(0).Value = 1
args6(1).Name = "Sel"
args6(1).Value = false

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args6())

rem ----------------------------------------------------------------------
dim args7(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args7(0).Name = "By"
args7(0).Value = 1
args7(1).Name = "Sel"
args7(1).Value = false

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args7())

rem ----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Paste", "", 0, Array())


end sub