Ls

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Commando ls toont de inhoud van een directory. Bv.:

ls /

bin  dev home    initrd.img.old lib64    media opt  root sbin srv    sys usr vmlinuz
boot etc initrd.img lib       lost+found mnt  proc run  snap swapfile tmp var vmlinuz.old

Switches

Gewoon, zonder switches - toon directory:

ls

-a, --all

Inclusief dot-files (ook . en ..):

ls -a 

-A, --almost-all

Inclusief dot-files, behalve . en ..:

ls -A

-C

Wordt toegepast in .bashrc-alias l. Ik zie geen verschil.

-F, --classify

 • Append indicator (one of */=>@|) to entries
 • Misschien handig voor filteren e.d.?

-long

Inclusief details:

 ls -long 

-l

Long listing-format - Nog meer informatie dan met -long. Er is geen synoniem met -- voor deze switch.

 ls -l

Voorbeeld:

totaal 384
drwx------ 49 jeroen jeroen 32768 2011-07-18 08:37 1
drwx------ 48 jeroen jeroen 32768 2011-07-19 08:22 2
drwx------ 52 jeroen jeroen 32768 2011-07-06 08:51 3
drwx------ 48 jeroen jeroen 32768 2011-07-21 08:07 4
drwx------ 48 jeroen jeroen 32768 2011-07-15 09:09 5
drwx------ 68 jeroen jeroen 32768 2011-07-23 18:11 6
drwx------ 39 jeroen jeroen 32768 2011-01-23 15:47 7
-rwxr-xr-x 1 jeroen jeroen  430 2011-02-24 20:29 DeVliegendeBackup
-rwxr-xr-x 1 jeroen jeroen  393 2011-07-23 18:20 DeVliegendeBackup.log

Waarbij:

 • De eerste kolom het type object aangeeft. 'd' staat voor 'directory' en '-' voor een bestand;
 • Drie groepen van drie letters (bv. rwxr-xr-x) die de rechten aangeven voor respectievelijk de eigenaar van het object, de leden van de betreffende groep, en de rest van de wereld;
 • Het aantal directories dat een object bevat. Een directory bevat altijd minimaal twee subdirectories, want '.' en '..'. En blijkbaar telt een bestand ook als een directory (zoals op de laatste twee regels);
 • Eigenaar (user) van het object;
 • Groep waaraan het object is toegewezen;
 • Grootte van het object;
 • Datum en tijd waarop het object voor het laatst is gewijzigd;
 • Naam van het object.

Ander voorbeeld (deel van de output):

ls -l

lrwxrwxrwx 1 jeroen jeroen   45 dec 11 11:28 witches-diagrammen-zonder-marge -> witches-too-tools-diagrams-without-margin/
lrwxrwxrwx 1 jeroen jeroen   29 dec 17 15:06 witches-fotos-met-logo -> witches-too-tools-jpg-logo
lrwxrwxrwx 1 jeroen jeroen   37 okt 23 11:46 witches-fotos-zonder-logo -> witches-too-tools-jpg-without-logo
lrwxrwxrwx 1 jeroen jeroen   37 okt 23 11:46 witches-jpeg-zonder-logo -> witches-too-tools-jpg-without-logo
lrwxrwxrwx 1 jeroen jeroen   41 dec 11 12:33 witches-voor-wasmachines -> witches-too-washing-machines-jpg-logo/

Hier zie je hoe symlinks worden weergegeven. Merk op dat sommige bestemmingen eindigen op /, en anderen niet. Misschien is dat hoe de symlinks waren gedefineerd?

-h, --human-readable

Met bestandsgroottes in een leesbaar formaat (h staat voor human):

ls -h

of in combinatie met -l:

ls -lh

-R, --recursive

Recursief:

ls -R

De inhoud van symlinks worden echter niet getoond.

Combinaties & aliassen

l

.bashrc:

alias l="ls -CF"
 • -C - "list entries by columns" - Geen idee. Ik zie geen verschil met gewoon ls
 • -F - Append indicator (one of */=>@|) to entries) - Waarschijnlijk handig bij filteren.

la

.bashrc:

alias la="ls -A"

Als ls, maar inclusief dot-files (behalve . en ..).

ll

.bashrc:

alias ll="ls -lhA"
 • lang format
 • human-readable
 • Inclusief dot-files, behalve . en ...

Alleen aliassen weergeven

Dit lijkt niet direct te kunnen. Elegante indirecte oplossing:

ls -l | grep ^l

Boeiend dat je zo gemakkelijk een reguliere expressie kunt toepassen icm. grep.

Argument list too long-error (juni 2019)

In een map met veel bestanden:

ls Koolborstels*

bash: /bin/ls: Argument list too long

Zie Cp voor details.

Bronnen