Ln (Linux)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Met het bash-commando ln creëer je links.

Een belangrijke reden waarom dit veel gemakkelijker gaat met Bash dan via Nautilus: Je kunt een link creëren naar een map waar je geen schrijftoegang op hebt. Met Nautilus kan dat heel ingewikkeld worden

Voorbeelden

ln -s <dest> <src>
ln -s /var/www ~/www  # Maak in de home-map een sybmolic link naar /var/www.
            # Om een of andere reden, gebruik ik altijd symbolische links. Details ff kwijt.
cd ~
ln -s /var/www www   # Zelfde als hiervoor, maar nu zonder absoluut pad

ln --help

Usage: ln [OPTION]... [-T] TARGET LINK_NAME  (1st form)
 or: ln [OPTION]... TARGET         (2nd form)
 or: ln [OPTION]... TARGET... DIRECTORY   (3rd form)
 or: ln [OPTION]... -t DIRECTORY TARGET... (4th form)
In the 1st form, create a link to TARGET with the name LINK_NAME.
In the 2nd form, create a link to TARGET in the current directory.
In the 3rd and 4th forms, create links to each TARGET in DIRECTORY.
Create hard links by default, symbolic links with --symbolic.
By default, each destination (name of new link) should not already exist.
When creating hard links, each TARGET must exist. Symbolic links
can hold arbitrary text; if later resolved, a relative link is
interpreted in relation to its parent directory.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
   --backup[=CONTROL]   make a backup of each existing destination file
 -b             like --backup but does not accept an argument
 -d, -F, --directory     allow the superuser to attempt to hard link
                directories (note: will probably fail due to
                system restrictions, even for the superuser)
 -f, --force         remove existing destination files
 -i, --interactive      prompt whether to remove destinations
 -L, --logical        dereference TARGETs that are symbolic links
 -n, --no-dereference    treat LINK_NAME as a normal file if
                it is a symbolic link to a directory
 -P, --physical       make hard links directly to symbolic links
 -r, --relative       create symbolic links relative to link location
 -s, --symbolic       make symbolic links instead of hard links
 -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix
 -t, --target-directory=DIRECTORY specify the DIRECTORY in which to create
                the links
 -T, --no-target-directory  treat LINK_NAME as a normal file always
 -v, --verbose        print name of each linked file
   --help   display this help and exit
   --version output version information and exit

The backup suffix is '~', unless set with --suffix or SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.
The version control method may be selected via the --backup option or through
the VERSION_CONTROL environment variable. Here are the values:

 none, off    never make backups (even if --backup is given)
 numbered, t   make numbered backups
 existing, nil  numbered if numbered backups exist, simple otherwise
 simple, never  always make simple backups

Using -s ignores -L and -P. Otherwise, the last option specified controls
behavior when a TARGET is a symbolic link, defaulting to -P.

GNU coreutils online help: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Full documentation at: <http://www.gnu.org/software/coreutils/ln>
or available locally via: info '(coreutils) ln invocation'