Linux Calendar

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Rechtsonder in de system tray (toch?) heb je meestal datum + tijd. Dat kun je aanpassen. Ik wil graag weeknumers en secondes toevoegen.

Daarnaast kun je dit toepassen voor de screensaver.

Codes

Dit zijn vermoedelijk Python-codes. Linux Calendar-codes lijken niet altijd precies overeen te komen. Oa. weeknummers werken niet goed. Of misschien dat ik daarvoor eerst locale-instellingen op de betreffende computer goed moet instellen?

%a - Dag van de week, afgekort  (Sat)
%A - Dag van de week, uitgeschreven (Saturday)

%b - The abbreviated month name (Jan)
%B - The full month name (January)
%d - Day of the month (01..31)
%e - Day of the month (1..31)
%H - Hour of the day, 24-hour clock (00..23)
%I - Hour of the day, 12-hour clock (01..12)
%l - Hour of the day ()
%j - Day of the year (001..366)
%m - Month of the year (01..12)
%M - Minute of the hour (00..59)
%p - Meridian indicator (AM or PM)
%S - Second of the minute (00..60)

%u - Dit lijkt het dag-van-de-weeknummer te geven zonder voorloop-  6
   nul (mei 2018, Linux Mint). Onduidelijk of telling bij maan-
   dag of zondag begint, en of het begint bij 0 of bij 1

%U - Week number of the year (Sunday as the first day of the week)  39 
   as a zero padded decimal number. All days in a new year pre-
   ceding the first Sunday are considered to be in week 0 - 
   In mei 2018 op Linux Mint, gaf dit een foutmelding

%V  ISO-8601:1988 week number of the given year, starting with the 19
   first week of the year with at least 4 weekdays, with Monday 
   being the start of the week 01 through 53 (where 53 accounts 
   for an overlapping week)

%w  Dag-van-de-weeknummer zonder voorloop-nul (Linux Mint, mei    6
   2018). Onduidelijk of telling bij maandag of zondag begint, 
   en of het begint bij 0 of bij 1

%W - Week number of the year (Monday as the first day of the week)  39
   as a decimal number. All days in a new year preceding the 
   first Monday are considered to be in week 0.
   -- Ik krijg een foutmelding (Linux Mint, mei 2018)

%y - Year without a century                     00-99
%Y - Year with century
%Z - Time zone name
%% - Literal % character

Voorbeelden

Wat?      Hoe?             Voorbeeld
------------  -----------------------    ------------------------
Standaard   %A %B %e, %H:%M        Saturday May 12, 16:18
Eigen format  Wk %V - %a %e, %H:%M:%S    Wk 19 - Sat 12, 16:35:57
Eigen format  Wk %V - %a %e %B, %H:%M:%S  Wk 19 - Sat 12, 16:35:57
Eigen format  Wk %V - %a %e %B - %H:%M:%S  Wk 19 - Sat 12 - 16:35:57

Bronnen