Labelling sportvoeding

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Als je poederoplossingen voor sportdrank op Amazon (primair Amazon.de) wilt verkopen, aan welke eisen moeten de labels dan voldoen?

Twee categorieën van voorschriften:

 • Wettenlijke eisen, wo. Europese verordening Nr. 1169/2011. Er geldt trouwens geen CE-keuringsmerk
 • Eisen van Amazon.

Benaming

 • Dietary supplements
 • Sports nutrition
 • Betreft dit nu wel of niet Food supplements? Artikel [1] is onduidelijk. Ik vermoed van wel

Inventaris

Amazon.de - EU Regulation on the Provision of Food Information to Consumers

sellercentral.amazon.de - 201532200. Op Amazon.co.uk heb je dit artikel met dezelfde tekst en zelfs hetzelfde pagina-ID.

Algemeen:

 • Sportvoeding valt voor 1169/2011 onder voeding: Food supplements (including ‘health’, ‘nutritional’, ‘dietary’ and ‘beauty’ supplements)
 • Naast 1169/2011 (labeling) gelden er aanvullende eisen voor voedingssupplementen: 32002L0046
 • Dit artikel heeft uitsluitend betrekking op pre-packed products
 • Er is onderscheid tussen een physical label en product detail page. Ik vermoed dat met deze laatste de gewone productpagina op Amazon wordt bedoeld

Eisen:

 • Legal name of the food
 • Net quantity (weight)
 • Durability indication ('best before' voor de meeste soorten voedsel; 'use by' voor perishable goods)
 • Ingredient list
 • Allergen information: Zie lijst
 • Quantitative Ingredient Declaration (QUID)
 • Special Storage Conditions
 • Instructions for use
 • Nutrition information
 • Country of origin: Vermoedelijk hier NL, want geïmporteerd
 • Health claims: Je mag niet zeggen dat een product een bepaalde aandoening geneest, want dan zou het een medicijn zijn. Zie ook EU-richtlijn 1924/2006 tav. claims
 • Nutrition claims: Zie artikel
 • Nutritional declaration: Complete lijst op de pagina!
 • Invullen van Amazon productsjablonen: Zie de pagina.

Onduidelijke forum-posting

 • Label must contain de business name and address of the manufacturer Amzon - UK
 • address on the label must be that of an EU country Amazon - UK
 • Label moet Food Supplement vermelden Amazon - UK

Amazon.de - Voorbeelden

ISO DRINK, 1000 g Dose, isotonisches Sportgetränkepulver - Voldoet niet aan de regelgeving, maar heeft wel een treffende naam: Sportgetränkepulver

Handboek Etikettering van Levensmiddelen - NVWA, April 2020

Regelgeving

 • Belangrijkste regeling: EU-verordening 1169/2011 - Voeselinformatie aan consumenten
 • EU-verordening 1169/2001 is later uitgebreid met een EU-Commissie Q&A-Etikettering
 • Warenwetbesluit Informatie Levensmiddelen (WIL) - Voor toepassing van verordening-1169/2011, inclusief bepalingen tav. taal, lotcode, verpakte levensmiddelen en onverpakte levensmiddelen
 • Europese richtlijn 2002/46 voor voedingssupplementen
 • Warenwetbesluit Gereserveerde Aanduidingen
 • Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakking - Oa. "e"-teken
 • Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen
 • Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen
 • Diverse Warenwet Besluiten en Regelingen voor specifieke producten waarin ook etiketteringseisen zijn opgenomen, b.v. voor koffie, honing, brood, voedingssupplementen en zuivel.
 • Zuigelingenvoeding: EU-verordening 2016/127
 • Cacao & chocolade: EG-richtlijn 2003/36
 • Vruchtensappen: EG-richtlijn 2001/112
 • Biologisch: EG-verordening 834/2007, die per 1 jan. 2021 vervangen wordt door EU-verordening 2018/848
 • Waarschuwing bij gebruik van AZO-kleurstoffen: EG-verordening 1333/2008
 • EU-verordening 1308/2013: Diverse landbouwproducten, zoals olijfolie en tafelolijven, groenten en fruit, eieren, hop, wijn, melk en zuivelproducten voor menselijke consumptie

Exploitant verantwoordelijk voor juiste voedselinformatie

1169/2011-artikel 8:

 • Degene onder wiens naam een levensmiddel op de markt wordt gebracht, is verantwoordelijk voor het geven van de juiste voedselinformatie. Voor geïmporteerde levensmiddelen, is dat de importeur. Naam en adres moet op het etiket vermeld worden
 • Zonder een etiket dat aan de regels voldoet, mag een product niet op de markt worden gebracht

Leesbaarheid, etc.

Oa. Art. 9, 12, 13, lid 1 en 37, lid 1 Verordening (EU) Nr. 1169/2011:

 • In Nederland moet dit in het Nederlands - Art. 15 Verordening (EU) Nr. 1169/2011; art. 3 Warenwetbesluit informatie

levensmiddelen

 • Het etiket moet rechtstreeks op de verpakking zijn aangebracht, of daaraan bevestigd
 • Het etiket moet niet gemakkelijk verwijderbaar zijn
 • Grootte lettertype: x-hoogte van minimaal 1,2mm. Zie bijlages bij 1169/2011
 • Deze informatie moet ook vantevoren beschikbaar zijn bij verkoop op afstand
 • Voedingswaardetabellen conform Amerikaanse wetgeving, voldoet niet aan Europese eisen. Oa. omrekeningsfactoren energie en nutriënten verschillen (Q&A 3.3.10)

Benaming

 • De benaming van een product, is doorgaans hetzelfde als de warenwettelijke aanduiding of naam
 • Benaming moet in hetzelfde gezichtsveld worden vermeld, als de nettohoeveelheid (en een eventueel alcoholpercentage)
 • Zie ook Warenwetbesluit Voedingssupplementen en Richtlijn 2002/46/EG

Ingrediënten

Het lijstje met ingrediënten, moet beginnen met het woord Ingrediënten, of een andere term, waarin dat woord zit.

Een ingrediënt is gedefinieerd als (Art. 2, lid 2, sub f en art. 18, lid 1 en 2 Verordening (EU) Nr. 1169/2011):

elke stof of product, waaronder aroma's, levensmiddelenadditieven en 
voedingsenzymen, en elk bestanddeel van een samengesteld ingrediënt, 
die/dat bij de vervaardiging of de bereiding van een levensmiddel 
wordt gebruikt en nog in het eindproduct aanwezig is, zelfs in een
veranderde vorm; residuen worden niet als ingrediënten beschouwd.

Houdbaarheidsdatum

Soorten datums:

 • Uiterste consumptiedatum - Voor bederfelijke levensmiddelen. Dit heeft betrekking op voedselveiligheid
 • Minimale houdbaarheid - Voor niet-bederfelijke levensmiddelen
 • Eerste invriezing - Voor voorverpakte bevroren vlees- en visserijproducten als deze meer dan één keer zijn ingevroren.

Datum van minimale houdbaarheid, is niet verplicht voor (bijlage X 1169/2011):

 • Verse groenten, vers fruit, inclusief aardappelen die niet zijn geschild of gesneden of soortgelijke bewerkingen hebben ondergaan (met uitzondering van gekiemde zaden en soortgelijke producten zoals scheuten van peulvruchten waarop wel een datum van minimale houdbaarheid verplicht is)
 • Diverse soorten wijn
 • Dranken met een alcoholgehalte van 10 of meer volumeprocent
 • Broodbakkerij- of banketbakkerijproducten die bedoeld zijn voor consumptie binnen 24 uur na bereiding
 • Azijn
 • Keukenzout
 • Suikers in vaste vorm
 • Suikergoedproducten die bijna uitsluitend bestaan uit gearomatiseerde en/of gekleurde suikers;
 • Kauwgom en soortgelijke producten om te kauwen.

17 - Voedingswaardevermelding

 • Info over ten minste 7 voedingsstoffen: Energie, vetten, verzadigde verzuren, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout - Zie p. 88 handboek
 • In de getoonde volgorde

Amazon.de - Concreet

 • Dit betreft voorverpakt voedsel (food) of levensmiddelen (foodstuff), want het betreft een product voor menselijke consumptie [2]
 • De etiketten van voorverpakt voedsel en levensmiddelen, moeten voldoen aan Verordening (EU) nr. 1169/2011
 • Het moet in het Duits
 • Er geldt een datum van minimale houdbaarheid (EU-1169/2011, bijlage X, artikel 1), Formulering (volgens de Duitse versie van deze verordening): mindestens haltbar bis Ende 2022
 • Het etiket moet vermoedelijk op de doosjes vermeld worden (inclusief minimale houdbaarheid), en niet zozeer op de individuele verpakkingen (de doosjes zijn de SKU's)
 • Er is geen apart LOT-nummer vermeld; De minimale houdbaarheidsdatum volstaat als LOT-code.

Voedingssupplement

Dit betreft een voedingssupplement, omdat het voldoet aan de definitie uit Richtlijn 2002/46-EG-artikel 2a en Warenwetbesluit voedingssupplementen:

 • Als aanvulling op de normale voeding bedoelde voedingsmiddelen
 • die een geconcentreerde bron van een of meer nutriënten of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect vormen en in voorgedoseerde vorm op de markt worden gebracht, namelijk als capsules, pastilles, tabletten, pillen, en soortgelijke vormen, zakjes poeder, ampullen met vloeistof, druppelflacons, en soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders
 • Bedoeld voor inname in afgemeten kleine eenheidshoeveelheden.

De dopingsautoriteit doet ook een duit in het zakje [3]:

Aangezien microvoedingsstoffen voornamelijk bestaan uit vitamines, mineralen en 
spoorelementen, valt een multi-vitaminetablet dus ook onder de groep 
voedingssupplementen. In feite geldt bij elke capsule, tablet of poeder: indien 
het geen geneesmiddel of homeopathisch middel is, is het zeer waarschijnlijk 
een voedingssupplement.

De term voedingssupplement moet daarom in de naam van het product vermeld worden. Waarschijnlijk is zoiets als

Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln - HAL Sportgetränkepulver mit Lakritz Geschmack

een prima naam - Zie ook KWID hieronder.

KWID

De Kwantitatieve ingrediëntendeclaratie (KWID) is de vermelding van de hoeveelheid van een ingrediënt of categorie ingrediënten die bij de bereiding van een voorverpakt levensmiddel is gebruikt. Deze hoeveelheid van het ingrediënt moet worden vermeld als het ingrediënt op een of andere manier wordt benadrukt, bijvoorbeeld doordat het wordt vermeld in de naam of door middel van een afbeelding. De hoeveelheid wordt vermeld als een percentage.

Dit product betreft bv. een voedingssupplement met dropsmaak. Ik denk niet dat het percentage drop dan vermeld hoeft te worden. Als het een voedingssupplement met drop zou zijn geweest, dan zou de hoeveelheid drop waarschijnlijk wel vermeld moeten worden.

Ingrediënten

 • natürliches Aroma is ok → Handboek, p. 39
 • natürliches Blaubeeraroma is ok → Handbook, p. 39
 • Beet root powder (color) → Dat is een additief, en daar geldt dat je óf het E-nummer moet vermelden, of de officiële naam. In dit geval: E162 of Betanin [4]. Ik heb niet gecontroleerd of in Duitse wetgeving dit ook Betanin heet, maar dat zal vast wel. In de NL-wetgeving heet het Bietenrood of Betaninen [5]
 • Stevioglykoside: OK. Vermoedelijk is dit de officiële Duitse naam, of gebruik anders de aanduiding E960 [6]

Richtlijn 2002/46 bevat in Bijlage II een opsomming van toegestande mineralen. Alle minderalen uit dit product, komen daarop voor.

Waarschuwingen & overige mededelingen

 • De portie van het product die voor dagelijkse consumptie wordt aanbevolen (Richtlijn 2002/46, artikel 6:3b)
 • Een waarschuwing voor overschrijding van de aanbevolen dagelijkse portie (Richtlijn 2002/46, artikel 6:3c)
 • De vermelding dat voedingssupplementen niet als substituut voor een gevarieerde voeding mogen worden gebruikt (Richtlijn 2002/46, artikel 6:3d)
 • Een waarschuwing dat de producten buiten bereik van jonge kinderen moeten worden bewaard (Richtlijn 2002/46, artikel 6:3e)

Keywords

 • Food labeling
 • Foodlabeling
 • Food labeling Amazon
 • Foodlabeling Amazon

Zie ook

Bronnen