Java

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Releases

Deze tabel geeft de versienummering weer. Op dit moment (juli 2016) wordt alleen Java 8 nog ondersteund.

Release Year
JDK Beta 1995
JDK 1.0 1996
JDK 1.1 1997
J2SE 1.2 1998
J2SE 1.3 2000
J2SE 1.4 2002
J2SE 5.0 2004
Java SE 6 2006
Java SE 7 2011
Java SE 8 2014

Geïnstalleerde versie?

Voorbeeld (juli 2016) - Dit is waarschijnlijk hetzelfde als Java 6, want de prefix '1.' kun je negeren:

java -version

java version "1.6.0_39"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.13.11) (6b39-1.13.11-0ubuntu0.12.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 23.25-b01, mixed mode)

Geïnstalleerde pakketten?

Geïnspireerd op deze posting:

dpkg-query -W -f='${binary:Package}\n' | grep -E -e '^(ia32-)?(sun|oracle)-java' -e '^openjdk-' 
-e '^icedtea' -e '^(default|gcj)-j(re|dk)' -e '^gcj-(.*)-j(re|dk)' -e '^java-common' 

maar werkte niet ofzo.

Geïnstalleerde versie bijwerken

Dit betreft de situatie hierboven (Java 6 geïnstalleerd, Java 8 ondersteund, en daadwerkelijk een nieuwe versie nodig). sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade werkte niet. Wat wel werkte:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer

Want

java -version

java version "1.8.0_91"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_91-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.91-b14, mixed mode)

Bronnen