Inventaris in bulk bewerken (Amazon)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Upload-sjablonen Amazon.es (feb. 2017)
Upload-sjablonen Amazon.co.uk (feb. 2017)
Impressie van de verschillende upload-sjablonen + use cases (Amazon.de - juli 2017) bron

Hoe kun je bestaande listings in bulk aanpassen? Dus wijzigingen aanbrengen in duizenden producten. Bv.:

 • Prijzen aanpassen
 • Voorraadpositie aanpassen
 • Afbeeldingen aanpassen
 • Een specifiek veld (bv. catalog_number) van een waarde voorzien.

Alle mogelijkheden

Er zijn drie manieren om in bulk productgegevens aan te passen (misschien zijn er meer, maar die zijn mij niet bekend):

 1. Via de webinterface - Seller Central
 2. Uploads
 3. API-toegang.

Dit artikel behandeld kort enkele mogelijkheden van Seller Central, maar gaat voor het grootste deel over Uploads. API-toegang wordt hier niet behandeld.

Mogelijkheden Seller Central

Vis Seller Central kun je bulkbewerkingen uitvoeren: Met behulp van filters maak je een productselectie, waar je vervolgens een bewerking op uitvoert.

Helaas is het aantal beschikbare bewerkingen beperkt. Oa. is er geen mogelijkheid om prijzen aan te passen:

 • Match low price
 • Close listing
 • Delete product and listing.

Additionele beperkingen:

 • Dit gaat per scherm. Je kunt een handeling dus op maximaal 250 producten toepassen
 • Handelingen moeten voor alle marktplaatsen herhaald worden.

Upload-sjablonen

In het volgende hoofdstuk worden de verschillende soorten updates behandeld. Per update heb je de keuze uit één of meer sjablonen. In dit hoofdstuk een impressie van de verschillende sjablonen.

 • Per marktplaats zijn er verschillen (zie afbeeldingen hiernaast)
 • Verwar deze sjablonen niet met de verschillende product-rapportes die je kunt downloaden - Da's een andere wereld, zij het met een zekere overlap.
Sjabloon Uitleg
Automate Pricing File ?
Categorie-sjablonen - Verzamelnaam voor deze sjablonen:
 • Category-Specific Inventory Files (CSIF)
 • Multi-Marketplace Inventory Files for Specific Marketplaces (MMIFSM)
 • Inventory Files for Specific Categories (IFSC)
 • Inventory Files for non-Media Categories (IFnMC)

Dit zijn de bestanden die ik 90% van de tijd gebruik:

 • Uploaden nieuwe nog-niet-bestaande producten
 • Generieke wijzigingen: Gebruik waarde Update voor veld update_delete
 • Wijziging van prijzen en/of voorraadposities voor non-BMVD-producten (Books, Media, Video & DVD?): Gebruik waarde PartialUpdate in veld update_delete
Inventory Loader
 • Uploaden van aanbiedingsgegevens voor producten die al bestaan op Amazon
 • Verwijderen van producten

[1]:

The Inventory Loader enables you to do the following:

* Upload thousands of listings in a single file for matching against existing product pages on Amazon
* Keep your listings up-to-date by modifying existing products
* Add new inventory
* Delete or "zero" inventory quantities for unavailable products
* Purge and replace all listings

To use the page matching features of Inventory Loader, you must provide a product identifier and specific 
information about your offer. You can use a SKU and selected listing data when modifying existing listings.

Because Inventory Loader cannot be used to create new product detail pages, you do not need to provide 
detailed product data. A single Inventory Loader file can be used to upload or modify listings in 
multiple product categories at the same time.
Listing Loader
 • Mysterieuse broertje van Inventory Loader-sjabloon [2]
 • Kan gebruikt worden als alternatief voor Inventory Loader.
Listing Quality and Suppressed Listing File ?
Music Loader File ?
Price & Quantity File Efficiënte manier om prijzen en/of voorraadposities bij te werken. ASIN's worden gebruikt als PK
Shipping Overrides File ?
Standard Book Loader File ?
UIEE File for Books ?
Video Loader File ?

Uploads: Mogelijkheden

Via uploads oftewel het uploaden van bestanden met productgegevens, kun je van alles en nog wat in bulk aanpassen. De aanpak hangt af van wat je precies wilt bereiken. Ook het te gebruiken sjabloon (zie afbeeldingen hiernaast) hangt in zekere mate van het doel af.

Prijzen aanpassen

Om prijzen in bulk aan te passen:

Producten toevoegen die nog niet op Amazon bestaan

Producten toevoegen die al op Amazon bestaan

Je eigen aanbiedingsgegevens uploaden voor producten die al op Amazon staan? → Inventory Loader (of Listing Loader).

Producten verwijderen

 • Gebruik het Inventory Loader-sjabloon
 • Gebruik je eigen SKU's
 • Zie casus verderop in dit artikel

Willekeurige productgegevens aanpassen

Voor wijzigen van prijzen en voorraadposities, zijn de Inventory Loader het meest geschikt. Gaat het echter om willekeurige andere velden, dan heb je waarschijnlijk een categorie-sjabloon nodig.

Casus: Pauzeren & activeren

Hoe kun je efficiënt grote hoeveelheden producten pauzeren en weer activeren (bulk relist) via de webinterface?

Pauzeren

Via de webinterface kun je vrij efficiënt grote hoeveelheden producten status close listing geven: Bij elk product een vinkje zetten, en daarna in één keer de status van alle aangevinkte producten aanpassen.

Activeren

Uiteraard zou het handig zijn als je ook met één druk op de knop deze producten weer kunt activeren. Volgens mij kan dat niet: Je moet artikelen stuk voor stuk openen en van status veranderen. Dat kost een paar klikken per artikel. Dat is onwerkbaar als het om honderden artikelen gaat. Wat wel kan:

 • Alle producten verwijderen en opnieuw uploaden
 • Alle producten uploaden? De eerste keer dat ik dit probeerde, leek het erop, dat dit hetzelfde werkte als relist. Bij latere pogingen ben ik hierover gaan twijfelen.

Conclusie: Waarschijnlijk handiger om dit via een upload-sjabloon te doen.

Casus: Beëindige producten verwijderen (juli 2017)

Enkele honderden producten worden niet meer gevoerd, en ik wil ze verwijderen uit de verschillende Amazon-marktplaatsen:

 • Het gaat om de kolom add-delete. Daarmee geef je aan of producten toegevoegd, verwijderd (= voorraad op 0), of remove completely moeten zijn
 • In dit geval: Remove completely, om te voorkomen dat ze per ongeluk weer worden toegevoegd
 • Deze kolom vind je in het standaard upload-sjabloon, maar het ligt voor de hand om hier een vereenvoudigd sjabloon voor te gebruiken, want je hebt waarschijnlijk maar twee kolommen nodig: sku en add-delete
 • Meest relevante sjabloon: Inventory Loader File. Dat is een txt-bestand
 • Het blijkt dat de standaard-export zoals ik die gebruik, prima werkt.

Algorithme:

##################################################################
# SKU's & add/delete-veld beëindigde producten exporteren
##################################################################
#
# * Bron: root_discontinued
# * Bron: root_child_discontinued
#
#
# Verwijder tmp-table, als-ie bestaat
#####################################
#
drop table if exists tmp;


# Union Select-query met alle producten + header-rijen → Tabel tmp
##################################################################
#
create table tmp
(select "sku","add-delete","internal_sort_order") # Da's een truuk om de titels van de kolommen goed te krijgen
union
(select sku, "d","50" from root_discontinued where cat like "Discontinued summer 2017")
union
(select sku,"d","50" from root_child_discontinued where cat like "Discontinued summer 2017")
union
(select "sku","add-delete","10") # Dit wordt de eerste rij
order by internal_sort_order,sku asc;


# Truuk heeft z'n werk gedaan, en kan nu weg
############################################
#
delete from tmp where internal_sort_order like "internal_sort_order"; 


# Exporteren kun je leren
#########################
#
call export_fix_null("tmp");
call export_save("tmp","internal_sort_order, sku asc","amazon_discontinued");
Upload-dialoog. Het moet écht een txt-bestand zijn, en BMVD is niet relevant, zoals je kunt zien
Een impressie van het tekstbestand

Casus: Alle producten pauzeren (okt. 2017)

In dit geval de gemakkelijkste oplossing: Doen alsof we voor Mexico op vakantie zijn: Settings (rechtsboven) » Account info » Going on a vacation?

Casus: Handjevol velden aanpassen (okt. 2020)

Voor een klant wil ik op alle marktplaatsen voor alle producten, deze velden bijwerken:

 • main_image_url
 • other_image_url1
 • catalog_number.

Aantal verplichte velden is wisselend

Het klikt haast te bizar voor woorden, maar het aantal velden dat je moet aanleveren wisselt. Alsof Amazon soms in een slechte bui is. De feedback die je daarbij krijgt, is werkelijk verbazend niets-zeggend.

Dit zijn de velden die meestal noodzakelijk lijken te zijn (ca. 20 tests):

 • item_sku
 • brand_name
 • item_name
 • external_product_id
 • external_product_id_type
 • number_of_items.

Soms werd ook om deze velden gevraagd:

 • feed_product_type
 • manufacturer
 • item_package_quantity
 • recommended_browse_node.
Ik heb kolom number_of_items verwijderd en nu krijg ik deze foutmeldingen - De foutmeldingen zeggen soms erg weinig
Het wordt steeds gekker: Nu moet manufacturer ook gegeven worden, en er schijnt iets mis te zijn met (ik denk) feed_product_type. Conclusie: Amazon is niet consequent. Nu snap ik dat het zo lastig is om de issues te isoleren

Feedback-bronnen

Er zijn verschillende manieren om aan feedback te komen:

 • Upload-rapport. Dat kan zowel in XSLX- als tekstformaat. XSLX is verreweg het handigste
 • Via Complete Drafts. Ook al is de truuk (waarschijnlijk) om upload-bestanden foutloos te krijgen, toch kanComplete drafts helpen om inzicht te krijgen in wat Amazon denkt te missen.

Verder zijn er meer indirecte manieren om te achterhalen hoe je productgegevens ervoor staan:

Feedback zuigt

Ter illustratie dat de feedback vaak echt waardeloos is:

 • item_name ontbreekt of wordt niet herkend. Terwijl de waarde in dat veld écht klopt. Zie ook een van de schermafdrukken hieronder
 • Okt. 2020, Complete Drafts: Ik werd gevraagd om recommended_browse_node, item_sku en prijs - Dat klopt totaal niet.

Oplossing

 • Neem zoveel mogelijk gegevens op in het upload-sjabloon. Dat reduceert écht het aantal foutmeldingen, ook al hebben die velden nix met de eventuele foutmeldingen te maken
 • Upload bestanden meerdere keren: Dat lijkt echt te helpen. Op een gegeven moment had ik recommended_browse_node geïncorporeerd, omdat-ie daarom vroeg. Ik bleek echter de titel van de kolom te hebben verwisseld met catalog_number. En tóch nam het aantal foutmeldingen af.

Prototype

 • De uploads zijn gedaan middels een categorie-sjabloon
 • Uploads waren XSLX-bestanden (nota bene via LibreOffice Calc): De feedback-bestanden heb ik handmatig bijgewerkt (het is immers slechts een prototype of proof-of-concept en opnieuw geüpload. Deze bevatte alle kolommen. Dit kan van invloed zijn op de bevindingen, vandaar het subhoofdstuk hieronder.
De feedback van Amazon is nogal misleidend. De relevante velden zijn onderstreept. Let op: Het XLSX-uploadbestand (verwerkt in LibreOffice Calc nota bene) bevatte alle kolommen. Als ik sommige kolommen had weggelaten (bv. number_of_items), zou ik dan minder data hoeven aan te leveren?
Veld item_name is nodig, amigo
Veld feed_product_type is niet nodig

Kan dit eenvoudiger?

Stap 1: Ipv. een XSLX-bestand met alle kolommen, een CSV-bestand met alleen de kolommen met waardes
csv-export-instellingen. Verifiëer daarna in een teksteditor dat ook item_name omgeven is door dubbele aanhalingstekens (apostrophe is niet geschikt, want die komen voor in de producttitels als afkorting voor inch)

Conclusies: Er viel weinig te vereenvoudigen:

 • csv ipv. XSLX
 • Niet-gebruikte kolommen achterwege laten.

PartialUpdate gebruiken?

Zou dit heel misschien een situatie zijn om PartialUpdate te gebruiken? Amz lijkt misschien niet het verschil te kunnen zien tussen nieuwe producten en updates van bestaande producten.

Casus: description bijwerken mbv. Q&S-sjabloon (dec. 2020)

Q&S-sjabloon om veld Description bij te werken
 • Deze casus borduurt voort op de casus hiervoor (okt. 2020): Ik wil alleen het description-veld bijwerken, voor 14.846 producten
 • Bij wijze van experiment, heb ik het Q&S-sjabloon (Listing Quality and Suppressed Listing Report) gebruikt.

Bevindingen

 • Het kan geüpload worden als .csv-bestand
 • Sheets met ondersteunende informatie, kunnen weggelaten worden
 • Zelfs sommige kolommen kunnen achterwege gelaten worden.

Dit zijn de verplichte 'aanvullende' identificatie-kolommen:

 • sku
 • product_name
 • asin.

Het werkt prima. Ik denk dat dat oa. is, omdat het heel duidelijk is dat dit sjabloon dient om gegevens bij te werken: Het betreffende veld staat immers expliciet vermeld in de kolom field_name. Waarschijnlijk is dat tevens de reden, dat het sjabloon-ID zo kort is (TemplateType=Universal).

Overigens: Ik heb bij een upload de kolommen field_name en internal_field_name verwijderd, en de kolom new_value gewoon product_description genoemd, maar daar kon Amz niet mee overweg.

Toepassingen

Een paar ideeën wanneer dit sjabloon handig kan zijn:

 • Als bijwerken niet lekker loopt, omdat je maar één veld per rij verandert en op een gecontroleerde manier
 • Als je weinig aanvullende gegevens hebt, want dit sjabloon vereist die niet. Bij categorie-sjablonen heb ik andere doch wisselende ervaringen.

Korte sjabloon-identificatie

Als laatste: De sjabloon-identificatie op de eerste regel, bestaat uit maar één veld: TemplateType=Universal. Dat werkt alleen voor dit sjabloon. Als ik het toepas op categorie-sjablonen, krijg ik foutmeldingen dat Amz de header niet snapt.

Casus: description bijwerken mbv. categorie-sjabloon (dec. 2020)

Hetzelfde kunstje als hierboven, maar nu niet met het Q&S-sjabloon, maar met het traditionele categorie-upload-sjabloon.

PartialUpdate gebruiken

Ik ben eruit: PartialUpdate houdt in, dat alleen de velden worden bijgewerkt die in feed aanwezig zijn. Velden die niet in de feed staan, worden niet aangepast - Dat is precies wat ik zoek Velden (Amazon)#PartialUpdate

Sjabloon

Het sjabloon was een tekstbestand met de extentie .tsv. Het had de gebruikelijke drie regels in de header.

Verder werden er slechts vijf velden gebruikt:

 1. item_sku
 2. external_product_id
 3. external_product_id_type
 4. description ← Dit is uiteraard het veld dat hier werd geüpdate
 5. update_delete
Upload-bestand in Sublime Editor
Upload-bestand in LibreOffice Calc

Casus: Afbeeldingen aanpassen voor suppressed products (jan. 2021)

Dit borduurt voort op de casussen hiervoor. Dit is een maandje later, maar het voelt als een eeuwigheid later. De uitleg bij de casussen hiervoor, vind ik nu moeilijk te begrijpen.

Het probleem

 • Dit betreft het account van een klant op Amz.cm, met 33.921 producten
 • 7.105 van deze producten zijn suppressed
 • Voor 7.098 van deze producten is dat op grond van More information required (die andere 7 wegens Potential Duplicate - boeit niet)
 • Voor 5.047 van deze producten is dat op grond van Image
 • Voor 1.722 van deze producten is dat op grond van Invalid Image
 • Tezamen zijn dit 6.769 producten. Ik denk dat Image en Invalid Image hetzelfde betekent.

Downloaden via Q&S-sjabloon - Lukt niet

Het lukt me niet om deze 6.769 producten te downloaden als Listing Quality and Suppressed Listing Report. Ik heb een paar keer geprobeerd om de criteria zo ruim mogelijk te nemen, maar steeds bevatte het download-bestand maar een handjevol producten.

SKU's bleken al aanwezig in dwh

In het dwh bleek nog een tabel te zijn van een maandje geleden met alle suppressed products. Die tabel komt betrouwbaar over, en in dit geval kan ik straffeloos afbeeldingen bijwerken (zolang het correcte afbeeldingen betreft, uiteraard), ook waar dat niet per se nodig is.

Zie ook

Bronnen