Installatie webserver (2021)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Tijd voor een nieuwe TransIP-VPS! Zie Installatie webserver (2018) voor de laatste installatie hiervoor. Dit artikel is daarop gebaseerd. Deze server is in september 2021 opgeleverd.

Server-specs

Laatste server

 • TransIP-pakket X16
 • 4 cores
 • 16 GB geheugen
 • 300 GB SSD

Nieuwe server

TransIP C-range-pakket: Die schalen net iets verder dan VPS'en uit het X-range-pakket. Het wordt het instappakket C2: Dan kan ik bij upgraden hopelijk het verschil meten in performance:

 • TransIP pakket C2
 • 2 dedicated vCPU's
 • 4 GB RAM
 • 100GB NVMe
 • OS: Ubuntu 20.04 LTS, met ondersteuning tot april 2025

Upgrade

In feb. 2022 zijn de specs van deze server verdubbeld. Ik vermoed dat ik tussendoor ook al een keer de specs heb verdubbeld, maar dat lijk ik hier niet te hebben vermeld:

 • TransIP pakket C8
 • 8 cores ('8 dedicated vCPU's')
 • 16 GB RAM (16.385MB)
 • Opslag: 400GB NVMe

Sites waren 30% sneller na deze upgrade.

Basis

Werkstation: Alias

Alias toevoegen aan .bashrc:

alias dvb8="ssh 123.134.156.78"

Deze gebruik ik om met Bash te kunnen inloggen met alleen dvb8.

Werkstation: DNS-entry

Ik heb een verwijzing naar deze server nodig in /etc/hosts:

123.134.156.78 dvb8

Hier maak ik gebruik van, als ik bestanden wil kopiëren via Bash. Bv.:

rsync ~/Desktop/test.tmp dvb8:

Installatie OS door TransIP

Tegenwoordig is er de keuze om het OS direct te installeren en gelijk al ssh-public keys te plaatsen. Daar heb ik gebruik van gemaakt - Scheelt flink wat frustrerend werk!

Wachtwoord instellen

Omdat TransIP de installatie van het OS verzorgt, kreeg ik niet de gelegenheid om een wachtwoord in te stellen voor het root-account. Dat gaat pas na inloggen (via ssh):

sudo passwd jeroen

Disable root-account

Account root is actief. Dat vind ik niet handig. Verwijderen lijkt me iets te veel van het goede. Daarom uitzetten:

 • sudo vim /etc/passwd
 • Verander regel root:x:0:0:root:/root:/bin/bash in root:x:0:0:root:/root:/sbin/nologin.

Als ik nu probeer in te loggen:

$ su root
Password: 
This account is currently not available.

Hostnaam aanpassen

Deze server heet Ubuntu. Daar wil ik dvb8 van maken:

 • sudo hostname dvb8
 • sudo vim /etc/hostname
 • sudo vim /etc/hosts - Bleek niet nodig te zijn.

Time zone instellen

[1]:

Specificeer de timezone met de interactieve routine die je start met:

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Deze bleek niet correct te zijn ingesteld. Nav. de routine kreeg ik deze melding:

Current default time zone: 'Europe/Amsterdam'
Local time is now:   Fri Sep 17 17:44:13 CEST 2021.
Universal Time is now: Fri Sep 17 15:44:13 UTC 2021.

Firewall

TransIP biedt VPS Firewall, die draait op de hypervisor van het VPS. Deze is gebaseerd op iptables en kun je bedienen via de TransIP-console - Handig [2]. Dan ga ik niet zelf klooien met een firewall.

Ik denk dat de basisinstellingen voldoen. Dit zijn de regels die in 2018 gebruikte voor de configuratie van UFW, en die komen overeen met deze basisinstellingen:

default allow outgoing
default deny incoming
allow 22/tcp       # ssh
allow 80/tcp       # http
allow 443/tcp       # https

→ Firewall aangezet.

IPv6

Ik ben nog steeds niet thuis in configuratie van IPv6. Simpele oplossing: Niet gebruiken! Cloudways heeft dat ook niet op z'n servers, dus kan ik ook wel zonder.

Locale

Instellingen tav. locale zijn al door TransIP verzorgd tijdens installatie. Dit zijn ze, al hoef ik hier momenteel nix mee:

$ locale

LANG=C.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="C.UTF-8"
LC_NUMERIC=C.UTF-8
LC_TIME=C.UTF-8
LC_COLLATE="C.UTF-8"
LC_MONETARY=C.UTF-8
LC_MESSAGES="C.UTF-8"
LC_PAPER=C.UTF-8
LC_NAME=C.UTF-8
LC_ADDRESS=C.UTF-8
LC_TELEPHONE=C.UTF-8
LC_MEASUREMENT=C.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=C.UTF-8
LC_ALL=

.bash_aliases

VOLGENDE KEER GEWOON WEER .BASHRC GEBRUIKEN - WANT ZO WERKEN M'N SCRIPTS

Verschil tussen diverse bestanden [3]:

 • .bashrc: Wordt uitgevoerd bij alle shell-aanroepen. Dus ook als je scripts met een shebang aanroept
 • .bash_aliases: Optioneel bestand om je aliassen in onder te brengen. Dit is voor het eerste dat ik hier gebruik van maak: Storingen in .bashrc zijn niet handig
 • .profile: Wordt alleen uitgevoerd tijdens interactive shells, dus wanneer je als gebruiker een terminal opent. Ik geloof dat dit de plek is om PATH eventueel aan te passen.

Mijn toevoegingen aan .bash_aliases:

##########################################################################################
# Additions - Strompf
##########################################################################################
#
#
# Aliases - General
###########################################################
#
alias scripts="cd /usr/local/bin"
alias www="cd /var/www"
alias wwwls="ls /var/www"
alias pss="ps -aux"


# Aliases - Apache
###########################################################
#
# I use these quite a bit
#
alias a2re="sudo service apache2 reload"
alias a2s="apachectl -S"
alias a2dis="sudo a2dissite"
alias a2en="sudo a2ensite"


# Aliases - Hosted sites
###########################################################
#
# None yet, of course

.profile

Ik vind het handig als na inloggen de inhoud van map /var/www wordt getoond. Daarom deze toevoeging aan .profile:

################################################################################
# Additions - Jeroen
################################################################################
#
#
# Update PATH
##################################################
#
# * Do this in .profile or in .bashrc?
# * Note that "/use/local/bin" is already included in PATH
# * "/opt": Handmatig geïnstalleerde programmatuur (bv. wp-cli)
#
PATH=$PATH:/opt


# Display hosted sites
##################################################
#
echo " "
echo "ls /var/www"
ls /var/www
echo " "

sudo timeout

Zie Sudo voor het aanpassen van de sudo timeout - Graag!

Backup-time!

Juhu! De basis is op orde. Goed moment voor een backup (via TransIP-console) en dan de applicaties.

Eigen scripts

Locatie voor eigen schripts is als vanouds /usr/local/bin.

Rechten aanpassen:

sudo chown jeroen /usr/local/bin
sudo chgrp jeroen /usr/local/bin

Het gaat om deze scripts:

 • add_db
 • add_domain
 • reboot_server_tonight
 • update_all_dvb8.

Daarnaast heb ik op m'n meest recentelijke server een hoop WordPress-gerelateerde scripts staan. Ik neem daarvan alleen dingen over indien nodig.

Bookmark Nautilus

Om een bookmark voor deze server aan te maken op Nautilus:

 • File » Connect to Server...
 • Server: IP-adres van de server
 • Folder: /home/strompf
 • User Details leeg laten
 • Connect...
 • Nadat de folder is getoond: Maak een bookmark aan en hernoem deze naar dvb8.

Apache

 • Rechtenbeheer anders dan in het verleden: Dat was veel te ingewikkeld en onpractisch - Meer info volgt
 • Eén centraal logbestand

Installatie

'Handmatige' installatie ipv. gebruik Tasksel:

$ sudo apt install apache2

Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libjansson4
 liblua5.2-0 ssl-cert
Suggested packages:
 apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser openssl-blacklist
The following NEW packages will be installed:
 apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
 libjansson4 liblua5.2-0 ssl-cert
0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1865 kB of archives.
After this operation, 8083 kB of additional disk space will be used.

ServerName

Met ServerName bedoelt Apache de complete URL. Die kun je achterhalen met bv. reverse DNS-lookup. De default-servernamen van TransIP zijn zoiets als:

123-156-189-201.colo.transip.net

Als je deze intikt ik een browser, krijg je als het goed is, gelijk al de vangpagina van Apache. Ook als je verder nog nix hebt geconfigureerd.

apache2.conf

Toevoegingen configuratiebestand /etc/apache2/apache2.conf - Ik moet weer 's uitzoeken wat dit precies betekent:

################################################################################
# Updates - Jeroen
################################################################################
#
#
# ServerName
########################################
#
# * Use TransIP domain name
# * http://wiki.devliegendebrigade.nl/Could_not_reliably_determine_..._domain_name_(Apache)
# 
#
ServerName 123-156-189-201-.colo.transip.net


# Make directories non-browseable
########################################
#
# * Important!
# * http://wiki.devliegendebrigade.nl/Apache_-_Mappen_niet_browsable_maken
#
<Directory /var/www/>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>


# KeepAlive Directive
########################################
#
# Actually already active by default
#
# See also: 
#
# * https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#keepalive and
# * https://www.linode.com/docs/guides/how-to-install-a-lamp-stack-on-ubuntu-20-04/
# * http://wiki.devliegendebrigade.nl/Installatie_webserver#Apache
#
KeepAlive on
MaxKeepAliveRequests 50
KeepAliveTimeout 5

mpm_prefork.conf

[4]:

/etc/apache2/mods-available/mpm_prefork.conf aangepast. Dit is nu het hele bestand:

# prefork MPM
# StartServers: number of server processes to start
# MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare
# MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare
# MaxRequestWorkers: maximum number of server processes allowed to start
# MaxConnectionsPerChild: maximum number of requests a server process serves
#
# <IfModule mpm_prefork_module>
#    StartServers       5
#    MinSpareServers      5
#    MaxSpareServers     10
#    MaxRequestWorkers    150
#    MaxConnectionsPerChild  0
# </IfModule>
#
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet


################################################################################
# Updates - Strompf - 2021.09
################################################################################
#
# * Optimized for 4GB internal memory
# * Source: https://www.linode.com/docs/web-servers/lamp/install-lamp-stack-on-ubuntu-16-04
# * These settings might need to be reviewed
#
#
<IfModule mpm_prefork_module>
    StartServers      8
    MinSpareServers     6
    MaxSpareServers     40
    MaxRequestWorkers    200
    MaxConnectionsPerChild 10000
</IfModule>

Modules

Er zijn twee modules die ik vrijwel altijd gebruik. Wonderlijk dat die dingen zoveel verschillende namen hebben:

         Naam ls
Naam       /usr/lib/     Naam
apachectl -M   apache2/modules  a2enmod
--------------  ---------------  -------
rewrite_module  mod_rewrite    rewrite
ssl_module    mod_ssl      ssl

Daarnaast mpm_event uitzetten en mpm_prefort aanzetten (zeggen ze). Bij elkaar (waarbij a2re een eigen alias is om Apache te herstarten):

sudo a2dismod mpm_event
sudo a2enmod mpm_prefork
sudo a2enmod rewrite
a2re

MariaDB

Spannend! Overstappen van MySQL naar MariaDB:

Installatie

sudo apt install mariadb-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 galera-3 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl
 libencode-locale-perl libfcgi-perl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl
 libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libmysqlclient21 libsnappy1v5 libterm-readkey-perl
 libtimedate-perl liburi-perl mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-common mariadb-server-10.3
 mariadb-server-core-10.3 mysql-common socat
Suggested packages:
 libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl
 libwww-perl mailx mariadb-test tinyca
The following NEW packages will be installed:
 galera-3 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl
 libencode-locale-perl libfcgi-perl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl
 libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libmysqlclient21 libsnappy1v5 libterm-readkey-perl
 libtimedate-perl liburi-perl mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-common mariadb-server
 mariadb-server-10.3 mariadb-server-core-10.3 mysql-common socat
0 upgraded, 28 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 21.2 MB of archives.
After this operation, 173 MB of additional disk space will be used.

Secure installation

sudo mysql_secure_installation

Beheeraccount

Er lijkt nog altijd iets raars te zijn met MySQL/MariaDB, dat zo lang er alleen maar een root-account is, je alleen kunt inloggen met

sudo mariadb

Vervolgens eigen beheeraccount aangemaakt:

create user jeroen@localhost identified by 'MijnWachtwoord';
grant all on *.* to jeroen@localhost with grant option;

.my.cnf

Inhoud (licht aangepast):

#
################################################################################
[client]
################################################################################
#
host      = localhost
user      = jeroen
password    = MijnWachtwoord
socket     = /var/run/mysqld/mysqld.sock
comments    = true

################################################################################
[mysqldump]
################################################################################
#
#
# Include sprocs & functions when making dumps
##############################################
#
routines = true


# Continue with dump despite errors in views
##############################################
#
force = true

Maak dit bestand enkel leesbaar voor de eigenaar:

chmod 0600 ~/.my.cnf

/etc/mysql/my.cnf

sudo cp my.cnf my.cnf.bu-org

Bestand my.cnf - Overgenomen van dvb7:

#
###########################################################################
# Defaults
###########################################################################
#
# This line is optional: Server will still start without this line
#
!includedir /etc/mysql/conf.d/


###########################################################################
# Strompf - [mysqld]
###########################################################################
#
[mysqld]


# Remove I/O path restrictions
##############################
#
secure_file_priv=""


# Enable longer concat string
#############################
#
group_concat_max_len = 300000


# Disable MySQL Strict Mode
###########################
#
sql_mode=""


# Increase max_packet_size
###########################
#
max_allowed_packet=1024MB


###########################################################################
# Strompf - [mysqldump]
###########################################################################
#
[mysqldump]

max_allowed_packet=1024MB

Backup

Vóór installatie php: Mooi moment voor een backup (2021.09.18-09.43)

PHP8

Het wordt PHP8:

 • WordPress & WooCommerce zouden al sinds eind 2020 klaar zijn voor PHP8
 • Als het tegenvalt, kan ik altijd terug naar PHP7.x

Installatie

Installatiefout Mediawiki wegens ontbrekende PHP-module
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/apache2

sudo apt install php8.0
sudo apt install libapache2-mod-php8.0
sudo apt install php8.0-mysql
sudo apt install php8.0-curl
sudo apt install php8.0-intl  # Added to this list: 2022.01.31
sudo apt install php8.0-xml
sudo apt install php8.0-gd
sudo apt install php8.0-mbstring
sudo apt install php8.0-soap  # Added to this list: 2022.01

Ik geloof dat alleen de eerste twee onderdelen nodig zijn om PHP te laten werken in combinatie met Apache.

Soap

In dec. 2021 heb ik soap geïnstalleerd middels bovengenoemd commando. Waarschijnlijk de eerste keer dat ik dat gedaan heb. Oa. de WooCommerce-plugin voor het invullen van straat en huisnummer ahv. postcode, maakt gebruik van Soap.

Configuratie

Upload-limiet verruimen

sudo vim /etc/php/8.0/apache/php.ini:

; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize
;
; Jeroen - 2021.10: Changed from 2M to 8M
;
upload_max_filesize = 8M

Test

Plaats in /var/www/html bestand phpinfo.php met deze inhoud:

<?php
phpinfo();
?>

En roep deze aan middels http://123-234-123-123.colo.transip.net/phpinfo.php. Nu moet je de gebruikelijke phpinfo-pagina krijgen:

 • Dit werkt ook als je sudo moet gebruiken om te kunnen schrijven in /var/www/html
 • Belangrijk dat het protocol http is, en niet https, want nog niet geïnstalleerd
 • Onduidelijk? Fouten? Storingen? Maak dan een statisch HTML-bestand aan, bv. hello-world.htlml met inhoude Hello, world! en plaats deze in dezelfde map, en roep deze aan middels http://123-234-123-123.colo.transip.net/hello-world.html

Overig

Let's Encrypt

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt install python3-certbot-apache

Lynx

sudo apt install lynx

WP-CLI

Ik plaats de WordPress-Command Line Interface standaard in /opt, zodat /usr/local/bin uitsluitend voor eigen programma's en scripts is:

cd /opt
sudo curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
sudo mv wp-cli.phar wp
sudo chmod o+x wp

Test mbv. commando

wp --info

of alleen maar

wp

Mocht dit niet werken: Verifiëer dat in .profile de map /opt is toegevoegd aan PATH.

mmv

sudo apt install mmv

unzip

Toevoeging - mei 2022:

sudo apt install unzip

Bestandsrechten

Misschien dat het nu eindelijk lukt om daar iets eenvoudigs van te maken wat ook nog goed werkt: Mappen, bestanden & rechten - 2021 (WordPress).

Zie ook

Bronnen

LAMP - Algemeen

PHP 7.4 vs. PHP 8

PHP 8

MariaDB