Google Calendar

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: Het merendeel van dit artikel stamt uit 2014.

Nog ongebruikte Google Calendar. Dit is wat je ongeveer ziet als je voor de eerste keer vanuit Gmail op Calendar klikt
Klik op de knop Settings rechtsboven om algemene Calendar-gerelateerde instellingen te configureren: Eerste dag van de week; Aantal dagen in de werkweek; Locale instellingen

Calendar Address

Het Calendar Address is het adres van een agenda in XML-, iCal- of HTML-formaat.

Gebruik van Calendar Address heeft alleen zin voor publieke agenda's.

http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=37104

Delen van agenda's

Per agenda kun je bepalen welke privileges je derden toekent. Bv. alleen zien of je vrij of bezet bent, bepaalde gebeurtenissen inzien, of zelfs wijzigingen kunnen aanbrengen in je agenda [1]. Er zijn verschillende manieren om een agenda te delen:

1. Publieke agenda

Calendar settings > Selecteer agenda > Share this calendar > Make this calendar public;

Je kunt kiezen of alleen wordt aangegeven of tijd bezet of beschikbaar is, of dat details getoond worden.

Indien details getoond worden, dan is de agenda te bereiken op de volgende manieren:

 • Via Google Search;
 • Via Google Calendar Search;
 • Door de agenda toe te voegen aan een Calendar list;
 • Via het Calendar address.

Indien alleen beschikbare/bezette tijden getoond worden, is de agenda op de volgende manieren bereikbaar:

 • Door de agenda toe te voegen aan een Calendar list;
 • Via het Calendar address.

2. Delen met specifieke personen

Calendar settings > Selecteer agenda > Share this calendar > Share with specific people: E-mail-adressen en privileges opgeven. 

Indien bij zo'n e-mailadres een Gmail-account hoort, ontvangt het betreffende persoon een e-mail, en wordt de gedeelde agenda automatisch aan zijn/haar agenda toegevoegd.

Als er geen Gmail-account hoort bij zo'n e-mailadres, biedt Google Calendar de mogelijkheid om dit persoon een invitatie voor Google Calendar te sturen, of om zonder Google Calendar afspraken te beheren. Ik weet niet wat er in dat laatste geval gebeurd.

3. Externe toegang - Mogelijkheid 1 (werkt niet)

Indien je een agenda buiten de Google-website wilt gebruiken, bv. via Lightning in Thunderbird, dan gaat dat in twee stappen:

 1. Zorg dat de agenda compleet is. Dus dat eventuele agenda's van derden er in zijn opgenomen;
 2. Gebruik het privé-adres van de betreffende agenda.

4. Externe toegang - Mogelijkheid 2 (werkt wel)

Indien je een agenda buiten de Google-website wilt gebruiken, bv. via Lightning in Thunderbird, dan lijkt het dat je de privé-links van al die agenda's moet toevoegen. Dat lijkt me een vreemde zaak.

Keyboard shortcuts

Navigation

Key 	   Definition 	Action

k or p  Previous date range  Moves your calendar view to the previous date range
j or n 	 Next date range    Moves your calendar view to the next date range
r 	 Refresh        Refreshes your calendar
t 	 Jump to 'Today'    Moves you to the current day Views
1 or d 	 'Day' view      Displays your calendar in the 'Day' view
2 or w 	 'Week' view      Displays your calendar in the 'Week' view
3 or m 	 'Month' view     Displays your calendar in the 'Month' view
4 or x  'Custom' view     Displays your calendar in the 'Custom' view
5 or a  'Agenda' view     Displays your calendar in the 'Agenda' view

Actions

c 	  Create event  Allows you to create a new event
e 	  Event details  Allows you to view an event's details
Backspace 
or Delete  Delete event  Deletes the event
ctrl + z  Undo      Undo last action (if possible)
ctrl + s  Save      Save event (from event details page)
Esc     Escape     Return to calendar grid (from event details page)

Application

/     Search      Places your cursor in the search box
shift += 
or +    Add a calendar  Focus on 'Add a calendar' text box under 'Other calendars'
q     Quick add    Opens "Quick Add"
ctrl + p  Print      Prints the current view
s     Settings     Brings you to your Google Calendar settings page
ctrl + ?  Keyboard 
      shortcuts    Brings up a menu of keyboard shortcuts 
      menu

Privé-adres

Het privé-adres van een agenda is je eigen adres voor die agenda, mocht je je agenda van elders willen benaderen. Google biedt dit adres in verschillende formaten aan:

 • XML (Google's native bestandsformaat);
 • ICAL
 • HTML

Op 20 februari kreeg ik foutmeldingen bij gebruik van het ICAL-bestand in Thunderbird/Lightning. Dat kan uiteraard toeval zijn, maar vooralsnog prefereer ik het XML-bestand.

Voorbeeld

Issue

Stel je houdt zowel privé- als zakelijke afspraken bij, het liefst in één agenda. Deze agenda wil je delen met je compagnon, waarbij deze laatste van de zakelijke afspraken alles mag zien (en wijzigen), maar van de privé-agenda alleen mag zien of tijd wel of niet bezet it.

Oplossing

 • Je hebt twee agenda's nodig, bv. privé en werk. Die kun je desgewenst in hetzelfde Gmailaccount onderbrengen, of in aparte accounts;
 • Beide agenda's zijn gedeeld, maar op verschillende manieren: Van de privé-agenda wordt alleen bezette/beschikbare tijd getoond, en van de zakelijke agenda details, plus dat deze laatste door de compagnon aangepast mag worden.

...Ik ben er nog niet uit.

Android

Android-mobieltjes hebben een kalender die standaard gekoppeld is aan het Gmail-account dat gebruikt is om het betreffende mobieltje te activeren.

Via

Settings > Accounts & sync

kun je additionele Gmail-accounts toevoegen en vervolgens aangeven dat je de kalender van dat account wilt gebruiken. Op deze manier kun je echter niet uitsluitend een kalender toevoegen.

Ik weet niet hoe je uitsluitend een kalender zou kunnen toevoegen, bv. als URL [2]

Er bestaan meerdere kalender-apps. Dat kan interessant zijn [3].

Weeknummers (2018)

Tjakka: Eindelijk een gemakkelijke manier om weeknummers weer te geven:

Tandwieltje » Settings » View options: Show week numbers

Bronnen