Gebruikers (MySQL)

Uit De Vliegende Brigade
(Doorverwezen vanaf Gebruikers & rechten (MySQL))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wat ik meestal zoek:

create database mw collate utf8_general_ci;
drop user if exists username@localhost;
create user username@localhost identified by 'password';
grant all on mw.* to username@localhost;
 • Merk op dat alleen het wachtwoord omgeven is door apostrophes
 • Sinds een update uit 2018, kun je binnen de MySQL-client met 'pijltje omhoog' dit commando niet terughalen vanwege beveiliging
 • Sinds een update uit 2020, krijg ik foutmeldingen als ik de laatste twee commando's samenvoeg in één (met zoiets als grant all on mw.* to username@localhost identified by 'password';)

Gebruiker aanmaken

Niet erg spannend:

create user username@localhost identified by 'password';
 • Als je dit commando uitvoert terwijl de user al bestaat, krijg je een foutmelding
 • Alleen het wachtwoord moet tussen apostrophes staan. Misschien dat je dat ook moet doen voor username als je tekens moet escapen, maar dat heb ik nooit
 • Deze gebruiker heeft nog geen rechten - Dat doen we hieronder.

Gebruiker opnieuw aanmaken, bv. omdat je het wachtwoord niet meer weet?

drop user if exists gebruikernaam@localhost;
create user gebruikernaam@localhost identiefied by 'GeheimeWachtwoord';

Rechten toekennen

Gebruikelijke syntaxis om rechten aan een gebruiker toe te kennen:

grant all on mijn_db.* to username@localhost;
 • mijn_db.* - Alle objecten van de betreffende database
 • Zoals je hieronder bij rechten kunt zien, heb je al snel create en drop nodig. Vandaar dat je snel belandt bij all.

Om dit te verifiëren:

select user, grant_priv from mysql.user;

Verschillende rechten

Er zijn tientallen verschillende rechten [1]. Wellicht de belangrijkste:

 • CREATE - Databases én tabellen aanmaken
 • DROP - Databases én tabellen verwijderen
 • INSERT - Rijen toevoegen aan een database
 • SELECT - select-queries uitvoeren
 • UPDATE - Rijen bijwerken
 • GRANT OPTION - Beheer van privileges van andere gebruikers.

Deze rechten kun je meestal per database, per tabel, en op nog een derde niveau (effe vergeten wat precies) inregelen. Op tabel-niveau doe je dit door iets in te vullen voor het '*' in mijn_db.*.

Flush privileges

Na het toekennen van rechten, moet je die activeren middels

flush privileges;

Meestal heb ik dat niet nodig. Misschien alleen als je iemand beheerrechten toekent?

Website-database

MySQL-rechten volgens Worfence - Handig!

In situaties dat ik per website een apart MySQL-gebruikersaccount aanmaak, doe ik dat meestal met zoiets als dit:

grant all on mijn_db.* to mijn_user@localhost identified by 'mijn_wachtwoord';

Vermoedelijk kan dit fijnmaziger. Bv. wel drop-privilege op tabel-niveau, maar niet op database-niveau. Zie afbeelding hiernaast.

Beheerder-rechten

Om beheerder-rechten aan een gebruiker toe te kennen, moet je de grant-privilege apart benoemen. Bv.:

grant all on *.* to jeroen@localhost with grant option;

Complete procedure to create an admin account:

create user jeroen@localhost identified by 'password';
grant all on *.* to jeroen@localhost with grant option;
flush privileges;

Rechten inzien

De rechten per gebruiker worden bijgehouden in tabel mysql.user. Deze tabel is meestal te groot om goed te kunnen zien via de mysql-client. Wellicht handiger:

select host, user from mysql.user;
+-----------+------------------+
| Host   | User       |
+-----------+------------------+
| localhost | debian-sys-maint |
| localhost | kbb3       |
| localhost | kbb_2_      |
| localhost | kbb_2_2     |
| localhost | mysql.session  |
| localhost | mysql.sys    |
| localhost | root       |
+-----------+------------------+

Inloggegevens onthouden

Godzijdank is er een methode waardoor je niet meer steeds je wachtwoord hoeft in te voeren bij inloggen. Dankzij aangepaste bestandspermissies, valt het beveiligingsprobleem ook mee:

Create a file named .my.cnf in your home directory that looks like this. 
Make sure the filesystem permissions are set such that only the owning user can read it (0600).

Voorbeeld-bestand .my.cnf:

[client]
host   = localhost
user   = username
password = thepassword
socket  = /var/run/mysqld/mysqld.sock
#database = mysql

Bestandsrechten aanpassen:

chmod 0600 .my.cnf

Zie ook Configuratiebestanden (MySQL).

Probleem met inloggen in een verse instantie? (mei 2018)

 • De routine tijdens installatie van een MySQL-database, doet het niet goed. Oa. het aanmaken van een gebruiker werkt niet. In dat geval kun je in ieder geval als root inloggen middels sudo mysql
 • Met select Host, User from mysql.user; kun je zien of het betreffende account wel of niet is aangemaakt. Voorbeeld:
select Host, User from mysql.user;
+-----------+------------------+
| Host   | User       |
+-----------+------------------+
| localhost | debian-sys-maint |
| localhost | kbb3       |
| localhost | kbb_2_      |
| localhost | kbb_2_2     |
| localhost | mysql.session  |
| localhost | mysql.sys    |
| localhost | root       |
+-----------+------------------+

Zie ook

Bronnen