Functions (PHP)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Simpel voorbeeld

Voorbeeld van een functie zonder retour-waardes (hoe noem je dat?):

<?php

function double_the_number($a)
{
	echo(2*$a);
}

double_the_number(4);

?>

Merk op:

 • Ook numerieke variabelen zijn strings
 • Zonder de aanroep (double_the_number(4);) wordt de functie niet uitgevoerd
 • De aanroep gaat zonder een keyword zoals call.

Return

Simpel voorbeeld:

<?php
function square($num)
{
  return $num * $num;
}
echo square(4);  // outputs '16'.
?>

Een functie kan niet meerdere waardes uitvoeren - Een array is daarvoor de gebruikelijke oplossing

Je kunt het datatype van de uitvoer specificeren:

<?php
function sum($a, $b): float 
{
  return $a + $b;
}

// Note that a float will be returned.
var_dump(sum(1, 2));
?>

Je kunt ook een object retourneren:

<?php
#
# Can I return a PDO-object from a funciton?
###################################################################
#
###############################################################
# Call wp-load.php
###############################################################
#
require_once("/home/strompf/www/rt.dvb/wp-load.php");

function create_pdo_object()
{

  ###############################################################
  # Connect with dwh through PDO
  ###############################################################
  #
  $servername = "localhost";
  $dbname = "example";
  $username = "supervrouw";
  $password = "invalid";

  try 
  {
  	# Instantiate a new PDO object
  	##############################
  	#
    $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname;charset=utf8", $username, $password);
    
    # set the PDO error mode to exception
    #####################################
    #
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    echo "Connected successfully\n"; 
  }
  catch(PDOException $e)
  {
    echo "Connection failed: " . $e->getMessage()."\n";
  }

  return $conn; # TJAKKA!

}

$conn = create_pdo_object(); # WORKS!


  ###############################################################
  # Fetch & process table "product_tmp"
  ###############################################################
  #
  # Formulate query
  ###################################################
  #
  $sql = $conn->prepare("select * from product_tmp");

  # Execute query
  ###############
  #
  $sql->execute();

  # Fetch rows
  ############
  #
  $rows = $sql->fetchAll();

  print_r($rows);

  foreach ($rows as $row)
  {
    echo $row['sku']."\n";
  }

Scope

 • Variabelen zijn locaal
 • Objecten zijn ook locaal!

Vraagstukken

 • Hoe kun je binnen een functie een object instantiëren, die je daarbuiten ook kunt gebruiken? Iets met pass by reference?

Bronnen