Flow control (MySQL)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het goede nieuws: MySQL kent flow control. Het slechte nieuws: Het is beperkt, en de meeste mogelijkheden zijn alleen beschikbaar binnen sprocs, en niet in recht-toe-recht-aan SQL-scripts.

 • Beschikbaar in stored procedures: if, case, iterative, leave, loop, while & repeat
 • Beschikbaar in stored functions: return
 • Beschikbaar in SQL: case, if(), ifnull(), nullif().

CASE-construct

Met de CASE-construct kun je (alleen in sprocs!) complete subprocedures implementeren. Bv.:

case

  when product_group="oem" then

	create table brands_per_sku_tmp
	select distinct
		root_tmp.sku_leading,
		group_concat(distinct brush_tool_tmp.tool_brand order by tool_brand separator ', ') as brands

	from root_tmp
	join brush_tool_tmp on root_tmp.sku_leading = brush_tool_tmp.sku

	group by root_tmp.sku_leading
	order by sku_leading;

  when product_group="bal" or product_group="spc" then

	create table brands_per_sku_tmp

	select distinct

		root_tmp.sku_leading,
		group_concat(distinct brush_tool_tmp.tool_brand order by tool_brand separator ', ') as brands

	from root_tmp
	join brush_tool_tmp on root_tmp.sku_oem = brush_tool_tmp.sku

	group by root_tmp.sku_leading
	order by sku_leading;

  else

  [statement_list]

end case;

Zie SELECT CASE verderop hoe je een case binnen een select-statement kunt doen.

If-functie

Een directe IF-functie kan in SQL-scripts worden toegepast:

SELECT IF(expressie, if_true, if_false)

Voorbeelden:

# "if" en "(" hoeven niet op dezelfde regel te staan
####################################################
#
select
if    
(
  @mijn_var=1,
  1,
  2
) 
as resultaat;

+-----------+
| resultaat |
+-----------+
|     2 |
+-----------+
1 row in set (0,00 sec)

# Constructie die ik vaak gebruik voor switches in sprocs
#########################################################
#
concat
(
  "a",
  if
  (
   input_parameter like "b",
   "b",
   "z"
  )
)
# Inclusief complete subquery - Moet binnen haakjes
###################################################
#
select if 
(
  (
   select count(*) from information_schema.tables
   where table_schema='koolborstels'
   and table_name='term_data_bk01'
  ),
  1,  # If true
  0  # If false
);

IF-statement

Het IF-statement, dat echte conditional branching kent, kan alleen binnen stored procedures worden toegepast.

Syntaxis:

IF search_condition THEN statement_list
  [ELSEIF search_condition THEN statement_list] ...
  [ELSE statement_list]
END IF;

Voorbeeld - Merk op dat je een ";" na end if moet hebben:

if in_time_stamp_sort like "short" then 
	set @time_stamp = DATE_FORMAT( NOW(),'%Y%m%d');
else
	set @time_stamp = DATE_FORMAT( NOW(),'%Y%m%d-%H%i');
end if;

IFNULL-construct

Heel handig om NULL-waardes te onderscheppen en te vervangen. Bv.:

select ifnull("hoihallo","het is null!")

> hoihallo
select ifnull(null,"Het is null")

> Het is null

Zie IFNULL (MySQL) voor meer.

SELECT CASE

Bv.:

# Element uit een select-statement
###################################################################
#
(
  select case

   when markt="com" then price_tmp.sell_price_01_euro_txt_period
   when markt="de" then price_tmp.sell_price_01_euro_txt_period
   when markt="es" then price_tmp.sell_price_01_euro_txt_period
   when markt="fr" then price_tmp.sell_price_01_euro_txt_period
   when markt="uk" then price_tmp.sell_price_02_pond_txt_period

  end
)
as standard_price,

WHILE-construct

Zie WHILE (MySQL)

Zie ook

Bronnen