Financiële ratio's

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Brutowinstmarge

De brutowinstmarge (BWM), winstmarge, marge of margin, is de brutowinst als percentage van de omzet:

Brutowinstmarge = (Brutowinst / Omzet) * 100%
        = (Omzet - Directe kosten) / Omzet

Voorbeeld:

* Omzet:      € 118
* Directe kosten:  € 100
* -----------------------
* Brutowinst:    € 18

Brutowinstmarge = (Brutowinst/omzet) * 100% = (€ 18/€ 118)*100% = 15,25%

Als mensen het hebben over het verschil tussen inkoop-en verkoopprijs, of 'dat in retail de prijs over de kop gaat', dan hebben ze het meestal over de BWM.

Als de BWM en de omzet bekend zijn, volgt voor de directe kosten:

Directe kosten = (1-BWM) * Omzet

Marge in de praktijk

 • Groothandel: 18% marge is meestal een ondergrens
 • Retail: 200% tot 300%. Gebruikelijke getallen: 2 en 2,4.

Markup

Met het Engelse markup wordt de brutowinst bedoeld als fractie van de directe kosten. Net als dat je bij BTW het sommetje 'beide kanten op kan doen', heb je dat hier ook, en net als bij BTW, krijg je verschillende percentages.

Omschrijving van Wikipedia:

'Retail markup is commonly calculated as the difference between wholesale price and retail price,
as a percentage of wholesale."

Definitie:

markup = (brutowinst/directe kosten)*100%

Voorbeeld:

* Omzet:      € 118
* Directe kosten:  € 100
* -----------------------
* Brutowinst    € 18

Markup = (brutowinst/directe kosten)*100% = (€ 18/€ 100) * 100% = 18%

'De prijs gaat over de kop'

Als iemand zegt dat de prijs x-keer over de kop gaat, zegt dat iets over de verhouding tussen verkoop- en inkoopprijs.

Als de prijs één keer over de kop gaat:

* Verkoop:  € 200
* Inkoop:  € 100
* ----------------
* Winst:   € 100

BWM:   (€ 100/€ 200) * 100% = 50%
Markup: (€ 100/€ 100) * 100% = 100%

Als de prijs 3 keer over de kop gaat:

* Omzet:     € 300
* Directe kosten: € 100
* ---------------------
* Winst:     € 200

BWM =  (€ 200 / € 300) * 100% = 66%
Markup = (€ 200 / € 100) * 100% = 200%

Zie ook

Bronnen

Marge

Markup