Export vanuit MySQL voor Amazon

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze code heb ik ontwikkeld in de loop van 2015 voor export vanuit MySQL voor Amazon.de. Een paar maanden later moest ik een vergelijkbare export doen voor Amazon.co.uk. Dat ging in één keer goed, zonder ook maar iets aan te passen. Ik ben trots op mezelf! Dit is een sproc:

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `ExporteerSchrijf`(in tabelnaam varchar(100), bestandsnaam varchar(100))
BEGIN

set @string01=concat(
  "select * from ",
  tabelnaam
);

set @string02=concat(
  "into outfile '/var/mysql-export/",
  bestandsnaam,
  "-",
  DATE_FORMAT( NOW(),'%Y%m%d-%H%i%S'),
  ".tsv'"
);

set @string03="fields terminated by '\\t'";
set @string04="enclosed by ''";
set @string05="lines terminated by '\\n'";
set @string=concat(
  @string01," ",
  @string02," ",
  @string03," ",
  @string04," ",
  @string05," "
);
prepare s1 from @string;
execute s1;
drop prepare s1;

END

Er is in ieder geval één openstaande vraag: Hoe exporteer ik in ISO-8859-1-formaat? Ik geloof dat dat oa. kan, door de bestandscodering van de betreffende tabel aan te passen.

Bronnen