Dropbox

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Installation

sudo apt install dropbox

Vervolgens wordt een propriëtair stuk software gedownload.

Dit propriëtaire gedeelte kun je ook zelf downloaden. In sep. 2022 leek dat een uitkomst te zijn: De internetverbinding in Ossolin was anders te beperkt:

[1]:

Dropbox Headless Install via command line
The Dropbox daemon works fine on all 32-bit and 64-bit Linux servers. To install,
run the following command in your Linux terminal.

32-bit:

cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -
64-bit:

cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
Next, run the Dropbox daemon from the newly created .dropbox-dist folder.

~/.dropbox-dist/dropboxd
If you’re running Dropbox on your server for the first time, you’ll be asked to
copy and paste a link in a working browser to create a new account or add your
server to an existing account. Once you do, your Dropbox folder will be created
in your home directory. Download this Python script to control Dropbox from the
command line. For easy access, put a symlink to the script anywhere in your PATH.

Verwijdering

sudo apt remove dropbox

Delen

 • Om een Dropbox-map te delen, moet de 'ontvanger' een account hebben dat voldoende ruimte biedt voor de te-delen-map. Als het een grote map uit een pro-account betreft, kan dat betekenen dat toegang pas mogelijk is, nadat de 'ontvanger' zijn of haar account upgrade naar een Pro-account
 • De status van gedeelde mappen, kun je als 'ontvanger' gemakkelijk zien via: webinterface » Sharing (regenboog)

Sync files outside the Dropbox folder?

Helaas [2]:

"Right now, Dropbox will only sync the files in your Dropbox folder.

"However, there is a way to sync a folder using Dropbox and still access it from outside your Dropbox folder. For example, say you want to use Dropbox to backup a folder and make it accessible from all of your computers. However, you still want to be able to access it from its current location. In this instance, you can move the folder you want Dropbox to sync into your Dropbox folder and set up a shortcut (Windows), alias (Mac OS X), or link (Linux) to access it from its former location."

Dropbox doesn't sync (Linux Mint, mei 2019)

Actie

 • Dropbox grondig un-installen
 • Dropbox-map hernoemen naar Dropbox-oud - Liever niet verwijderen, want diverse locale bestanden zijn vermoedelijk niet gebackuped. Daarnaast heb ik vermoedelijk niet genoeg externe ruimte voor een backup
 • Computer herstart
 • Dropbox herinstalleert: sudo apt install dropbox
 • Computer herstart

Can't sync-foutmeldingen (mei 2019)

Dropbox synchroniseert niet meer, omdat-ie bestand config-livewaf.php niet kan lezen. Da's een backup van een WordPress-security-gerelateerd bestand met vermoedelijk geen leesrechten voor derden

Bestandsrechten aanpassen (helpt niet)

Bestand vinden:

cd ~/Dropbox
find -name "config-livewaf.php"

Dit levert zo'n 10 backups op van WordPress-sites.

Bestandsrechten aanpassen:

cd ~/Dropbox
find -name "config-livewaf.php" -exec chmod o+r {} \;

Resultaat

Probleem blijft.

Opvolging

 • Misschien dat de index niet zo gemakkelijk bijgewerkt wordt? → Dropbox verwijderen en opieuw installeren
 • Misschien komt het door een link naar /var/www, want daar heb ik de rechten op dit bestand niet aangepast.

Dropbox verwijderen & herinstalleren (helpt niet)

 • Verwijder middels sudo apt remove dropbox
 • Computer herstart
 • Opnieuw geïnstalleerd middels sudo apt install dropbox en gestart middels dropbox start &
 • ...Zelfde foutmelding.

Bestandsrechten opnieuw aanpassen

Nu als beheerder, en vanaf de root van de computer:

cd /
sudo find -name "config-livewaf.php" -exec chmod o+r {} \;

Instructies Dropbox (gelukt!)

[3]:

Dropbox afgesloten (Quit). Daarna:

sudo chown "$USER" "$HOME"
sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
sudo chattr -R -i ~/Dropbox
sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox

Merk op, dat hiermee redelijk wordt ingegrepen in de rechten op de bestanden. Dropbox is dus niet geschikt om te functioneren als een basis voor apps, zoals databases of webservers. Ik vraag me zelfs af, of je bv. MySQL-databases kunt opslaan in Dropbox.

Resultaten & evaluatie

 • Werkt!
 • Dus niet nodig om de computer te herstarten
 • De index wordt dus wel degelijk dynamisch bijgewerkt: Als-ie blijft hangen op een bestand, en dat bestand wordt gefixet, dan blijft-ie niet meer hangen.

Missende icoon toevoegen aan system tray (2019)

Het Dropbox-icoon is verdwenen uit de system tray! Wat nu?

Casus: Herinstallatie op een oude laptop (feb. 2020)

In feb. 2020 nam ik een oude ssd in gebruik. Dropbox weigerde dienst, omdat-ie te oud was:

 • Dropbox verwijderd: sudo apt remove dropbox
 • Laptop opnieuw opgestard
 • Dropbox geïnstalleerd: sudo apt install dropbox
 • Fluitje van een cent - Ik blijf het apart vinden, dat je moet inloggen op een webpagina, om een locale app te authenticeren. Maar het werkt wel.

'Syncing' maar er gebeurt niets-01 (juli 2020)

Ik heb de indruk dat er al een flinke tijd niet meer gescynchroniseerd wordt. Ik heb Dropbox geïnstalleerd op Dell2016, met een nieuwe SSD. De mappen werden aangemaakt, en sommige kleine bestanden, maar daarna lijkt het op te houden

Mogelijke oorzaken

Meest waarschijnlijke (di. 7 juli 2020): Dropbox lijkt moeite te hebben om synchronisatie te herstarten als synchronisatie onderbroken is (bv. computer uit & aan).

Overig:

 • Verslikt Dropbox zich in bepaalde karakters, die op ext4 wel kunnen, maar elders niet?
 • Ik kan me goed voorstellen dat Dropbox zich verslikt in bestandspermissies, zoals de casus uit mei vorig jaar. Oa. zitten er complete backups van websites in het Dropbox-account, en daar heb je vaak gekke dingen rondom permissies.

Acties

 • Bestandsrechten aangepast met dezelfde code als in mei - Geen verschil
 • Nieuw account aangemaakt op deze computer, en middels selective sync een kleine submap geselecteerd. Na 5 minuten begon Dropbox met synchroniseren, en was binnen een minuut klaar. Er verschenen sporadisch notificaties tav. synchronisatie. Naderhand was de status Up to date. Dit was op kantoor via wifi
 • Hetzelfde gedaan in m'n gebruikelijke computer-account (via wifi): Probleemloos. Daarna map uitgezet in selective sync
 • Verbonden met internet via kabel + selective sync weer aangezet voor dezelfde map. Binnen 7 seconde klaar
 • Via Selective Sync nu een grotere selectie gemaakt (alle privé-documenten). Oa. melding Downloading 2,494 files → Gelukt

Opnieuw een syncing-probleem

 • Via Selective Sync selectie uitgebreid. Dat bleek uren te gaan duren. Tussentijds de computer uit- & aangezet (omdat ik van kantoor naar huis ging). Nadat ik de computer thuis opnieuw aanzette, bleef Dropbox hangen bij Syncing.... Laptop de hele nacht aangelaten. 's Morgens was de situatie onveranderd
 • De selectie onder Selective Sync van hiervoor weer ongedaan gemaakt + Quit Dropbox en Dropbox opnieuw gestart. Geen verschil
 • Computer unlinked. Daarna deze nieuwe 'boom' verwijderd, en de computer opnieuw gelinked
 • Na een paar minuten (5? 10?) was de status Up to date

Samenvatting & conclusies:

 • Dit ging om Projecten/B./<diverse mappen> - Dit bleek om gigabytes te gaan. Dat was meer dan verwacht
 • Het is dus wél mogelijk voor Dropbox om de draad weer op te pakken. Althans, via unlinken-boom verwijderen-linken
 • Er zijn vermoedelijk meer factoren in het spel, die zorgen voor een sync-probleem. Bv. dat synchroniseren onderbroken wordt.

Kleine batch toegevoegd via Selecte Sync

 • Moeiteloos. In een paar seconde klaar.
 • Inhoud hiervan verplaatst naar backup-schijven. Daarna gewacht tot deze batch ook verdween van de Dropbox-site.

Opnieuw kleine batches

 1. Dropbox/Projecten/B./Archief: Ca. eerste 10 submappen - Moeiteloos
 2. Volgende 10 submappen: De lege mappen verschijnen gelijk, nog voor ik op OK had gedrukt

...Uiteindelijk gelukt om de hele archief-boom over te fietsen. Waaronder een map die ik deelde met iemand.

Echter:

 • De mappen verdwijnen niet uit de Selective Sync-dialoog
 • De mappen verdwijnen niet vanaf de Dropbox-site.

daarom handmatig verwijderd vanaf de site: Ik wel verder!

Oplossing: Baches in één keer synchroniseren

Dit leek in dit geval een werkende kortetermijnoplossing te zijn.

Oplossing: Structureel minder in Dropbox opslaan

Langetermijnoplossing: Voortaan veel minder documenten in Dropbox opslaan, want moeilijk te beheren - Zoals dat nu blijkt. Aanpak:

 • In batches alles downloaden naar externe harde schijf (ik combineer dit met nieuwe datastructuur backups/archief/bibliotheek)
 • Daarna alleen het hoognodige weer verplaatsen naar Dropbox-map op m'n computer.

Toch vind ik dat onhandig. Sterker nog, ik zou graag backups/library binnen Dropbox willen opslaan (zonder ze daadwerkelijk te synchroniseren op m'n werkstation), omdat ik niet altijd m'n backup-harde schijven bij de hand heb.

'Syncing' maar er gebeurt niets-02 (juli 2020)

Dit is het omgekeerde van hierboven: Ik had vanaf een backup-schijf bestanden gekopiëerd naar Dropbox. Opnieuw melding Syncing... maar er gebeurt niets.

Brainstorm

Starten vanaf bash

Complete feedback:

dropbox start

Starting Dropbox...dropbox: locating interpreter
dropbox: logging to /tmp/dropbox-antifreeze-E5HIWz
dropbox: initializing
dropbox: initializing python 3.7.5
dropbox: setting program path '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-100.4.409/dropbox'
dropbox: setting python path '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-100.4.409:/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-100.4.409/python-packages.zip'
dropbox: python initialized
dropbox: running dropbox
dropbox: setting args
dropbox: applying overrides
dropbox: running main script
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-100.4.409/cryptography.hazmat.bindings._constant_time.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-100.4.409/cryptography.hazmat.bindings._openssl.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-100.4.409/cryptography.hazmat.bindings._padding.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-100.4.409/apex._apex.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-100.4.409/psutil._psutil_linux.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-100.4.409/psutil._psutil_posix.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-100.4.409/tornado.speedups.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-100.4.409/wrapt._wrappers.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-100.4.409/PyQt5.QtWidgets.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-100.4.409/PyQt5.QtCore.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-100.4.409/PyQt5.QtGui.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-100.4.409/PyQt5.QtNetwork.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-100.4.409/PyQt5.QtDBus.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
Unable to monitor entire Dropbox folder hierarchy. Please run "echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p" and restart Dropbox to fix the problem.

De laatste regel geeft een commando om een storing op te lossen. Wat ik heb gedaan:

echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p
dropbox stop
dropbox start

Binnen een minuut verschenen de eerste synchronisatie-meldingen - Probleem verholpen?

'Syncing' maar er gebeurt niets - 03 (aug 2020)

 • Zelfde probleem als hiervoor
 • Ik geloof dat dit ontstond, toen ik vanaf een backup-harde schijf een hoop mappen & bestanden kopiëerde naar Dropbox
 • De oplossing van toendertijd, lijkt niet te helpen.

Starten vanaf bash + commando

strompf:~$ dropbox stop
Dropbox daemon stopped.
strompf:~$ dropbox start
Starting Dropbox...dropbox: locating interpreter
dropbox: logging to /tmp/dropbox-antifreeze-jqaiI5
dropbox: initializing
dropbox: initializing python 3.7.5
dropbox: setting program path '/home/strompf/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-103.4.383/dropbox'
dropbox: setting python path '/home/strompf/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-103.4.383:/home/strompf/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-103.4.383/python-packages.zip'
dropbox: python initialized
dropbox: running dropbox
dropbox: setting args
dropbox: applying overrides
dropbox: running main script
dropbox: load fq extension '/home/strompf/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-103.4.383/cryptography.hazmat.bindings._constant_time.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/strompf/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-103.4.383/cryptography.hazmat.bindings._openssl.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/strompf/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-103.4.383/cryptography.hazmat.bindings._padding.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/strompf/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-103.4.383/apex._apex.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/strompf/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-103.4.383/psutil._psutil_linux.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/strompf/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-103.4.383/psutil._psutil_posix.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/strompf/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-103.4.383/tornado.speedups.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/strompf/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-103.4.383/wrapt._wrappers.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/strompf/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-103.4.383/PyQt5.QtWidgets.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/strompf/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-103.4.383/PyQt5.QtCore.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/strompf/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-103.4.383/PyQt5.QtGui.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/strompf/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-103.4.383/PyQt5.QtNetwork.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
Dropbox isn't running!
Done!
strompf:~$ dropbox: load fq extension '/home/strompf/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-103.4.383/PyQt5.QtDBus.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so'
Unable to monitor entire Dropbox folder hierarchy. Please run "echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p" and restart Dropbox to fix the problem.

De suggestie uit de laatste regel opgevolgd:

trompf:~$ echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p
[sudo] password for strompf:      
fs.inotify.max_user_watches=100000
fs.inotify.max_user_watches = 100000
fs.inotify.max_user_watches = 100000
fs.inotify.max_user_watches = 100000
fs.inotify.max_user_watches = 100000

en Dropbox herstart. Na een tijdje kreeg ik weer dezelfde foutmelding:

Unable to monitor entire Dropbox folder hierarchy. Please run "echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p" and restart Dropbox to fix the problem.

'Syncing' maar er gebeurt niets - 04 (nov. 2020)

 • Hetzelfde probleem als hiervoor
 • dropbox stop
 • Commando: Als hiervoor, maar nu met 7 nullen: echo fs.inotify.max_user_watches=10000000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p
 • dropbox start

De feedback was onduidelijk. Daarom:

dropbox status
Syncing 455,701 files • 2+ days
Downloading 455,701 files (32.6 KB/sec, 2+ days)

- Ziet er goed uit.

Dropbox als standaard-locatie op iPad? (okt. 2021)

Ik geloof dat het op m'n mobieltje niet echt te doen was, om de Dropbox-map als standaard-locatie te gebruiken, omdat niet alles gesynchroniseerd wordt, ofzo. Hoe zit dat op de iPad?

Ik weet niet of het echt kan, maar je kunt de Dropbox-map wel als volwaardige map gebruiken, lijkt het:

Uiteraard is iCloud een interessant alternatief (al werkt delen van bestanden alleen met partijen met een Apple-ID): https://www.cnet.com/tech/services-and-software/kiss-dropbox-goodbye-with-icloud-folder-sharing-on-iphone-ipad-and-mac/

'Syncing' maar er gebeurt niets (nov. 2021)

 • Hetzelfde probleem als hiervoor
 • Commando met watches als hiervoor lijkt niet te werken. Paar keer herhaald, ook computer tussentijds herstart

Zelfde oplossing als hiervoor

Commando opnieuw toegepast, maar nu met 8 nullen

dropbox status zag er weinig hoopvol uit:

dropbox status
Syncing...

Advanced reinstall

Aan de slag gegaan met dit lijstje:

 • Huidige installatie verwijderd & computer herstart
 • Dropbox geïnstalleerd via deze pagina. Dat gaf een waarschuwing omdat via apt een oudere versie geïnstalleerd zou worden
 • Deze procedure was duidelijk grondiger, omdat ik alle instellingen had verwijderd. Versie: 134.4.4115 - Ik geloof dat dit dezelfde versie is als wat ik al had

Command-line update

Commando + opvolging:

$ dropbox update

Gtk-Message: 09:22:21.300: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-134.4.4115/cryptography.hazmat.bindings._openssl.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-134.4.4115/cryptography.hazmat.bindings._padding.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-134.4.4115/psutil._psutil_linux.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-134.4.4115/psutil._psutil_posix.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-134.4.4115/apex._apex.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-134.4.4115/tornado.speedups.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so'
dropbox: load fq extension '/home/jeroen/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-134.4.4115/wrapt._wrappers.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so'
success!


$ dropbox status

Syncing 1,903,519 files
Indexing 1,903,519 files...

Iets later:

$ dropbox status

Syncing 1,904,042 files • 2+ days
Uploading 430 files...
Downloading 1,903,612 files (275.7 KB/sec, 2+ days)

Even later verschenen de eerste bestanden in de Dropbox-map.

'Syncing' maar er gebeurt niets (Seo. 2022)

Probleem

Hetzelfde probleem als hiervoor:

$ dropbox status

Syncing...

terwijl er niets lijkt te gebeuren.

Acties

echo fs.inotify.max_user_watches=100000000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p

Zie ook

Bronnen

Syncing, maar er gebeurt niets (juli 2020)