Databasemodel (WordPress)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is het hoofdartikel rondom het databasemodel van WordPress. Dit it artikel is slechts een beginnetje. Zie sectie Zie ook voor meer.

Hoe vind je iets terug in de database?

Soms is het een uitermate lastig kunstje om te achterhalen waar iets in de database staat. In okt. 2020 had ik een casus die laat zien dat het niet altijd zo moeilijk hoeft te zijn.

Het probleem

 • Waar staan menu-items in de database?
 • Ik had ergens opgepikt dat dat via taxonomieën gaat, maar daar kan ik zo snel niets vinden.

Aanpak

 • Verander een menu-items in iets unieks. Bv. "Merk" → "Merkzzz"
 • Maak een db-dump
 • Selecteer regels uit de db-dump met de string "Merkzzz": less fr_fr_s1 | grep Merkzzz > merkzzz.txt
 • Open merkzzz.txt in een editor. Schakel wordwrap uit. Het was nog steeds onleesbaar, maar het was wel duidelijk dat het ging om de tabellen "wp_posts" en "wp_yoast_indexable", en dat was genoeg
 • Open tabel "wp_posts" in MySQL WorkBench en filter de output op "Merkzzz" - Klaar!

Velden

Meestal - maar niet altijd - hebben velden een globale naam. Maw., veld blablah in de ene tabel, is meestal hetzelfde veld blahblah in een andere tabel:

GUID's

WordPress maintains GUID-fields, like in wp_posts. These are exactly that: Global Unique IDentifiers. They were invented for feed-readers to keep track of what has been processed and what not. That they look like URLs, is completely irrelevant. You can update them after a migration, if you want, but frankly: Just ignore them [1], [2]

ID

 • De centrale entititeit in een WordPress-database, is een post (tabel wp_posts). Een post heeft een PK, genaamd ID
 • Deze naam is helaas niet globaal: In tabel wp_term_relationships heet dit veld namelijk object_id - Ik kan het echter verkeerd hebben: Misschien wordt met object iets anders (algemeners?) bedoeld dan een post-id.

Objecten

Dit hoofdstuk benaderd het database vanuit objecten. Bv.: Waar vind ik alle WooCommerce-producteninformatie? Hoe zit de Kenmerk-taxonomie in elkaar?

ACF-velden (inclusief buttonbar)

Zie ACF (Advanced Custom Fields, WordPress)#Database-model

Afbeeldingen

Zie Afbeeldingen & databasemodel (WordPress)

Menu-items

Zie Menu's (WordPress).

Posting-URL

De URL van een posting (vanaf de root van de site) vind je in wp_posts in de kolom post_name [3].

Screen Options

[4]:

WordPress Screen Options are displayed in a hanging tab in the upper right of the WordPress dashboard. Screen Options are user specific based on your login name. They're stored in table wp_usermeta

Voorbeeld

#
# Change the number of products that is being displayed at 'all products'
############################################################################
#
# * Change the number of products for a specific user: The page doesn't load
#  anymore to do this manually
# * Select user through "user_login", so it works equally well on development
#  environment and production environment
# * Jeroen Strompf - Okt. 2020
#
#
############################################################################
# Use the production database
############################################################################
#
use example_com;


############################################################################
# Read out the old value
############################################################################
#
select
  wp_users.user_login,
  wp_users.ID,
  wp_usermeta.*
from
  wp_users
join
  wp_usermeta
  on
   wp_usermeta.user_id = wp_users.ID
where
  user_login like "Jeroen"
  and
  meta_key like "edit_shop_order_per_page";


############################################################################
# Change value
############################################################################
#
update
  wp_usermeta
join
  wp_users
  on
   wp_usermeta.user_id = wp_users.ID
set
  meta_value=25
where
  wp_users.user_login = "Jeroen"
  and
  wp_usermeta.meta_key = "edit_shop_order_per_page";


############################################################################  
# Read out the new value
############################################################################
#
select
  wp_users.user_login,
  wp_users.ID,
  wp_usermeta.*
from
  wp_users
join
  wp_usermeta
  on
   wp_usermeta.user_id = wp_users.ID
where
  user_login like "Jeroen"
  and
  meta_key like "edit_shop_order_per_page";  

Taxonomieën

Zie Taxonomieën - Datamodel (WordPress)

WooCommerce-orders & order lines

Een impressie. Er zijn aanzienlijk meer velden beschikbaar, maar dit komt een heel eind. Let ook op de self-joins:

################################################################################
# Get quite some order data
################################################################################
#
select
  ID,
  post_date,
  post_type,
  post_status,
  wp_woocommerce_order_items.order_item_id,
  wp_woocommerce_order_items.order_item_type,
  wp_woocommerce_order_items.order_item_name,
  itemmeta_01.meta_value as sellprice_ex_vat,
  itemmeta_02.meta_value as product_post_id,
  wp_postmeta.meta_value as sku

from
  # wp_posts: Basic order stuff
  ########################################
  #
  wp_posts

join
  # wp_woocommerce_order_items: Various
  ########################################
  #
  wp_woocommerce_order_items
  on
  wp_posts.ID = wp_woocommerce_order_items.order_id

join
  # wp_woocommerce_order_items (1): sellprice
  ########################################
  #
  # First of several self-joins
  #
  wp_woocommerce_order_itemmeta as itemmeta_01
  on
  wp_woocommerce_order_items.order_item_id = itemmeta_01.order_item_id

join
  # wp_woocommerce_order_items (2): product_id
  ########################################
  #
  # Product_id is used for retrieving sku further on
  #
  wp_woocommerce_order_itemmeta as itemmeta_02
  on
  wp_woocommerce_order_items.order_item_id = itemmeta_02.order_item_id

join
  # wp_postmeta: sku
  ########################################
  #
  # Finally: Here's the sku!
  #
  wp_postmeta
  on
  wp_postmeta.post_id = itemmeta_02.meta_value

where
  post_type = "shop_order"
  and
  post_status = "wc-completed"
  and
  itemmeta_01.meta_key = "_line_subtotal"
  and
  itemmeta_02.meta_key = "_product_id"
  and
  wp_postmeta.meta_key = "_sku";

WooCommerce - Revenue per product

################################################################################
# Calculate revenue per product
################################################################################
#
select
  wp_postmeta.meta_value as sku,
  wp_woocommerce_order_items.order_item_name,
  sum(itemmeta_01.meta_value) as product_revenue_ex_vat
  
from
  # This table is only used to select the right related data
  #
  wp_posts

join
  wp_woocommerce_order_items
  on
  wp_posts.ID = wp_woocommerce_order_items.order_id

join
  # Revenue
  #
  wp_woocommerce_order_itemmeta as itemmeta_01
  on
  wp_woocommerce_order_items.order_item_id = itemmeta_01.order_item_id

join
  # product-post-id
  #
  wp_woocommerce_order_itemmeta as itemmeta_02
  on
  wp_woocommerce_order_items.order_item_id = itemmeta_02.order_item_id

join
  # wp_postmeta: sku
  ########################################
  #
  # Finally: Here's the sku!
  #
  wp_postmeta
  on
  wp_postmeta.post_id = itemmeta_02.meta_value
  
where
  post_type = "shop_order"
  and
  post_status = "wc-completed"
  and
  itemmeta_01.meta_key = "_line_subtotal"
  and
  wp_postmeta.meta_key = "_sku"

group by
  sku

order by
  product_revenue_ex_vat desc;

WooCommerce-producten - Korte variant

WooCommerce-productinformatie vind je voornamelijk op twee plekken [5]:

 • wp_posts
 • wp_postmeta

Voorbeeld: Selecteer de belangrijkste gegevens uit wp_posts en de SKU's uit wp_postmeta:

select
  wp_posts.ID			as post_id,
  wp_posts.post_title		as post_title,
  wp_posts.post_name		as slug,
  wp_posts.post_content    as content,  # =product description
  wp_postmeta.meta_value	as sku
from 
  wp_posts
join
  wp_postmeta
  on
  wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id
where 
  post_type="product"
  and
  post_status="publish"
  and
  meta_key="_sku";

WooCommerce-producten - Uitgebreide variant

 • Inclusief primaire en secundaire afbeelding, prijs + uitleg, maar zonder taxonomische informatie
 • MISSING: Korte productomschrijving van Yoast (zit in een eigen Yoast-tabel)
#
# Example: Retrieve all product data
################################################################################
#
use wp_tmp;
#
#
################################################################################
# Select
################################################################################
#
select 
  wp_posts.id			as post_id,
  wp_posts.post_title		as post_title,
  wp_posts.post_name		as slug,
  wp_posts.post_content	as content,
  wp_posts.guid		as guid,
  wp_postmeta.meta_value	as sku,
  wp_postmeta_03.meta_value	as thumbnail_path,
  wp_postmeta_05.meta_value	as second_image_path,
  wp_postmeta_06.meta_value	as price
from 
  wp_posts


# Join 01 on wp_postmet: "sku"
############################################################
#
left join
  wp_postmeta
  on
  wp_posts.id = wp_postmeta.post_id


# Join 02 on wp_postmeta: "_thumbnail_id"
############################################################
#
# "_thumbnail_id" on its turn, is a wp_postmeta.product_id
#
left join
  wp_postmeta as wp_postmeta_02
  on
  wp_postmeta_02.post_id = wp_posts.id
  and
  wp_postmeta_02.meta_key = "_thumbnail_id"


# Join 03 on wp_postmeta: thumbnail-path
############################################################
#
# This join is different from the two below, as it is a
# double join: It retrieves the meta_id for the thumbnail-
# attachment
#
left join
  wp_postmeta as wp_postmeta_03
  on
  wp_postmeta_03.post_id = wp_postmeta_02.meta_value
  and
  wp_postmeta_03.meta_key = "_wp_attached_file"


# Join 04 on wp_postmeta: "_product_image_gallery"
############################################################
#
# Retrieve the meta_value for "_product_image_gallery":
# It is the post_id of everything related to the second
# image
#
left join
  wp_postmeta as wp_postmeta_04
  on
  wp_postmeta_04.post_id = wp_posts.id
  and
  wp_postmeta_04.meta_key = "_product_image_gallery"


# Join 05 on wp_postmeta: "_product_image_gallery"
############################################################
#
# Retrieve the meta_value for "_product_image_gallery":
# It is the post_id of everything related to the second
# image
#
left join
  wp_postmeta as wp_postmeta_05
  on
  wp_postmeta_05.post_id = wp_postmeta_04.meta_value
  and
  wp_postmeta_05.meta_key = "_wp_attached_file"


# Join 06 on wp_postmeta: "_price"
############################################################
#
# "_price" and "_regular_price" seem always identical → Only
# fetch the first one
#
left join
  wp_postmeta as wp_postmeta_06
  on
  wp_postmeta_06.post_id = wp_posts.id
  and
  wp_postmeta_06.meta_key = "_price"


# Where clause
############################################################
#  
where 
  post_type="product"
  and
  post_status="publish"
  and
  wp_postmeta.meta_key="_sku"


# Limit
############################################################
#
limit 
  0, 10;

WooCommerce Shop-page widgets

De widgets/filters op de shop page, worden gecodeerd in tabel wp_options in een paar velden met serialised content:

select option_value from wp_options where option_name = "widget_woocommerce_product_categories"  # Category-widget
select option_value from wp_options where option_name = "widget_woocommerce_layered_nav"     # Attribute-widgets

WooCommerce order-adressen

 • Order-ID's vind je in tabel wp_posts
 • Adresgegevens vind je in tabel wp_postmeta.

Voorbeeld:

# Retrieve a list of all countries to which there were orders
################################################################################
#
#
################################################################################
# Select database
################################################################################
#
use knl;


################################################################################
# All countries to which there have been orders
################################################################################
#
SELECT distinct
	meta_value
FROM 
	wp_posts
join
	wp_postmeta
	on
	wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id
where
	post_type = "shop_order"
    and
    meta_key like "%country";

Yoast

Zie Yoast - Databasemodel

Tabellen

wp_options & wp_postmeta

Beide tabellen dienen voor 'extra' informatie die niet in een primaire tabel pastte, maar met een interessant verschil:

 • wp_options: Naast een eigen ID, zijn er twee velden: {option_name; option_value} - Dus label-waarde-paren
 • wp_postmeta: Naast een eigen ID, zijn er drie velden: {post_id; meta_key; meta_value} - Dus label-waarde-paren, gekoppeld aan een post_id. Zo'n post_id kan trouwens ook een meta_id zijn. Dat is bv. het geval bij WooCommerce-producten rondom afbeeldingen → attachments.

wp_gf_entry

Heeft betrekking op Gravity Forms

Zie ook

Bronnen