Conversions & Converted Clicks (AdWords)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Conversions

De grootheid conversions houdt alle conversies bij, die voortkomen uit AdWords. Als een bezoeker binnen de gestelde time window (typisch 30 dagen) twee keer een order plaats, draagt dat twee keer bij aan Conversions.

Tooltip:

The Conversions column reports total conversions, 
across all the conversion actions you're tracking.

What it means: See how many times your ads led 
customers to an action you've defined as valuable, 
such as sales or leads.

Tip: How you've chosen to count your conversions 
(unique or all) affects the number shown in this 
column. 

Converted clicks

  • De grootheid converted clicks geeft het aantal klikken aan, waar één of meer orders uit is voortgekomen. Het is dus tevens een maat voor het aantal unieke bezoekers
  • Als een bezoeker één keer doorklikt, en binnen een paar dagen twee orders plaats, geldt dat als éénn converted click en twee conversions.

Wat de tool tip er van vindt:

Converted clicks is the number of clicks that 
convert within your chosen conversion window 
(typically 30 days).

What it means: This is how many clicks resulted
in one or more conversion actions. (The conversions 
will be counted separately in the "Conversions" 
column.)

Why use it: This number can help you approximate
how many unique customers you're acquiring.

Example: A customer clicks on your ad and makes
two purchases. So you’ll see two conversions in 
the “Conversions” column, but only one converted 
click in this column. 

Zie ook