Concurrency (MySQL)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Met concurrency bedoel ik hier: Hoe weet ik welke versie van een entiteit (bv. een tabel) de juiste is?

Voorbeeld

 • Opgeleverde tabellen staan in database dwh_org
 • Voor een project heb ik een bijbehorende projectdatabase, genaamd eansku
 • In eansku heb ik een tabel sku_b2 gecreëerd. Na een tijdje is deze tabel gepushed naar dwh_org
 • Nu, een maandje later wil ik verder werken met tabel sku_b2. Ik weet alleen niet zeker of ik tussentijd in eansku wijzigingen heb aangebracht. Of dat sku_b2 via een andere projectdatabase is veranderd op dwh_org. Hoe kan ik dat achterhalen?

information_schema

Systeemdatabase information_schema beschikt over enige relevante informatie:

update_time

Dit werkt, maar alleen als records daadwerkelijk zijn aangepast. Niet als een complete tabel is aangemaakt (bv. door push):

select
  update_time  # Steeds leeg?
from
  information_schema.tables
where
  table_schema="eansku"
and
  table_name="sku_b2";

create_time

Dit werkt beter:

select
  create_time
from
  information_schema.tables
where
  table_schema="eansku"
and
  table_name="sku_b2";

Tabel die gepushed is

Dit werkt: De gepushte tabel heeft als create_time de tijd van pushen.

use eansku;
call push_table("sku_b2", "sku_b2");  # Push this table to dwh_org

select
  create_time
from
  information_schema.tables
where
  table_schema="dwh_org"
  and
  table_name="sku_b2";

Tabel die aangepast is

In bovenstaande tabel heb ik een record aangepast. En dat is te detecteren:

select
  create_time,
  update_time
from
  information_schema.tables
where
  table_schema="dwh_org"
  and
  table_name="sku_b2";