Campagne-start-date-storing (Amazon, bulk-adverteren)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Als ik campagnes in bulk aanmaak (dus als csv-bestand), dan struikelt Amazon regelmatig over het datumveld dat de start van de campagne aangeeft. Dit lijkt een bug te zijn. Het gedrag verschilt van marktplaats tot marktplaats, en voor de Europese marktplaatsen heb ik een workaround gevonden.

Oplossing: Campagne-startdatumveld weglaten!

Soms kan het zo simpel zijn: Gewoon deze hele kolom weglaten!

Probleem opgelost.

Het probleem - Amazon Europa (mrt.-mei 2017)

In mei 2017 merkte ik, dat Amazon.de zich verslikt in start date-velden. Eind mei 2017 is het probleem nog net zo actueel. Voorbeeld van een bestand dat een fout genereert:

"Campaign Name"	"Campaign Daily Budget"	"Campaign Start Date"
"Harvesting"	"10"	"05-29-2017"

Deze foutmelding treedt ook op bij amazon.co.uk, en ik geloof, bij alle Europese vestigingen. Dit is een voorbeeld van Amazon.co.uk:

Feed Processing Summary:					
	Number of records processed				30727
	Number of records successful				0
	Number of records with errors				3
	Number of records with warnings				0
					
Original record #  Error code  Error severity  Error message		
320	      2203	 ERROR	     Harvesting does not exist as a campaign in your 
                         Bulk File or within your account, 15363 ads were not created
2	      4001	 ERROR 	     This campaign was not created because it is missing a start date. 
                         Add a start date, and then resubmit your bulk file.
319	      2203	 ERROR	     Harvesting does not exist as a campaign in your Bulk File or 
                         within your account, 15363 ad groups were not created

Amazon Europa - Aanvullende gegevens

Formattering campagne-start-datum-veld

Dit voorbeeld van Amazon.com laat zien hoet het datumveld geformatteerd dient te worden:

.csv-bestand van een succesvolle upload Amazon.com. Het betreffende datumveld heet "Campaign Start Date" (ook in Europa) en een voorbeeld van een correcte waarde voor dit veld is hier "03-28-2017"

Overig

 • Het eigenlijke sjabloon heeft een header van maar één regel. Da's een stuk handiger dan het productupload-sjabloon
 • In het datumveld moeten streepjes gebruikt worden als scheidingsteken. Niet schuine strepen.
 • Sommige karakters zijn niet toegestaan in het veld keywords. In ieder geval de schuine streep "/"
 • XLSX-bestanden die met LibreOffice Calc zijn gegenereerd, worden geaccepteerd
 • Onbekende kolommen worden genegeerd. Ze genereren geen foutmeldingen of waarschuwingen
 • Start-datums mogen in het verleden liggen. Dan wordt gewoon de datum van vandaag aangehouden.

Ideeën, vraagstukken, mogelijke oplossingen

 • Kun je die hele kolom niet gewoon weglaten? Als je een datum in het verleden invult, wordt dat ook genegeerd, dus waarom niet de hele kolom weglaten?

Amazon.de - Diverse tests (mrt-mei 2017)

Starting date - XLSX-bestand

Als je een xlsx-bestand gebruikt, moet het format van de betreffende veld daadwerkelijk van het type date zijn

Starting date - Tekst-bestand

Tot op heden niet gelukt dit aan de praat te krijgen. Ik krijg voortdurend deze foutmelding:

Feed Processing Summary:					
	Number of records processed				1
	Number of records successful				0
	Number of records with errors				1
	Number of records with warnings				0
					
Original record #	Error code	Error severity	Error message		
2	4001	ERROR	This campaign was not created because it is missing a start date. Add a start date, and then resubmit your bulk file.		

Dubbele aanhalingstekens & verschillende scheidingstekens

 • Datumveld wel/niet tussen dubbele aanhalingstekens - Geen verschil
 • Geen dubbele aanhalingstekens & "/" als scheidingsteken, geen voorlopnul bij maand (het is nu maand 3)
 • "/" als scheidingsteken of "-" als scheidingsteken

Geen dubbele aanhalingstekens, "-", geen voorloopnul

Campaign Name	Campaign Daily Budget	Campaign Start Date	Campaign End Date	Campaign Targeting Type ...
Test_02	    10	        3-29-2017		            Manual ...

Geen oplossing.

Geen dubbele aanhalingstekens, "-", wel voorloopnul

Campaign Name	Campaign Daily Budget	Campaign Start Date	Campaign End Date	Campaign Targeting Type ...
Test_02	    10	        03-29-2017		            Manual ...

Geen dubbele aanhalingstekens, "/", wel voorloopnul - Niet OK

Campaign Name	Campaign Daily Budget	Campaign Start Date	Campaign End Date	Campaign Targeting Type ...
Test_02	    10	        03/29/2017		            Manual ...

Idem, maar met minder velden - Niet OK

Campaign Name	Campaign Daily Budget	Campaign Start Date	Campaign End Date	Campaign Targeting Type	Campaign Status
Test_02	10	03/29/2017		Manual	Paused

Behalve de eerdere foutmelding, verschijnen er nu ook waarschuwingen dat AdGroups e.d. ontbreken. Hij kan de kolomnamen dus correct identificeren.

Idem, maar met dubbele aanhalingstekens

Campaign Name	Campaign Daily Budget	Campaign Start Date	Campaign End Date	Campaign Targeting Type	Campaign Status
Test_02	10	03/29/2017		Manual	Paused

Bewust met verkeerde heading starting date - Wel OK!

Campaign Name	Campaign Daily Budget	Campaignveldje	Campaign End Date	Campaign Targeting Type	Campaign Status
Test_02	    10	        "03/29/2017"		        Manual	        Paused

Hé: Nu wordt-ie wel geaccepteerd! De startdatum wordt daarbij de datum van morgen, en da's prima:

Dubbele aanhalingstekens, conform voorbeeld-download - Werkt dit?

"Campaign Name"	"Campaign Daily Budget"	"Campaign Start Date"
"Harvesting"	"10"	"29/05/2017"

Ziet er hoopvol uit, want ik krijg nu een andere foutmelding (namelijk, dat de parameter voor Bid+ niet klopt).

Workaround Amazon Europa: Bid+-kolom weglaten (mei 2017)

Het probleem blijkt niet op te treden, als ik de bid+-kolom verwijder:

"Campaign Name"	"Campaign Daily Budget"	"Campaign Start Date"	"Campaign End Date"	"Campaign Targeting Type"	"Campaign Status"
"Harvesting"	"10"	"29/05/2017"	""	"Automatic"	"Enabled"

Welliswaar geeft het ontbreken van die kolom een waarschuwing, maar dat hindert niet.

Gelukt op Amazon.com (mrt. 2017)

Op Amazon.com kan het dus wél: Via een csv-bestand een campagne-definitie uploaden:

.csv-bestand om een campagne te defineren. Bestand:Genereer-campagne-amazon com.csv

De oplossing om de Bid+-kolom weg te laten, lijkt vervolgens z'n eigen problemen te genereren.

Amazon.com - Ook problemen (juni 2017)

 • Met schuine strepen als scheidingsteken: Werkt niet
 • Met streepjes als scheidingsteken: Werkt niet

Oplossing: Startdatum gewoon weglaten!

Deze campagne-definitief heb ik geüpload. Hij bevat geen campagne-startdatum of -einddatum:

"Campaign Name"	"Campaign Daily Budget"	"Campaign Targeting Type"	"Campaign Status"	"Ad Group Name"	"Max Bid"	"Ad Group Status"	"SKU"	"Keyword"	"Match Type"	"Status"	"10"
"start_datum_test"	"10"	"Automatic"	"Enabled"	""	""	""	""	""	""	""	"20"

En dit is het bijbehorende rapport:

Feed Processing Summary:					
	Number of records processed				1
	Number of records successful				1
	Number of records with errors				0
	Number of records with warnings				1
					
Original record #	Error code	Error severity	Error message		
2	2000	WARNING	Set campaign start date for start_datum_test to 2017-06-14 13:00 UTC		

De campagne is gewoon aangemaakt.

Amazon.es - Bid Max-storing (juni 2017)

Ik kan geen AdGroups importeren, omdat de waarde in de kolom Bid Max niet zou kloppen.

Het probleem

Dit uploadbestand:

"Campaign Name"	"Campaign Daily Budget"	"Campaign Targeting Type"	"Campaign Status"	"Ad Group Name"	"Max Bid"	"Ad Group Status"	"SKU"	"Keyword"	"Match Type"	"Status"	"10"
"test"	"10"	"Automatic"	"Enabled"	""	""	""	""	""	""	""	"20"
"test"	""	""	""	"0100_Bosch_B 310"	"0.10"	"Enabled"	""	""	""	""	"50"
"test"	""	""	""	"0100_Bosch_B 310"	""	""	"0100_Bosch_B 310"	""	""	"Enabled"	"50"

geeft deze foutmelding:

Feed Processing Summary:					
	Number of records processed				3
	Number of records successful				1
	Number of records with errors				2
	Number of records with warnings				1
					
Original record #	Error code	Error severity	Error message		
2	2000	WARNING	Set campaign start date for test to 2017-06-17 09:54 UTC		
3	1025	ERROR	Invalid value submitted for 'Max Bid', please review the acceptable values for 'Max Bid', 
            change this field, and resubmit your bulk file		
4	2204	ERROR	0100_Bosch_B 310 does not exist as an adgroup for campaign test in your Bulk File or within your account, 
            1 ad were not created		

Deze twee foutmeldingen hangen samen. Het lijkt erop dat de AdGroup-regel het probleem is.

Aanvullende gegevens

Dit is een amazon.es-specifieke bug

 • Als ik het upload-bestand neem van bv. Frankrijk, en ik submit daarvan de eerste drie regels, krijg ik dezelfde foutmelding
 • Als ik dat bestand upload op Amazon.fr, geeft het geen foutmelding (bestanden 03 & 05)
 • Als ik daarna deze campagne op amazon.fr verwijder en opnieuw upload, wordt het nog steeds geaccepteerd (bestanden 03 & 06). Dus de historie van een campagne, speelt geen rol.

Standaard-sjabloon werkt ook niet

Dit bestand, gebaseerd op het te downloaden campagne-sjabloon, maar zonder datumvelden

"Campaign Name"	"Campaign Daily Budget"	"Campaign Start Date"	"Campaign End Date"	"Campaign Targeting Type"	"Ad Group Name"	"Max Bid"	"SKU"	"Keyword"	"Match Type"	"Campaign Status"	"Ad Group Status"	"Status"	"Bid+"
"test"	10			"Automatic"						"Enabled"			
"test"					"test_ad_group"	0.1					"Enabled"		

genereert deze feedback:

Feed Processing Summary:					
	Number of records processed				2
	Number of records successful				1
	Number of records with errors				1
	Number of records with warnings				1
					
Original record #	Error code	Error severity	Error message		
2	2000	WARNING	Set campaign start date for test to 2017-06-17 12:21 UTC		
3	1025	ERROR	Invalid value submitted for 'Max Bid', please review the acceptable values for 'Max Bid', change this field, and resubmit your bulk file		
	

En da's ok.

Standaard-sjabloon zonder dubbele haakjes om Max Bid, werkt ook niet

Dit bestand, waarbij numerieke gegevens niet door dubbele haakjes zijn omgeven, gaf hetzelfde resultaat:

"Campaign Name"	"Campaign Daily Budget"	"Campaign Start Date"	"Campaign End Date"	"Campaign Targeting Type"	"Ad Group Name"	"Max Bid"	"SKU"	"Keyword"	"Match Type"	"Campaign Status"	"Ad Group Status"	"Status"	"Bid+"
"test"	10			"Automatic"						"Enabled"			
"test"					"test_ad_group"	0.1					"Enabled"		

Zelfs met minimale kolommen is de fout er nog

Dit bestand gaf nog steeds de Max Bid-fout:

Campaign Name	Ad Group Name	Max Bid	Ad Group Status
test	test_ad_group	0.1	Enabled

Mogelijke oorzaken & oplossingen

 • Misschien gelden voor amazon.es andere kolommen of een andere volgorde van kolommen
 • Er zijn een paar kolommen weggelaten (begindatum, einddatum, bid+). Misschien geeft dat storingen?
 • Ik heb een eigen kolom toegevoegd ivm. sorteervolgorde. Misschien geeft dat storingen?
 • → Sjabloon downloaden en toepassen. Wat voor foutmelding geeft dat?
 • → Volgorde van kolommen aanpassen
 • Misschien komma gebruiken als decimaalscheidingsteken

Oplossing: Komma als decimaal-scheidingsteken

Dit getal blijkt komma's te moeten gebruiken als decimaal-scheidingsteken. Heel vreemd, maar simpel op te lossen.

Voorbeeld: Dit upload-bestand

"Campaign Name"	"Campaign Daily Budget"	"Campaign Start Date"	"Campaign End Date"	"Campaign Targeting Type"	"Ad Group Name"	"Max Bid"	"SKU"	"Keyword"	"Match Type"	"Campaign Status"	"Ad Group Status"	"Status"	"Bid+"
"test"	10			"Automatic"						"Enabled"			
"test"					"test_ad_group"	0,1					"Enabled"		

genereert deze feedback:

Feed Processing Summary:					
	Number of records processed				2
	Number of records successful				2
	Number of records with errors				0
	Number of records with warnings				1
					
Original record #	Error code	Error severity	Error message		
2	2000	WARNING	Set campaign start date for test to 2017-06-17 13:02 UTC