Campagne-rapportages Amazon (algemeen)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Advertising reports-hoofdscherm. Je lijkt nix te kunnen instellen (zelfs niet bv. bestandsformaat, of automatische aanmaak van rapporten). Je kunt ook niet opgeven waarover je een rapport wilt hebben: Rapporten bevatten altijd alle informatie over alle campagnes

Net als bij Google Analytics en Google Ads, krijg je toegang tot meer informatie als je adverteert. Er zijn diverse rapporten beschikbaar. Deze kun je bereiken via Reports » Advertising reports of via de campagnes zelf. In de loop van 2017/2018, zijn de rapportages aangepast. Het huidige aanbod:

 1. Search term report (str)
 2. Keyword report (kr)
 3. Advertised product report (apr)
 4. Placement report (pr)
 5. Purchased product report (ppr)
 6. Performance over time report (potr).

Daarnaast zijn eerder-gegenereerde 'oude' rapporten beschikbaar (Advertising » Advertising reports » Missing the old reports? Access them here. Je kunt hier echter geen nieuwe rapporten genereren.

Deze rapportages hebben een paar opvallende beperkingen:

 • Informatie wordt geaggregeerd op AdGroup-niveau en is niet beschikbaar op productniveau
 • Rapporten zijn enkel beschikbaar over de afgelopen twee of drie maanden. Je kunt niet verder terug. Je kunt rapporten ook niet meer automatisch laten genereren.

Maandelijkse downloads

Keep it simple: Report names zoals in Amazon (punten en spaties zijn bv. niet toegestaan):

 Rpt  Voorbeeld report name  Instellingen
 ---  ---------------------  --------------------------
1. str  20180905-str-201808   Last month, daily
2. kr  20180905-kr-201808   Last month, daily
3. apr  20180905-apr-201808   Last month, daily
4. pr  20180905-pr-201808   Last month, daily
5. ppr  20180905-ppr-201808   Last month, daily
6. potr 20180905-potr-201808  Last month, daily

Als onderscheid per land een rol speelt:

 Rpt  Voorbeeld report name   Instellingen
 ---  -----------------------  --------------------------
1. str  20180905-de-str-201808   Last month, daily
2. kr  20180905-de-kr-201808   Last month, daily
3. apr  20180905-de-apr-201808   Last month, daily
4. pr  20180905-de-pr-201808   Last month, daily
5. ppr  20180905-de-ppr-201808   Last month, daily
6. potr 20180905-de-potr-201808  Last month, daily

Niet alle rapporten zijn overal verkrijgbaar:

    apr  kr  potr  ppr  pr  str
1. cm  *  *   *   *  *   *
2. de  *  *   *   *  *   *
3. es  *  *   *   *  --  *
4. fr  *  *   *   *  --  *
5. uk  *  *   *   *  *   *

Data unit

Advertising reports » Data unit

Bij aanmaak van een rapport, kun je tav. data unit kiezen uit Daily of Total. Reports for this date range can be generated daily or in total. zegt het help-wolkje.

Total

 • Identieke gebeurtenissen worden geaggregeerd over de gehele periode
 • De rapportage is echter iets nauwkeuriger (en verwarrender!) dan dat: Er wordt een begin- en einddaum vermeld waarbinnen deze evenementen zich voordeden binnen de gekozen periode (bv. een maand).

Daily

 • Evenementen worden per dag vermeld in het rapport
 • Nauwkeuriger
 • Rapporten zijn langer (eerste indruk: slechts ca. 10% langer).

Voorbeeld

Dagelijks rapport:

Start Date	End Date	Cur	Campaign Name	    Ad Group Name	    Kw	Match	Search Term	Im	Clicks
jul 01, 2018	jul 29, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0105_Bosch_CSB 700-2 RE	*	BROAD	b01ed1ekkw	8	2

Totaalrapport:

Date	    Cur	Campaign Name	    Ad Group Name	    Kw	Match	Search Term   Im	Clicks
jul 01, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0105_Bosch_CSB 700-2 RE	*	BROAD	b01ed1ekkw	2	1
jul 29, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0105_Bosch_CSB 700-2 RE	*	BROAD	b01ed1ekkw	6	1

Conclusie

 • Standaard dagelijkse rapporten gebruiken. Dat andere rapport bevat minder informatie en ook nog eens op een onhandige manier
 • In sommige specifieke gevallen zijn totaalrapporten handiger.

Search term report

Het Search term report lijkt op Google Ad's Keywords-scherm. [1]:

The Search Term Report contains search terms that generate at least one click on your ad. It contains the actual search terms 
shoppers entered while searching on Amazon.com for the past 60 days. Search terms only show when there has been a click on 
your ad and as a result your impressions may not match to other reports that show total impressions.
 • Dit rapport bevat info op AdGroup-niveau en niet op SKU-niveau. Oplossing: Eén SKU per AdGroup toepassen
 • Er bestaan third party-tools om dingen begrijpelijker te maken, of in een bredere context te plaatsen. Die kunnen wellicht handig zijn als aanvulling, maar niet als vervanging

Grootheden

Een impressie van een Search Term Report van Amazon.de (let op: Dit is mogelijk het 'oude' rapport):

 Duitse benaming              Omschrijving          dwh
 ---------------------------------------   --------------------------   --------------
* Kampagne                 - Campagne           - campagne
* Anzeigengruppenname           - AdGroup           - adgroup
* Suchbegriff des kunden          - Search term         - search_term
* Keyword                 - Keyword           - keyword
* Übereinstimmungstyp           - Matching type        - matching
* Datum erster aufruf           - Datum eerste impressie    - start_date
* Datum letzter aufruf           - Datum laatste impressie   - end_date
* Aufrufe                 - Impressies          - impressions
* Klicks                  - # Clicks           - clicks
* Klickrate (CTR)             - CTR             - ctr
* Gesamtausgaben              - Totale kosten        - total_costs
* Durchschnittliche CPC          - Gm. CPC           - cpc
* Zugeschriebene Umsatzkosten       - ACoS             - acos
* Währung                 - Valuta            - currency
* Aufgegebene Bestellungen, 1 Woche    - # Bestellingen        - amount
* Bestellumsatz, 1 Woche (€)        - Totale gerealiseerde omzet  - revenue_total
* Konversionsrate, 1 Woche         - CVR             - cvr
* Bestellte gleiche SKU-Einheiten, 1 Woche - # Bestelde SKU's       - amount_adgroup
* Bestellte andere SKU-Einheiten, 1 Woche - # Bestelde overige SKU's   - amount_other
* Bestellumsatz gleiche SKU, 1 Woche    - Omzet deze SKU        - revenue_adgroup
* Bestellumsatz andere SKUs, 1 Woche    - Omzet overige SKU's.     - revenue_other

Opmerkingen:

 • ctr gebruikt een punt als decimaalscheidingsteken, terwijl elders een komma wordt gebruikt
 • Waar relevant, geldt een time window van één week:
 • ACoS is alleen niet-nul, als er daadwerkelijk omzet heeft plaatsgevonden
 • # Bestelde SKU's: Heeft waarschijnlijk betrekking op deze AdGroup
 • # Bestelde overige SKU's: Heeft waarschijnlijk betrekking op overige AdGroups
 • Lastig om hier een PK uit te destilleren. Dat zou vermoedelijk de eerste zeven velden zijn
 • Dit rapport kun je downloaden op campagne-niveau, inclusief de complete historie. Dus desgwenst kun je een hele campagne in één keer evalueren (al mis je dan wél dynamiek)

Goedlopende producten identificeren

 1. Achterhaal de producten met de hoogste omzet
 2. Evalueer ACoS.

Slechtlopende producten identificeren

Alle producten die minimaal één klik hebben gekregen, worden vermeld in dit rapport. Je kunt met dit rapport dus producten achterhalen met veel klikken en/of kosten, maar weinig of geen omzet.

Negatieve zoektermen identificeren

Dit rapport bevat de search terms die bezoekers gebruikten, ook voor geautomatiseerde campagnes. Zodoende kun je negatieve zoektermen achterhalen

Biedingen optimaliseren

Je kunt dit rapport gebruiken om tot op zekere hoogte biedingen te optimaliseren:

 • Genoeg historie en de ACoS structureel te hoog? ⇒ Biedingen verlagen tot maximale ACoS of daaronder, om nog iets over te houden, inclusief een bod van 0
 • Producten met veel omzet en relatief lage ACoS? ⇒ Biedingen verhogen.

Wat je hier niet direct mee kunt, is het bod bepalen waarbij de winst optimaal is. Daarvoor heb je marginale analyse nodig. Dat zou je kunnen doen door bv. elke maand het bod iets aan te passen, en te evalueren wat omzet en winst doen. De uitdaging hierbij is, om voldoende meetdata te vergaren.

Keyword report

[2]:

The keyword report shows all the keywords, including their associated campaigns and ad groups, 
in an account that saw traffic in the time period selected. Keyword reports offer a custom date 
range of the last 90 days.

Note: If you have the same keyword in multiple campaigns it will show up multiple times, once 
for each ad group and campaign combination.
 • Het lijkt op het zoektermen-overzicht in Google Ads
 • Het Keyword Report vermeldt ook AdGroups/zoektermen die impressies genereerden, maar geen klikken. Die info vind je niet terug in het Search Term Report
 • Het Keyword Report vermeld geen search terms (=wat bezoekers intikten). Alleen keywords (=termen waarop je adverteert)
 • Wellicht dat dit rapport iets toevoegt tov. Search Keyword Report, omdat het iets gedetailleerder is. De vraag is, of het gemakkelijk te combineren is met de overige rapporten
 • Het daily report is een paar keer groter dan het total report.

Advertised Product Report

Bij gebruik van SKAG (Single Keyword per AdGroup) betwijfel ik of dit rapport iets toevoegt aan het Keyword Report. Zie ook het voorbeeld verderop.

Placement Report

Het placement report geeft beperkte info omtrent de plek waar een advertentie is getoond. Voorbeeld (niet alle kolommen):

Start Date	End Date	Cur	Campaign Name	        Bid+	Placement	    Impr	Clicks	CPC	Spend
jul 01, 2018	jul 31, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	    Off	Other on Amazon	    413469	304	€ 0,08	€ 24,56
jul 01, 2018	jul 31, 2018	EUR	02_Alles_Productnaam	    Off	Other on Amazon	    73283	298	€ 0,15	€ 45,56
jul 01, 2018	jul 31, 2018	EUR	03_EAN_Productnaam_plus_merk	Off	Other on Amazon	    20388	105	€ 0,20	€ 21,22
jul 01, 2018	jul 31, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	    Off	Top of Search on Amazon	66919	242	€ 0,07	€ 17,05
jul 01, 2018	jul 31, 2018	EUR	02_Alles_Productnaam	    Off	Top of Search on Amazon	6554	101	€ 0,23	€ 22,89
jul 01, 2018	jul 31, 2018	EUR	03_EAN_Productnaam_plus_merk	Off	Top of Search on Amazon	3857	155	€ 0,14	€ 22,23

Rendement van verschillende posities achterhalen

Dat kan, dankzij dit raport. Toch stelt 't weinig voor, vermoed ik.

Rendement Bid+ achterhalen

Want je kunt de resultaten met/zonder Bid+ inzien. Plus ACoS & #verkopen (hierboven niet getoond)

Purchased Product Report

Hier zie je op welke ASIN je hebt geadverteerd, en welke ASIN bezoekers uiteindelijk hebben gekocht. Ik heb m'n twijfels over de toegevoegde waarde van dit rapport, als het om de evaluatie van je campagne gaat. Misschien interessant voor een concurrentie-analyse oid.

Performance over Time Report

Onduidelijk. Bevat maar één regel met data.

Rapportage-grootheden

ACoS

ACoS staat voor Advertisement Cost of Sales en is gedefineerd als

      Advertentiekosten
 ACoS = ----------------------- * 100%
    Advertentie-opbrengsten

Als alles goed gaat, is ACoS < 100%, en meestal richt ik me op 20%-kosten-van-de-omzet, dus een ACoS van 20%.

RoAS

RoAS, otewel Return on Ad Spend is de reciproke waarde van ACoS:

    Advertentie-opbrengen
RoAS = ---------------------
     Advertentiekosten

maar dan niet uitgedrukt als percentage, maar als getal:

 • Normaliter geldt RoAS > 1
 • 20% ACoS <=> RoAS = 5

Zie ook

Bronnen