CONCAT (MySQL)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Voorbeeld

concat(
  Dim1NL,
  "x",
  Dim2NL,
  "x",
  Dim3NL,
  "mm"
)

Syntaxis - In scripts

Bij sommige commando's moet het openingshaakje direct achter het keywoord staan. Dat is hier niet het geval - Dit werkt:

select 
concat
(
  1,
  2,
  3
)
as blub;

Commentaarregels zijn ook geen probleem:

select concat
(
  # Nu komt het eerste argument
  #############################
  #
  1,
  
  # Nu komt het tweede argument
  #############################
  #
  2,
  
  # Nu komt het derde argument
  ############################
  #
  3
) as blub;

Syntaxis - In sprocs

Syntaxis lijkt voor sprocs niet anders te zijn:

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `concat_test`()
BEGIN

select concat (1,2,3) as blub_01;

select concat 
(
  4,
  5,
  6
) 
as blub_02;

select concat 
(
  # Eerste argument
  #################
  #
  7,
  # Tweede argument
  #################
  #
  8,
  # Derde argument
  ################
  #
  9
) 
as blub_03;

END

Incorrect column name 'concat'-foutmelding

De complete foutmelding, die me in maart 2018 parten speelde:

14:47:35	call superquery_prepare_description()	Error Code: 1166. 
Incorrect column name 'concat (   "<b>Set von zwei xxxxxxxxxxx Yyyyüyyy</b>", 
1,   2,   3 )'	0,0059 sec

Oorzaak: De resulterende kolom had geen eigen naam gekregen, en werd zodoende deze uitdrukking, en dat was blijkbaar te gortig voor MySQL.

Oplossing: Voeg as xxx toe. Bv.:

select 

concat
(
	"<b>Set von zwei xxxxx Yyyyüyyy</b>",
	ifnull(concat(" für ", brands, " Handwerkzeuge"), " für Handwerkzeuge"),
	ifnull(concat(" - Abmessungen: ",dim1,"x",dim2,"x",dim3,"mm"),""),
	ifnull(concat(" - Ersatz für diese Original-abc: ",orgbrush_tmp5.orgbrush_id),""),
	if(automatic_stop=0, ""," - Mit automatischer Abschaltung")  
)
as basis     # DEZE REGEL MAAKT HET VERSCHIL
from root_tmp