Bash (algemeen)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Keyboard shortcuts

  • CTRL-D - Identiek aan commando exit
  • CTRL-L - Clear the screen
  • CTRL-S - Stop output to screen. Handy for commands with lots of verbose output
  • CTRL-Q - Resume output to screen
  • HOME - Ga naar het begin van de regel
  • END - Ga naar het eind van de regel
  • ALT-B - Ga 1 woord terug
  • ALT-F - Ga 1 woord vooruit
  • CTRL-XX - Alternate between the current position of the cursor, and the beginning of the ideal. Handy for fixing stuff at different places in a long command

Etc. Zie https://www.howtogeek.com/howto/ubuntu/keyboard-shortcuts-for-bash-command-shell-for-ubuntu-debian-suse-redhat-linux-etc/

Tab completion

https://www.howtogeek.com/howto/ubuntu/keyboard-shortcuts-for-bash-command-shell-for-ubuntu-debian-suse-redhat-linux-etc/

Command history

https://www.howtogeek.com/howto/ubuntu/keyboard-shortcuts-for-bash-command-shell-for-ubuntu-debian-suse-redhat-linux-etc/

Zie ook

Bronnen